Атлас анатомії людини » grud-zhelu

Залози внутрішньої секреції (ендокринні залози)

Залози внутрішньої секреції (ендокринні залози)

Рис. 258. Стан ендокринних залоз в тілі 
людини. Вид спереду. I-гіпофіз і епіфіз; 2-параші-товидние залози; 3-щитовид-ва залоза; 4-надниркова залоза; 5-панкреатичні острівці; 6-яєчник; 7-яєчко.
Fig. 258. Стан ендокринних залоз в тілі 
людини. Вид спереду. 1-hypophysis et epiphysis; 2-glan-dulae parathyroideae; 3-glandula thyroidea; 4-glandulae 
suprarenales; 5-insulae pancreati-cae; 6-ovarium; 7-testis.
Fig.258. Situation of the endocrine glands in the human's body. Front 
look. 
I-pituitary gland and pineal body; 2-parathyroid glands; 3-thyroid gland; 4-suprarenal gland; 5-pan-creatic islets; 6-testis.

Рис. 258. Стан ендокринних залоз в тілі
людини. Вид спереду. I-гіпофіз і епіфіз; 2-параші-товидние залози; 3-щитовид-ва залоза; 4-надниркова залоза; 5-панкреатичні острівці; 6-яєчник; 7-яєчко.
Fig. 258. Стан ендокринних залоз в тілі
людини. Вид спереду. 1-hypophysis et epiphysis; 2-glan-dulae parathyroideae; 3-glandula thyroidea; 4-glandulae
suprarenales; 5-insulae pancreati-cae; 6-ovarium; 7-testis.
Fig.258. Situation of the endocrine glands in the human's body. Front
look.
I-pituitary gland and pineal body; 2-parathyroid glands; 3-thyroid gland; 4-suprarenal gland; 5-pan-creatic islets; 6-testis.

 
Рис. 259. Гіпофіз (hipophysis) і його взаємини з кровоносними судинами головного мозку і з черепними 
нервами. Вид знизу. 
1-передня мозкова артерія; 2-зоровий нерв; 3-перехрест зорових нервів; 4-внутрішня сонна артерія; 5-середня мозкова артерія^6-воронка (сірого буфало); 7-гіпофіз; 8-задня мозкова артерія; 9-глазодвигательний нерв; 10-основна (бази-лярная) артерія; 11-міст (мозку); 12-артерія лабіринту; 13-зад-ва сполучна артерія; 14-зоровий тракт; 15-сірий бугор; 16-нюховий тракт.
Fig. 259. Гіпофіз і його взаємини з кровоносними судинами головного мозку і з черепними нервами. Вид знизу. 1-arteria cerebri anterior; 2-нерви opticus; 3-chiasma opticum; 4-arteria carotis interna; 5-arteria cerebri media; 6-infundibulum; 7-hypophysis; 8-arteria cerebri posterior; 9-нерви oculomotorius; 10-arteria basilaris; 11-pons; 12-teria labyrinthi; 13-arteria communicans posterior; 14-tractus opticus; 15-tubercinereum.
Fig. 259. Pituitary body and its interrelation with blood vessels of 
brain and cranial nerves. Inferior aspect. 
I-anterior cerebral artery; 2-optic nerve; 3-optic chiasm; 4-intemal carotid artery; 5-middle cerebral artery; 6-infundibulum (of tuber cineram); 7-pituitary gland; 8-posterior cerebral artery; 9-oculomotor nerve; 10-basilar artery; 11-pons; 12-labyrimhine artery; 13-posterior communicating artery; 14-optic tract; 15-grey tuber; 16-olfactory tract.
Рис. 259. Гіпофіз (hipophysis) і його взаємини з кровоносними судинами головного мозку і з черепними
нервами. Вид знизу.
1-передня мозкова артерія; 2-зоровий нерв; 3-перехрест зорових нервів; 4-внутрішня сонна артерія; 5-середня мозкова артерія^6-воронка (сірого буфало); 7-гіпофіз; 8-задня мозкова артерія; 9-глазодвигательний нерв; 10-основна (бази-лярная) артерія; 11-міст (мозку); 12-артерія лабіринту; 13-зад-ва сполучна артерія; 14-зоровий тракт; 15-сірий бугор; 16-нюховий тракт.
Fig. 259. Гіпофіз і його взаємини з кровоносними судинами головного мозку і з черепними нервами. Вид знизу. 1-arteria cerebri anterior; 2-нерви opticus; 3-chiasma opticum; 4-arteria carotis interna; 5-arteria cerebri media; 6-infundibulum; 7-hypophysis; 8-arteria cerebri posterior; 9-нерви oculomotorius; 10-arteria basilaris; 11-pons; 12-teria labyrinthi; 13-arteria communicans posterior; 14-tractus opticus; 15-tubercinereum.
Fig. 259. Pituitary body and its interrelation with blood vessels of
brain and cranial nerves. Inferior aspect.
I-anterior cerebral artery; 2-optic nerve; 3-optic chiasm; 4-intemal carotid artery; 5-middle cerebral artery; 6-infundibulum (of tuber cineram); 7-pituitary gland; 8-posterior cerebral artery; 9-oculomotor nerve; 10-basilar artery; 11-pons; 12-labyrimhine artery; 13-posterior communicating artery; 14-optic tract; 15-grey tuber; 16-olfactory tract.

