Атлас анатомії людини » viso-glub

Вхід у гортань (aditis laryngis)

Вхід у гортань (aditis laryngis)
Вхід у гортань (aditis laryngis)
Вид зверху.

корінь язика;
серединна мовно-надгортанная складка;
надгортанник;
преднадгортанниковое поглиблення;
латеральна мовно-надгортанная складка;
глоткової-надгортанная зв'язка;
надгортанний горбок;
черпало-надгортанная складка;
голосова щілина;
грушевидньй кишеню;
ріжкуватий горбок;
межчерпаловидная вирізка;
клиновидннй горбок;
голосова складка;
складки передодня.Атлас анатомії людини. . 2011.