Атлас анатомії людини » naru-obshhi

Нижня поверхня (підстава) головного мозку і місця виходу корінців черепних нервів

Нижня поверхня (підстава) головного мозку і місця виходу корінців черепних нервів
Нижня поверхня (підстава) головного мозку і місця виходу корінців черепних нервів
нюхова цибулина;
нюховий тракт;
переднє продірявлені речовина;
сірий бугор;
зоровий тракт
сосцевидні тіла;
трійчастий вузол;
заднє продірявлені речовина;
міст;
мозочок;
піраміда;
олива
спинномозковий нерв;
під'язиковий нерв;
додатковий нерв;
блуждаюший нерв;
язикоглоткового нерв;
перед вірно-улітковий нерв;
лицьовий нерв;
відвідний нерв
трійчастий нерв;
блоковий нерв;
глазодвигательний нерв;
зоровий нерв;
нюхова борозна.Атлас анатомії людини. . 2011.