Атлас анатомії людини » viso-glub

Внутрішня основа черепа

Внутрішня основа черепа
Внутрішня основа черепа (basis cranii interna)
Внутрішнє підставу черепа (basis cranii interna). Вид зверху. 1-очноямкова частина лобової кістки; 2-півнячий фебень; 3-решітчаста пластинка.; 4-зоровий канал; 5-гипофизная ямка; 6-спинка сідла. 7-круглий отвір; 8-овальний отвір; 9-рваний отвір; 10-остистий отвір; 11-внутрішній слуховий отвір; 12-яремний отвір; 13-подязични і канал; 14-ламбдовідного шов; 15-скат; 16-борозна поперечного синуса; 17-внугренний потиличний виступ; 18-великий (потиличний) отвір; 19-потилична луска; 20-борозна сигмовидного синуса; 21-піраміда (кам'яниста частина) скроневої кістки; 22-луската частина скроневої кістки; 23-велике крило клиноподібної кістки; 24-мале крило клиноподібної кістки; Внутрішня основа черепа (basis cranii interna).

Вид зверху.

1-очноямкова частина лобової кістки;
2-півнячий фебень;
3-решітчаста пластинка;
4-зоровий канал;
5-гипофизная ямка;
6-спинка сідла.
7-круглий отвір;
8-овальний отвір;
9-рваний отвір;
10-остистий отвір;
11-внутрішній слуховий отвір;
12-яремний отвір;
13-подязични і канал;
14-ламбдовідного шов;
15-скат;
16-борозна поперечного синуса;
17-внугренний потиличний виступ;
18-великий (потиличний) отвір;
19-потилична луска;
20-борозна сигмовидного синуса;
21-піраміда (кам'яниста частина) скроневої кістки;
22-луската частина скроневої кістки;
23-велике крило клиноподібної кістки;
24-мале крило клиноподібної кістки;

Внутрішня поверхня основи черепа, basis cranii interna, розділяється на три ямки, з яких у передній та середній міститься великий мозок, а в задній — мозочок. Кордоном між передньою і середньою ямками служать задні краї малих крил клиноподібної кістки, між середньою і задньою — верхня грань пірамід скроневих кісток.

     

 

Передня черепна ямка, fossa cranii anterior, утворена глазничними частинами лобової кістки, решітчастою пластинкою решітчастої кістки, що лежить у заглибленні, малими крилами і частиною тіла клиноподібної кістки. В передній черепній ямці розташовуються лобові частки півкуль мозку. З боків від crista galli розташовуються laminae cribrosae, через які проходять нюхові нерви, nn. olfactorii (I пара) з порожнини носа і a. ethmoidalis anterior (з a. ophthalmica) у супроводі однойменних вени і нерва (I гілки трійчастого нерва).

Середня черепна ямка, fossa cranii media, глибше передній. У ній виділяють середню частину, утворену верхньою поверхнею тіла клиноподібної кістки (область турецького сідла), і дві бічні. Вони утворені великими крилами клиноподібної кістки, передніми поверхнями пірамід і частково лусками скроневих кісток. Центральна частина середньої ямки зайнята гіпофізом, а бічні — скроневими частками півкуль. Клереди від турецького сідла, в sulcus chiasmatis, розташовується перехрест зорових нервів, chiasma opticum. По боках від турецького сідла лежать важливі в практичному відношенні синуси твердої мозкової оболонки — запалі, sinus cavernosus, в які впадають верхня і нижня очні вени.

Середня черепна ямка сполучається з глазницей через зоровий канал, canalis opticus, і верхню очноямкову щілину, fissura orbitalis superior. Через канал проходить зоровий нерв, n. opticus (II пара), і очна артерія, a. ophthalmica (з внутрішньої сонної артерії), а через щілину — глазодвигательний нерв, n. oculomotorius (III пара), блоковий, n. trochlearis (IV пара), відвідний, n. abducens (VI пара) і очний, n. ophthalmicus, нерви і очні вени.

Середня черепна ямка повідомляється через круглий отвір, foramen rotundum, де проходить верхньощелепної нерв, n. maxillaris (II гілка трійчастого нерва), з крилоподібні-піднебінної ямкою. З підскроневої ямкою вона пов'язана через овальний отвір, foramen ovale, де проходить нижньощелепний нерв, n. mandibularis (III гілка трійчастого нерва), і остисті, foramen spinosum, де проходить середня менінгеальна артерія, a. meningea media. У вершини піраміди розташовується неправильної форми отвір — foramen lacerum, в сфері якого знаходиться внутрішній отвір сонного каналу, звідки в порожнину черепа набуває внутрішня сонна артерія, a. carotis interna.


Атлас анатомії людини. . 2011.