 Рис. 260. Гіпофіз (hipophysis). Положення гіпофіза в області основи головного мозку. Сагітальний розріз мозку. 
Вид з медіальної сторони. 
1-мозолисте тіло; 2-звід; 3-таламус; 4-третій шлуночок; 5-гі-погаламус; 6-середній мозок; 7-сірий бугор; 8-глазодвигательний нерв; 9-воронка; 10-инфундибулярная частина гіпофіза; 11-гіпо-фіз; 12~зоровий перехрест нервів; 13-передня (біла) спайка.
Rg. 260. Гіпофіз. Положення гіпофіза в області основи головного мозку. Сагітальний розріз мозку. 
Вид з медіальної сторони. 
1-corpus callosum; 2-fornix cerebri; 3-таламус; 4-ventriculus tertius; 5-hypothalamus; 6-mesencephalon; 7-tuber cinereum; 8-нерви ocu-lomotorius; 9-infundibulum; 10-pars infundibularis hypophysis; 11-hypophysis; 12-chiasmaopticum; 13-comissura anterior.
Fig. 260. Pituitary gland. Situation of the body in the region of the 
base of the brain. Sagittal section. Medial aspect. 1-corpus callosum, 2-fornix; 3-таламус; 4-third ventricle; 5-hypothalamus; 6-midbrain (mesencephalou); 7-tuber cinerum; 8-oculomo-tor nerve: 9-infundibulum; 10-pars infundibulan's (infundibulum) of pituitary gland; 11-pituitary gland; 12-optic chiasm; 13-anterior (white) commissure.
Рис. 260. Гіпофіз (hipophysis). Положення гіпофіза в області основи головного мозку. Сагітальний розріз мозку.
Вид з медіальної сторони.
1-мозолисте тіло; 2-звід; 3-таламус; 4-третій шлуночок; 5-гі-погаламус; 6-середній мозок; 7-сірий бугор; 8-глазодвигательний нерв; 9-воронка; 10-инфундибулярная частина гіпофіза; 11-гіпо-фіз; 12~зоровий перехрест нервів; 13-передня (біла) спайка.
Rg. 260. Гіпофіз. Положення гіпофіза в області основи головного мозку. Сагітальний розріз мозку.
Вид з медіальної сторони.
1-corpus callosum; 2-fornix cerebri; 3-таламус; 4-ventriculus tertius; 5-hypothalamus; 6-mesencephalon; 7-tuber cinereum; 8-нерви ocu-lomotorius; 9-infundibulum; 10-pars infundibularis hypophysis; 11-hypophysis; 12-chiasmaopticum; 13-comissura anterior.
Fig. 260. Pituitary gland. Situation of the body in the region of the
base of the brain. Sagittal section. Medial aspect. 1-corpus callosum, 2-fornix; 3-таламус; 4-third ventricle; 5-hypothalamus; 6-midbrain (mesencephalou); 7-tuber cinerum; 8-oculomo-tor nerve: 9-infundibulum; 10-pars infundibulan's (infundibulum) of pituitary gland; 11-pituitary gland; 12-optic chiasm; 13-anterior (white) commissure.

