Атлас анатомії людини » naru-obshhi

Оболонки головного мозку

Оболонки головного мозку

Рис. 356. Тверда оболонка головного мозку (dura mater encephali). Синуси твердої оболонки. 
1-серп великого мозку; 2-нижній сагітальний синус; 3-перед-ний межпешеристий синус; 4-клиноподібно-тім'яний синус; 5-задній межпешеристий синус; 6-верхній кам'янистий синус; 7-намет мозочка; 8-поперечний синус; 9-синусний стік; 10-сигмовидний синус; 11-верхній сагітальний синус; 12-гирла верхніх мозкових вен.
Fig. 356. Тверда оболонка головного мозку. 
Синуси твердої оболонки. 
1-falx cerebri; 2-sinus saggitalis inferior; 3-sinus intercavernosus anterior; 4-sinus spbenoparietalis; S-sinus intercavemsus posterior; 6-sintx, petrosus superior; 7-(entorium cerebelli; 8-sinus transversus; 9-con-fuens sinuum; 10-sinus siftmoidus; 11-sinus sa^gitalis superior foramina vv. superiores cerebri. 
Fig. 356. Cranial dura mater. Dural venous sinuses. 1-cerebral falx; 2-inferior sagittal sinus; 3-anterior intercavernous sinus; 4-sphenoparictal sinus; 5-posterior intercavernous sinus; 6-supe-rior petrous sinus; 7-tentorium of cerebellum; 8-transverse sinus; 9-confluence of sinuses; 10-sigmoid sinus; 11-superior sagittal sinus; 12-openings of superior cerebral veins.

Рис. 356. Тверда оболонка головного мозку (dura mater encephali). Синуси твердої оболонки.
1-серп великого мозку; 2-нижній сагітальний синус; 3-перед-ний межпешеристий синус; 4-клиноподібно-тім'яний синус; 5-задній межпешеристий синус; 6-верхній кам'янистий синус; 7-намет мозочка; 8-поперечний синус; 9-синусний стік; 10-сигмовидний синус; 11-верхній сагітальний синус; 12-гирла верхніх мозкових вен.
Fig. 356. Тверда оболонка головного мозку.
Синуси твердої оболонки.
1-falx cerebri; 2-sinus saggitalis inferior; 3-sinus intercavernosus anterior; 4-sinus spbenoparietalis; S-sinus intercavemsus posterior; 6-sintx, petrosus superior; 7-(entorium cerebelli; 8-sinus transversus; 9-con-fuens sinuum; 10-sinus siftmoidus; 11-sinus sa^gitalis superior foramina vv. superiores cerebri.
Fig. 356. Cranial dura mater. Dural venous sinuses. 1-cerebral falx; 2-inferior sagittal sinus; 3-anterior intercavernous sinus; 4-sphenoparictal sinus; 5-posterior intercavernous sinus; 6-supe-rior petrous sinus; 7-tentorium of cerebellum; 8-transverse sinus; 9-confluence of sinuses; 10-sigmoid sinus; 11-superior sagittal sinus; 12-openings of superior cerebral veins.

