Атлас анатомії людини » topo-shejn

Тильні міжкісткові м'язи

Тильні міжкісткові м'язи

Тильні міжкісткові м'язи, mm. interossei dorsales, числом чотири, мають форму веретеноподібних двуперистих м'язів і залягають у міжкісткових проміжках тильній поверхні п'ясті. Кожна м'яз починається двома головками від звернених одна до іншої бічних поверхонь підстав кожних двох сусідніх п'ясткових кісток і прикріплюється: перша і друга м'яз - до променевого краю вказівного і середнього пальців, а третя і четверта - до ліктьового краю середнього і безіменного пальців.

Функція: два м'язи променевого краю тягнуть проксимальні фаланги вказівного і середнього пальців в бік великого пальця кисті; два м'язи ліктьового краю тягнуть середній і безіменний пальці в бік мізинця. Крім цього, всі м'язи беруть участь у згинанні проксимальних фаланг і випрямленні середніх і дистальних фаланг вказівного, середнього, безіменного пальців і мізинця.

Іннервація: n. ulnaris (CVIII-ThI).

Кровопостачання: arcus palmaris profundus, aa. metacarpales dorsales.


Атлас анатомії людини. . 2011.