 Рис. 261. Щитовидна залоза (glandula thyroidca). Вид спереду. 1-щито-полязичная м'яз; 2-пірамідальна частка щитовидної залози; 3-верхня щитоподібна артерія; 4-ліва частка щитовидної залози; 5-перешийок щитовидної залози; 6-нижня щитоподібна вена; 7-трахея; 8-нижня щитоподібна артерія; 9-не-парна щитоподібна вена; 10-права частка щитовидної залози; 11-верхня щитоподібна вена; 12-щитоподібний хрящ; 13-всрхняя гортанним артерія; 14-під'язикова кістка.
Fig. 261. Щитовидна залоза. Вид спереду. 
1-m.thyrohyoideus; 2-lobus pyramidalis; 3-a. thyreoidea superior; 4-lobus sinister; 5-isthmus glandulae thyreohyoideae; 6-v. thyreoidea 
inferior; 7-trachea; 8-a. thyreoidea inferior; 9-v. thyreoidea ima; 10-lobus dexter; 11-v. thyreoidea superior; 12-cartilago 
thyreoidea; 13-a. laryngea superior; 14-os hyoideum. 
Fig. 261. Thyroid gland. 
Anterior aspect. 1-thyrohyoid muscle; 2-pyramidal lobe of thyroid gland; 3-superior thyroid artery; 4-left lobe of thyroid gland; 5-isthmus of thyroid gland; 6-inferior thyroid vein; 7-trachea; 8-inferior thyroid artery; 9-impaired thyroid vein; 10-right lobe of thyroid gland; II-superior thyroid vein; 12-thyroid cartilage; 13-superior laryngeal artery; 14-hyoid bone.
Рис. 261. Щитовидна залоза (glandula thyroidca). Вид спереду. 1-щито-полязичная м'яз; 2-пірамідальна частка щитовидної залози; 3-верхня щитоподібна артерія; 4-ліва частка щитовидної залози; 5-перешийок щитовидної залози; 6-нижня щитоподібна вена; 7-трахея; 8-нижня щитоподібна артерія; 9-не-парна щитоподібна вена; 10-права частка щитовидної залози; 11-верхня щитоподібна вена; 12-щитоподібний хрящ; 13-всрхняя гортанним артерія; 14-під'язикова кістка.
Fig. 261. Щитовидна залоза. Вид спереду.
1-m.thyrohyoideus; 2-lobus pyramidalis; 3-a. thyreoidea superior; 4-lobus sinister; 5-isthmus glandulae thyreohyoideae; 6-v. thyreoidea
inferior; 7-trachea; 8-a. thyreoidea inferior; 9-v. thyreoidea ima; 10-lobus dexter; 11-v. thyreoidea superior; 12-cartilago
thyreoidea; 13-a. laryngea superior; 14-os hyoideum.
Fig. 261. Thyroid gland.
Anterior aspect. 1-thyrohyoid muscle; 2-pyramidal lobe of thyroid gland; 3-superior thyroid artery; 4-left lobe of thyroid gland; 5-isthmus of thyroid gland; 6-inferior thyroid vein; 7-trachea; 8-inferior thyroid artery; 9-impaired thyroid vein; 10-right lobe of thyroid gland; II-superior thyroid vein; 12-thyroid cartilage; 13-superior laryngeal artery; 14-hyoid bone.