 
Рис. 357. Оболонки головним мозку на поперечному (фронтальному) paipesc. Взаєморозташування оболонок і верхнього сагітального 
синуса зі склепінням черепа і поверхнею головного мозку. 1-тверда оболонка головного мозку; 2-склепіння черепа; 3-грануля-ції паугинной оболонки; 4-верхній сагиттачьний синус; 5-ко-жа; 6-емиссарная вена; 7-павутинна оболонка головного мозку; 8-подпаугинное простір; 9-м'яка оболонка головного мозку; 10-головний мозок; 11-серп великого мозку.
Fig. 357. Оболонки головного мозку на поперечному (фронтальному) разреж. Взаєморозташування оболонок і верхнього сагітального 
синуса зі склепінням черепа і поверхнею головного мозку. 1-dura mater encephali; 2-fornix cranii; 3-granulationes arachnoide-alis; 4-sinus saggitalis superior; 5-cutis; 6-vena emissaries; 7-arach-noidealis encephali; 8-spatium subarachnoidalis; 9-pia mater encephali; 10-encephalion; 11-falx cerebri.
Fig. 357. Meninges at transverse (frontal) section of brain. Relationship between meninges, superior sagitlal sinus, calvaria and 
surface of brain. 
I-cranial dura mater; 2-calvaria; 3-arachnoidal granulations; 4-superi-or sagittal sinus; 5-skin; 6-emissary vein; 7-arachnoid mater; 8-sub-arachnoid space; 9-cranial pia mater; 10-brain; 1 l-cerebral falx.
Рис. 357. Оболонки головним мозку на поперечному (фронтальному) paipesc. Взаєморозташування оболонок і верхнього сагітального
синуса зі склепінням черепа і поверхнею головного мозку. 1-тверда оболонка головного мозку; 2-склепіння черепа; 3-грануля-ції паугинной оболонки; 4-верхній сагиттачьний синус; 5-ко-жа; 6-емиссарная вена; 7-павутинна оболонка головного мозку; 8-подпаугинное простір; 9-м'яка оболонка головного мозку; 10-головний мозок; 11-серп великого мозку.
Fig. 357. Оболонки головного мозку на поперечному (фронтальному) разреж. Взаєморозташування оболонок і верхнього сагітального
синуса зі склепінням черепа і поверхнею головного мозку. 1-dura mater encephali; 2-fornix cranii; 3-granulationes arachnoide-alis; 4-sinus saggitalis superior; 5-cutis; 6-vena emissaries; 7-arach-noidealis encephali; 8-spatium subarachnoidalis; 9-pia mater encephali; 10-encephalion; 11-falx cerebri.
Fig. 357. Meninges at transverse (frontal) section of brain. Relationship between meninges, superior sagitlal sinus, calvaria and
surface of brain.
I-cranial dura mater; 2-calvaria; 3-arachnoidal granulations; 4-superi-or sagittal sinus; 5-skin; 6-emissary vein; 7-arachnoid mater; 8-sub-arachnoid space; 9-cranial pia mater; 10-brain; 1 l-cerebral falx.

 Рис. 358. Місця виходу черепних нервів із порожнини черепа. Вид 
зверху. На правій стороні внутрішньої основи черепа 
тверда оболонка головного мозку удачена. На лівій стороні 
розкриті поперечний синус і місця розташування полулунного 
вузла трійчастого нерва.
1-решітчаста пластинка решітчастої кістки (через отвори платівки проходять нюхові нерви); 2-зригельний нерв; 3-вну-тренняя сонна артерія; 4-глазодвигательний нерв; 5-блоковий нерв; 6-глазничний нерв (перша гілка трійчастого нерва); 7-верхньощелепної нерв (друга гілка трійчастого нерва); 8-від~ ведучий нерв; Е-Нижньощелепний нерв (третя гілка трійчастого нерва); 10-трійчастий нерв; 11-лицевий нерв; 12-преддверно-улітковий нерв; 13-язикоглоткового нерв; 14-блукаючий нерв; 15-під'язиковий нерв; 16-борозна сигмовидного синуса; 17-доба-вочний нерв; 18-спинний мозок; 19-6орозда поперечного синуса; 20-верхній сагітальний синус; 21-прямий синус; 22-попереч-ний синус (розкритий); 23-потиличний синус; 24-сигмовидний синус; 25-тверда оболонка головного мозку (відрізана і відвернута вліво); 26-трійчастий вузол; 27-воронка гіпоталамуса; 28-обоня-вальний тракт; 29-нюхова цибулина.
Fig. 358. Місця виходу черепних нервів із порожнини черепа. Вид 
зверху. На правій стороні внутрішньої основи черепа 
тверда оболонка головного мозку видалена. На лівій стороні 
розкриті поперечний синус і місце розташування полулунного 
вузла трійчастого нерва. 
1-lamina elhmoidalis ossis ethmoidale; 2-нерви opticus; 3-arteria coro-lus interna; 4-нерви ophtalmicus; 5-нерви trochlearis; 6-нерви opticus; 7-нерви maxillaries; 8-нерви abducens; 9-нерви mandibularis; 10-нерви trireminus; 11-нерви facialis; 12-нерви vestibulocochlearis; 13-нерви glossopharyngeus; 14-нерви vagus; 15-нерви hypoglossum; 16-sulcus sinus sigmoidei; 17-нерви accessories; 18-medulla spinalis; 19-sulcus sinus transversi; 20-sinus saggitalis superior; 21-sinus rectus; 22-sinus transversus; 23-sinus occipitalis; 24-sinus sigmoideus; 25-dura maler encephali; 26-ganglion ingeminate; 27-intundibulum (of hypo-thalamus); 28-tractus olfactorius; 29-bulbus olfactorius.
Fig. 358. Sites of transmission for cranial nerves in base of scull. Superior 
aspect. The dura mater of the left side of the base of scull of removed. I-cribriform plate of ethmoidal bone (olfactory nerves pass through cribriform foramina); 2-optic nerve; 3-intcrnal carotid artery; 4-oculomotor nerve; 5-trochclear nerve; 6-ophthalmic nerve (the first branch of trigeminal nerve); 7-maxillary nerve (the second branch of trigeminal nerve); 8-abducens nerve; 9-mandibular nerve (the third branch of trigeminal nerve); lO-trigeminal nerve; 11-facial nerve; 12-vestibulocochlear nerve; 13-glosspharyngeal nerve; 14-vagus nerve; 15-hypoglossal nerve; 16-groove for sigmoid sinus; 17-accessory nerve; 18-spinal cord; 19-groovc for transverse sinus; 20-superior sagittal sinus; 21-sinus rectus; 22-trans-verse sinus; 23-occipital sinus; 24-sigmoid sinus; 25-ccrebral dura mater (was cut of and was turned to the left side); 26-trigeminal ganglion; 27-infundibulum; 28-olfactory tract; 29-olfactory bulb.
Рис. 358. Місця виходу черепних нервів із порожнини черепа. Вид
зверху. На правій стороні внутрішньої основи черепа
тверда оболонка головного мозку удачена. На лівій стороні
розкриті поперечний синус і місця розташування полулунного
вузла трійчастого нерва.
1-решітчаста пластинка решітчастої кістки (через отвори платівки проходять нюхові нерви); 2-зригельний нерв; 3-вну-тренняя сонна артерія; 4-глазодвигательний нерв; 5-блоковий нерв; 6-глазничний нерв (перша гілка трійчастого нерва); 7-верхньощелепної нерв (друга гілка трійчастого нерва); 8-від~ ведучий нерв; Е-Нижньощелепний нерв (третя гілка трійчастого нерва); 10-трійчастий нерв; 11-лицевий нерв; 12-преддверно-улітковий нерв; 13-язикоглоткового нерв; 14-блукаючий нерв; 15-під'язиковий нерв; 16-борозна сигмовидного синуса; 17-доба-вочний нерв; 18-спинний мозок; 19-6орозда поперечного синуса; 20-верхній сагітальний синус; 21-прямий синус; 22-попереч-ний синус (розкритий); 23-потиличний синус; 24-сигмовидний синус; 25-тверда оболонка головного мозку (відрізана і відвернута вліво); 26-трійчастий вузол; 27-воронка гіпоталамуса; 28-обоня-вальний тракт; 29-нюхова цибулина.
Fig. 358. Місця виходу черепних нервів із порожнини черепа. Вид
зверху. На правій стороні внутрішньої основи черепа
тверда оболонка головного мозку видалена. На лівій стороні
розкриті поперечний синус і місце розташування полулунного
вузла трійчастого нерва.
1-lamina elhmoidalis ossis ethmoidale; 2-нерви opticus; 3-arteria coro-lus interna; 4-нерви ophtalmicus; 5-нерви trochlearis; 6-нерви opticus; 7-нерви maxillaries; 8-нерви abducens; 9-нерви mandibularis; 10-нерви trireminus; 11-нерви facialis; 12-нерви vestibulocochlearis; 13-нерви glossopharyngeus; 14-нерви vagus; 15-нерви hypoglossum; 16-sulcus sinus sigmoidei; 17-нерви accessories; 18-medulla spinalis; 19-sulcus sinus transversi; 20-sinus saggitalis superior; 21-sinus rectus; 22-sinus transversus; 23-sinus occipitalis; 24-sinus sigmoideus; 25-dura maler encephali; 26-ganglion ingeminate; 27-intundibulum (of hypo-thalamus); 28-tractus olfactorius; 29-bulbus olfactorius.
Fig. 358. Sites of transmission for cranial nerves in base of scull. Superior
aspect. The dura mater of the left side of the base of scull of removed. I-cribriform plate of ethmoidal bone (olfactory nerves pass through cribriform foramina); 2-optic nerve; 3-intcrnal carotid artery; 4-oculomotor nerve; 5-trochclear nerve; 6-ophthalmic nerve (the first branch of trigeminal nerve); 7-maxillary nerve (the second branch of trigeminal nerve); 8-abducens nerve; 9-mandibular nerve (the third branch of trigeminal nerve); lO-trigeminal nerve; 11-facial nerve; 12-vestibulocochlear nerve; 13-glosspharyngeal nerve; 14-vagus nerve; 15-hypoglossal nerve; 16-groove for sigmoid sinus; 17-accessory nerve; 18-spinal cord; 19-groovc for transverse sinus; 20-superior sagittal sinus; 21-sinus rectus; 22-trans-verse sinus; 23-occipital sinus; 24-sigmoid sinus; 25-ccrebral dura mater (was cut of and was turned to the left side); 26-trigeminal ganglion; 27-infundibulum; 28-olfactory tract; 29-olfactory bulb.