 Рис. 262. Паращитовидні (околощітовідние) залози (giandu- 
lae parathyroidei). Вигляд ззаду. 
1-середній констриктор (сжиматель) глотки; 2-нижній констриктор глотки; 3-права верхня околошитовидная заліза; 4-права частка щитовидної залози; 5-права нижня околощитовидна залоза; 6-трахея; 7-стравохід; 8-ліва нижня околощитовидна залоза; 9-ліва частка щитовидної залози. 10-ліва верхня околощитовидна заліза. 
Fig. 262. Паращитовидні (околощітовідние). Вигляд ззаду. I-m.constrictor pharyngis medius; 2-m.constrictor pharyngis inferior; 3-glandula parathyroidea superior dextra; 4-lodus thyreoidea dexter; 5-glandula parathyroidea dextra inferior; 6-trachea; 7-eso phagus; 8-glandula parathyroidea sinistra inferior; 9-lobus thyreoidea sinister; 10-glandula parathy - 4f 
roidea sinistra superior.
Fig. 262. Parathyroid glands. 
Posterior aspect. I-middle constrictor of pharynx; 2-inferior constrictor of pharynx; 3-right superior parathyroid gland; 4-right lobe of thyroid gland; 5-right inferior parathyroid gland; 6-trachea; 7-esophagus; 8-right superior parathyroid gland; 9-left lobe of thyroid gland; 10-left superior parathyroid gland.
Рис. 262. Паращитовидні (околощітовідние) залози (giandu-
lae parathyroidei). Вигляд ззаду.
1-середній констриктор (сжиматель) глотки; 2-нижній констриктор глотки; 3-права верхня околошитовидная заліза; 4-права частка щитовидної залози; 5-права нижня околощитовидна залоза; 6-трахея; 7-стравохід; 8-ліва нижня околощитовидна залоза; 9-ліва частка щитовидної залози. 10-ліва верхня околощитовидна заліза.
Fig. 262. Паращитовидні (околощітовідние). Вигляд ззаду. I-m.constrictor pharyngis medius; 2-m.constrictor pharyngis inferior; 3-glandula parathyroidea superior dextra; 4-lodus thyreoidea dexter; 5-glandula parathyroidea dextra inferior; 6-trachea; 7-eso phagus; 8-glandula parathyroidea sinistra inferior; 9-lobus thyreoidea sinister; 10-glandula parathy - 4f
roidea sinistra superior.
Fig. 262. Parathyroid glands.
Posterior aspect. I-middle constrictor of pharynx; 2-inferior constrictor of pharynx; 3-right superior parathyroid gland; 4-right lobe of thyroid gland; 5-right inferior parathyroid gland; 6-trachea; 7-esophagus; 8-right superior parathyroid gland; 9-left lobe of thyroid gland; 10-left superior parathyroid gland.

Рис. 263. Надниркова залоза (наднирник, лівий) 
(glandula suprarenalis). Вид спереду. 
1-наднирник; 2-нижня наднирникова вена; 3-нижня наднирникова артерія; 4-ниркова артерія (ліва); 5-нирка (ліва); 6-ліва яїчкова вена; 7-сечовід; 8-верхня брижова артерія; 9-ниркова вена (ліва); 10-яїчкова артерія; 11-права яїчкова вена; 12-нижня порожниста вена; 13-черевний стовбур; 14-аор-та; 15-середня надниркова артерія; 16-нижня диафраг-мальна артерія (ліва); 17-верхні надниркові артерії.
Fig. 263. Наднирник. Вид спереду. 
1-glandula suprarenalis; 2-v.suprarenalis inferior; 3-a.suprarenalis inferior; 4-a.renalis (sinistra); 5-ren(sinister); 6-v. testicularis intema sinistra; 7-ureter; 8-a.mesenterica superior; 9-v.renalis(sinistra); 10-aa.tes-ticulares; I l-v.testicularis dextra; I2-v.cava inferior; 13-truncus celiacus; 14-aorta; 15-a.suprarenalis media; 16-a.phrenica inferior (sinistra); 17-aa.suprarenales superiores. 
Fig. 263. Suprarenal gland. Anterior aspect. 
1-adrenal gland; 2-inferior suprarenal vein; 3-inferior suprarenal artery; 4-left renal artery; 5-left kidney; 6-vein of left testis; 7-uterus; 8-superior mesenteric artery; 9-left renal vein; 10-testes artery; 11-right testicular vein; 12-vena cava inferior; 13-coeliac trunk; 14-aorta; 15-middle suprarenal artery; 16-inferior phrenic artery (left); 17-inferior suprarenal artery.Рис. 263. Надниркова залоза (наднирник, лівий)
(glandula suprarenalis). Вид спереду.
1-наднирник; 2-нижня наднирникова вена; 3-нижня наднирникова артерія; 4-ниркова артерія (ліва); 5-нирка (ліва); 6-ліва яїчкова вена; 7-сечовід; 8-верхня брижова артерія; 9-ниркова вена (ліва); 10-яїчкова артерія; 11-права яїчкова вена; 12-нижня порожниста вена; 13-черевний стовбур; 14-аор-та; 15-середня надниркова артерія; 16-нижня диафраг-мальна артерія (ліва); 17-верхні надниркові артерії.
Fig. 263. Наднирник. Вид спереду.
1-glandula suprarenalis; 2-v.suprarenalis inferior; 3-a.suprarenalis inferior; 4-a.renalis (sinistra); 5-ren(sinister); 6-v. testicularis intema sinistra; 7-ureter; 8-a.mesenterica superior; 9-v.renalis(sinistra); 10-aa.tes-ticulares; I l-v.testicularis dextra; I2-v.cava inferior; 13-truncus celiacus; 14-aorta; 15-a.suprarenalis media; 16-a.phrenica inferior (sinistra); 17-aa.suprarenales superiores.
Fig. 263. Suprarenal gland. Anterior aspect.
1-adrenal gland; 2-inferior suprarenal vein; 3-inferior suprarenal artery; 4-left renal artery; 5-left kidney; 6-vein of left testis; 7-uterus; 8-superior mesenteric artery; 9-left renal vein; 10-testes artery; 11-right testicular vein; 12-vena cava inferior; 13-coeliac trunk; 14-aorta; 15-middle suprarenal artery; 16-inferior phrenic artery (left); 17-inferior suprarenal artery.