* * *

Тверда оболонка головного мозку (dura mater encephali)

Синуси твердої оболонки.

серп великого мозку;
нижній сагітальний синус;
передній межпешеристий синус;
клиноподібно-тім'яний синус;
задній межпешеристий синус;
верхній кам'янистий синус;
намет мозочка;
поперечний синус;
синусний стік;
сигмовидний синус;
верхній сагітальний синус;
гирла верхніх мозкових вен.Оболонки головного мозку на поперечному (фронтальному) розрізі

Взаєморозташування оболонок і верхнього сагітального синуса зі склепінням черепа і поверхнею головного мозку.

тверда оболонка головного мозку;
склепіння черепа;
грануляції паугинной оболонки;
верхній сагітальний синус;
шкіра;
емиссарная відень;
павутинна оболонка головного мозку;
подпаутинное простір;
м'яка оболонка головного мозку;
головний мозок;
серп великого мозку.Місця виходу черепних нервів із порожнини черепа

Вид зверху. На правій стороні внутрішньої основи черепа тверда оболонка головного мозку удачена. На лівій стороні розкриті поперечний синус і місця розташування полулунного вузла трійчастого нерва.

решітчаста пластинка решітчастої кістки (через отвори платівки проходять нюхові нерви); зригельний нерв;
внутрішня сонна артерія;
глазодвигательний нерв;
блоковий нерв;
глазничний нерв (перша гілка трійчастого нерва);
верхньощелепної нерв (друга гілка трійчастого нерва);
відвідний нерв;
Е-нижньощелепний нерв (третя гілка трійчастого нерва);
трійчастий нерв;
лицьовий нерв;
преддверно-улітковий нерв;
язикоглоткового нерв;
блукаючий нерв;
під'язиковий нерв;
борозна сигмовидного синуса;
додатковий нерв;
спинний мозок;
6орозда поперечного синуса;
верхній сагітальний синус;
прямий синус;
поперечний синус (розкритий);
потиличний синус;
сигмовидний синус;
тверда оболонка головного мозку (відрізана і відвернута вліво);
трійчастий вузол;
воронка гіпоталамуса;
нюховий тракт;
нюхова цибулина.Атлас анатомії людини. . 2011.