 Рис. 264. Підшлункова залоза (pancreas). 
Панкреатичні острівці.
1-тіло підшлункової залози; 2-селезінкова артерія; 3-селезе-нічна вена; 4-хвіст підшлункової залози; 5-верхня брижова артерія. 6-верхня брижова вена; 7-висхідна частина дванадцятипалої кишки; 8-нижня брижова артерія; 9-аорта; 10-гачковидний відросток підшлункової залози; 11-нижня (горизонтальна) частина дванадцятипалої кишки; 12-нижня підшлунково-дванадцятипала артерія; 13-голо-вка підшлункової залози; 14-низхідна частина дванадцятипалої кишки; 15-верхня (горизонтальна) частина дванадцятипалої кишки; 16-верхня підшлунково-дванадцятипала артерія; 17-пілоричний відділ шлунка (відрізаний); 18-нижня порожниста вена; 19-аорта.
Fig. 264. Підшлункова. Панкреатичні острівці. 1-corpus pancreatis; 2-a.lienalis; 3-v.lienalis; 4-cauda pancreatis; 5-a.mesenterica superior; 6-v.mesenterica superior; 7-pars duodeni superior; 8-a.mesenterica inferior; 9-aorta; 10-processus uncinatus; ll-pars duodeni inferior (horizontalis); 12-a.pancreaticoduodenalis inferior; 13-caput pancreatis; 14-pars duodeni descendens; 15-pars duodeni superior (horizontalis); 16-a.pancreaticoduodenalis superior; 17-pars hylorica gastris; 18-v.cava inferior; 19-aorta. 
Fig. 264. Pancreas (pancreatic islets). 
1-body of pancreas; 2-splenic artery; 3-splenic vein; 4-tail of pancreas; 5-superior mesenteric artery; 6-superior mesenteric vein; 7-ascending part of duodenum; 8-inferior mesenteric artery; 9-aorta; 10-uncinate process of pancreas; ll-inferior part of duodenum; 12-inferior pan-creaduodenal artery; 13-head of pancreas; 14-descending part of duodenum; 15-superior part of duodenum; 16-superior pancreaduodenal artery; 17-pyloric part of stomach; 18-vena cava inferior; 19-aorta.
Рис. 264. Підшлункова залоза (pancreas).
Панкреатичні острівці.
1-тіло підшлункової залози; 2-селезінкова артерія; 3-селезе-нічна вена; 4-хвіст підшлункової залози; 5-верхня брижова артерія. 6-верхня брижова вена; 7-висхідна частина дванадцятипалої кишки; 8-нижня брижова артерія; 9-аорта; 10-гачковидний відросток підшлункової залози; 11-нижня (горизонтальна) частина дванадцятипалої кишки; 12-нижня підшлунково-дванадцятипала артерія; 13-голо-вка підшлункової залози; 14-низхідна частина дванадцятипалої кишки; 15-верхня (горизонтальна) частина дванадцятипалої кишки; 16-верхня підшлунково-дванадцятипала артерія; 17-пілоричний відділ шлунка (відрізаний); 18-нижня порожниста вена; 19-аорта.
Fig. 264. Підшлункова. Панкреатичні острівці. 1-corpus pancreatis; 2-a.lienalis; 3-v.lienalis; 4-cauda pancreatis; 5-a.mesenterica superior; 6-v.mesenterica superior; 7-pars duodeni superior; 8-a.mesenterica inferior; 9-aorta; 10-processus uncinatus; ll-pars duodeni inferior (horizontalis); 12-a.pancreaticoduodenalis inferior; 13-caput pancreatis; 14-pars duodeni descendens; 15-pars duodeni superior (horizontalis); 16-a.pancreaticoduodenalis superior; 17-pars hylorica gastris; 18-v.cava inferior; 19-aorta.
Fig. 264. Pancreas (pancreatic islets).
1-body of pancreas; 2-splenic artery; 3-splenic vein; 4-tail of pancreas; 5-superior mesenteric artery; 6-superior mesenteric vein; 7-ascending part of duodenum; 8-inferior mesenteric artery; 9-aorta; 10-uncinate process of pancreas; ll-inferior part of duodenum; 12-inferior pan-creaduodenal artery; 13-head of pancreas; 14-descending part of duodenum; 15-superior part of duodenum; 16-superior pancreaduodenal artery; 17-pyloric part of stomach; 18-vena cava inferior; 19-aorta.

 Рис. 265. Яєчко (testis). Чоловіча статева залоза. 1-сім'яний канатик; 2-фасції м'яза, що піднімає яєчко; 3-внутрішня насінна фасція. 4-лозовидное венозне сплетіння; 5-влагалишная оболонка яєчка (серозна); 6-головка придатка яєчка; 7-мривссок придатка яєчка; 8-доважок яєчка; 9-яєчко; 10-мошонка; 11-хвіст придатка яєчка; 12-сім'явивідна протока.
Fig. 265. Яєчко. Чоловіча статева залоза. 
l-funiculusspermaticus; 2-fasciacremastrica; 3-fascia spermatica inter-па; 4-plexus venosus pampiniformis; 5-tunica vaginalis testis(serosa); 6-eaput epididymidis; 7-appendix epididymidis; 8-appendix testis; 9-testis; 10-scrotum; 11-cauda epididymidis; 12-ductus deferens.
Fig. 265. Testis. 
Male sex gland. I-spermatic cord; 2-cre-masteric fascia: 3-internal spermatic fascia; 
4-pampiniform plexus; 5-tunica vaginalis (of testis): 6-head of epididymis; 7-appendix of epididymis; 8-appendix testis: 9-testis; 10-scrotum; 1 l-tail of epididymis; 12-ductus deferens.
Рис. 265. Яєчко (testis). Чоловіча статева залоза. 1-сім'яний канатик; 2-фасції м'яза, що піднімає яєчко; 3-внутрішня насінна фасція. 4-лозовидное венозне сплетіння; 5-влагалишная оболонка яєчка (серозна); 6-головка придатка яєчка; 7-мривссок придатка яєчка; 8-доважок яєчка; 9-яєчко; 10-мошонка; 11-хвіст придатка яєчка; 12-сім'явивідна протока.
Fig. 265. Яєчко. Чоловіча статева залоза.
l-funiculusspermaticus; 2-fasciacremastrica; 3-fascia spermatica inter-па; 4-plexus venosus pampiniformis; 5-tunica vaginalis testis(serosa); 6-eaput epididymidis; 7-appendix epididymidis; 8-appendix testis; 9-testis; 10-scrotum; 11-cauda epididymidis; 12-ductus deferens.
Fig. 265. Testis.
Male sex gland. I-spermatic cord; 2-cre-masteric fascia: 3-internal spermatic fascia;
4-pampiniform plexus; 5-tunica vaginalis (of testis): 6-head of epididymis; 7-appendix of epididymis; 8-appendix testis: 9-testis; 10-scrotum; 1 l-tail of epididymis; 12-ductus deferens.

 Рис. 266. Яєчник (ovarium). Жіноча статева залоза. 1-маткова труба; 2-надяичник (придаток яєчника); 3-яични-ковая артерія; 4-бахромка труби (маткової); 5-зв'язка, підвішують яєчник; 6-артерії та вени яєчника; 7-яєчник; 8-кругла зв'язка матки; 9-широка зв'язка матки; !0-маткові вени; 11-маткова артерія; 12-влагалише;13-матка; 14-власна зв'язка яєчника; 15-яєчникова гілка маткової артерії.
Fig. 266. Яєчник. Жіноча статева залоза, l-tuba uterina; 2-epophoron (appendix ovarii); 3-a.ovarica; 4-fimbriae tubae (uterinae); 5-ligamcnlum suspensorius ovarii; 6-aa.et w.ovaricae; 7-ovarium; 8-lig.teres uteri; 9-lig.latum uteri; 10-w.utcrinae; ll-a.uterina; 12-vagina; 13-uterus; 14-lig.ovarii proprium; 15-ramus tubarius a. uterinae. 
Fig. 266. Ovary. Female sex gland. 
1-uterine tube; 2-epoophoron; 3-ovarian artery; 4-fibria (of uterine tube); 5-suspensory ligament of ovary; 6-ovarian artery and vein; 7-ovary; 8-round ligament of uterine; 9-broad ligament of uterine; 10-uterine veins ; 11-uterine artery; 12-vaginc; 13-uterus; 14-ligament of ovary; 15-ovarian branch of uterine artery.<br
Рис. 266. Яєчник (ovarium). Жіноча статева залоза. 1-маткова труба; 2-надяичник (придаток яєчника); 3-яични-ковая артерія; 4-бахромка труби (маткової); 5-зв'язка, підвішують яєчник; 6-артерії та вени яєчника; 7-яєчник; 8-кругла зв'язка матки; 9-широка зв'язка матки; !0-маткові вени; 11-маткова артерія; 12-влагалише;13-матка; 14-власна зв'язка яєчника; 15-яєчникова гілка маткової артерії.
Fig. 266. Яєчник. Жіноча статева залоза, l-tuba uterina; 2-epophoron (appendix ovarii); 3-a.ovarica; 4-fimbriae tubae (uterinae); 5-ligamcnlum suspensorius ovarii; 6-aa.et w.ovaricae; 7-ovarium; 8-lig.teres uteri; 9-lig.latum uteri; 10-w.utcrinae; ll-a.uterina; 12-vagina; 13-uterus; 14-lig.ovarii proprium; 15-ramus tubarius a. uterinae.
Fig. 266. Ovary. Female sex gland.
1-uterine tube; 2-epoophoron; 3-ovarian artery; 4-fibria (of uterine tube); 5-suspensory ligament of ovary; 6-ovarian artery and vein; 7-ovary; 8-round ligament of uterine; 9-broad ligament of uterine; 10-uterine veins ; 11-uterine artery; 12-vaginc; 13-uterus; 14-ligament of ovary; 15-ovarian branch of uterine artery.<>

 Рис. 267. Епіфіз (epiphysis). Вид зверху. 
1-внутрішні мозкові вени; 2-третій шлуночок; 3-епіфіз; 4-велика вена мозку; 5-судинне сплетення бічного шлуночка; 6-таламус; 7-стовпи зводу мозку.
Fig. 267. Епіфіз. Вид зверху. 
1-w.cerebri intemae; 2-ventriculus III; 3-epiphysis; 4-v.cerebri magna; 5-plexus chorioideus venlriculi lateralis; 6-таламус; 7-columna fornicis.
Fig. 267. Pineal body. Superior aspect. 
1-internal cerebral veins; 2-third ventricle; 3-pineal body; 4-great cerebral vein; 5-vascular plexus of lateral ventricle; 6-таламус; 7-column offomix.
Рис. 267. Епіфіз (epiphysis). Вид зверху.
1-внутрішні мозкові вени; 2-третій шлуночок; 3-епіфіз; 4-велика вена мозку; 5-судинне сплетення бічного шлуночка; 6-таламус; 7-стовпи зводу мозку.
Fig. 267. Епіфіз. Вид зверху.
1-w.cerebri intemae; 2-ventriculus III; 3-epiphysis; 4-v.cerebri magna; 5-plexus chorioideus venlriculi lateralis; 6-таламус; 7-columna fornicis.
Fig. 267. Pineal body. Superior aspect.
1-internal cerebral veins; 2-third ventricle; 3-pineal body; 4-great cerebral vein; 5-vascular plexus of lateral ventricle; 6-таламус; 7-column offomix.

* * *

Стан ендокринних залоз в тілі людини

Вид спереду.

гіпофіз і епіфіз;
парашитовидние залози;
щитовидна заліза;
наднирники;
панкреатичні острівці;
яєчник;
яєчко.Гіпофіз (hipophysis) і його взаємини з кровоносними судинами головного мозку і з черепними нервами

Вид знизу.

передня мозкова артерія;
зоровий нерв;
перехрест зорових нервів;
внутрішня сонна артерія;
середня мозкова артерія;
воронка (сірого буфало);
гіпофіз;
задня мозкова артерія;
глазодвигательний нерв;
основна (базилярна) артерія;
міст (мозку);
артерія лабіринту;
задня сполучна артерія;
зоровий тракт;
сірий бугор;
нюховий тракт.Гіпофіз (hipophysis). Положення гіпофіза в області основи головного мозку

Сагітальний розріз мозку. Вид з медіальної сторони.

мозолисте тіло;
звід;
таламус;
третій шлуночок;
гипогаламус;
середній мозок;
сірий бугор;
глазодвигательний нерв;
воронка;
инфундибулярная частина гіпофіза;
гіпофіз;
зоровий перехрест нервів;
передня (біла) спайка.Щитовидна залоза (glandula thyroidca)

Вид спереду.

щито-під'язиковий м'яз;
пірамідальна частка щитовидної залози;
верхня щитоподібна артерія;
ліва частка щитовидної залози;
перешийок щитоподібної залози;
нижня щитоподібна вена;
трахея;
нижня щитоподібна артерія;
непарна щитоподібна вена;
права частка щитовидної залози;
верхня щитоподібна вена;
щитоподібний хрящ;
верхня гортанним артерія;
під'язикова кістка.Паращитовидні (околощітовідние) залози (giandulae parathyroidei)

Вигляд ззаду.

середній констриктор (сжиматель) глотки;
нижній констриктор глотки;
права верхня околошитовидная заліза;
права частка щитовидної залози;
права нижня околощитовидна заліза;
трахея;
стравохід;
ліва нижня околощитовидна заліза;
ліва частка щитовидної залози.
ліва верхня околощитовидна заліза.Надниркова залоза (наднирник, лівий) (glandula suprarenalis)

Вид спереду.

наднирник;
нижня надниркова відень;
нижня надниркова артерія;
ниркова артерія (ліва);
нирка (ліва);
ліва яїчкова вена;
сечовід;
верхня брижова артерія;
ниркова вена (ліва);
яїчкова артерія;
права яїчкова вена;
нижня порожниста вена;
черевний стовбур;
аорта;
середня надниркова артерія;
нижня діафрагмальна артерія (ліва);
верхні надниркові артерії.Підшлункова залоза (pancreas). Панкреатичні острівці.

тіло підшлункової залози;
селезінкова артерія;
селезінкова вена;
хвіст підшлункової залози;
верхня брижова артерія.
верхня брижова вена;
висхідна частина дванадцятипалої кишки;
нижня брижова артерія;
аорта;
гачковидний відросток підшлункової залози;
нижня (горизонтальна) частина дванадцятипалої кишки;
нижня підшлунково-дванадцятипала артерія;
головка підшлункової залози;
низхідна частина дванадцятипалої кишки;
верхня (горизонтальна) частина дванадцятипалої кишки;
верхня підшлунково-дванадцятипала артерія;
пілоричний відділ шлунка (відрізаний);
нижня порожниста вена;
аорта.Яєчко (testis). Чоловіча статева залоза

насіннєвий канатик;
фасції м'яза, що піднімає яєчко;
внутрішня насінна фасція;
лозовидное венозне сплетіння;
влагалишная оболонка яєчка (серозна);
головка придатка яєчка;
доважок придатка яєчка;
додаток яєчка;
яєчко;
мошонка;
хвіст придатка яєчка;
сім'явивідна протока.Яєчник (ovarium)

Жіноча статева залоза.

маткова труба;
надяичник (придаток яєчника);
яєчникова артерія;
бахромка труби (маткової);
зв'язка, підвішують яєчник;
артерії і вени яєчника;
яєчник;
кругла зв'язка матки;
широка зв'язка матки;
маткові вени;
маткова артерія;
влагалише;
матка;
власна зв'язка яєчника;
яєчникова гілка маткової артерії.Епіфіз (epiphysis)

Вид зверху.

внутрішні мозкові вени;
третій шлуночок;
епіфіз;
велика вена мозку;
судинне сплетення бічного шлуночка;
таламус;
стовпи зводу мозку.Атлас анатомії людини. . 2011.