Довідник хвороб » refl-sal

ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОЛОГИ

ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОЛОГИ
мед.
Пологи - це складний фізіологічний процес изгнанания вмісту порожнини матки (плід, навколоплідні води, плодові оболонки і плацента) через природні родові шляхи. Причини початку пологової діяльності
• Плацентарні годинник - гіпотетичний механізм, що визначає тривалість вагітності і строк пологів. При вивченні вмісту в крові 485 вагітних плацентарного кортиколиберина (McLean et al, 1995) встановлено, що вже на терміні 18 тижнів вагітності можна виділити групи з нормальними, передчасними і пізніми пологами. До передбаченим для цих груп терміну утримання в крові кортиколиберина різко зростає. Можливо, цей плацентарний гормон - сигнал початку пологів.
• Простагландини сприяють надходженню Са2+ в миоплазму ГМК, що призводить до їх скорочення і розвитку переймів. Рефлекторні подразнення (наприклад, маніпуляції з шийкою матки, розрив плодових оболонок) призводять до стимуляції синтезу простагландинів.
• Окситсщин, що синтезується в організмі вагітної, так і в організмі плода, забезпечує виділення простагланди-нів і вивільнення великої кількості інших речовин, що стимулюють скорочення міометрія (серотонін, катехо-ламини і т.п.).
• Зниження вмісту прогестерону. Пологова діяльність - процес, що супроводжується сутичками, що відбуваються з наростаючою частотою, інтенсивністю і призводять до розкриття шийки матки, народженню плоду і посліду.
• Розрізняють підготовчий період (передвісники пологів) і справжні пологи. До провісників пологів відносять почастішання сечовипускання, поява кров'янистої-слизових виділень з піхви, безболісні нерегулярні скорочення матки (Брекстон Хікса).
• Підготовчий період пологів в нормі наступає на терміні 38 тижнів. В цей час в організмі вагітної відбувається ряд змін
• Формування в ЦНС пологової домінанти-застійного вогнища збудження, що регулює підготовку до пологів і сам процес пологів. Клінічно супроводжується сонливістю, спокійною поведінкою, зниженням маси тіла вагітної за 7-10 днів до пологів на 800-1000 р
• Зміна співвідношення естрогенів і прогестерону за рахунок збільшення рівня естрогенів, особливо естріолу, забезпечують утворення рецепторів до простагландинам, окситоци-ну, серотоніну, кининам та іншим підвищує збудливість матки біологічно активним речовинам
• Переважання впливу адренергічної (симпато-адреналової) нервової системи
• Структурні зміни шийки. Зріла шийка матки розташована по осі тазу. Шийка вкорочена до 1-1,5 см, повністю розм'якшена, внутрішній зів м'який, плавно переходить в нижній сегмент матки. Канал шийки матки вільно пропускає палець (розкритий на 2-3 см), довжина піхвової частини шийки матки відповідає довжині каналу шийки
• Щільне притиснення передлежачої частини плоду до входу в малий таз
• Відшарування нижньої частини плодового міхура від стінок матки
• Поява слизово-сукровичних виділень з піхви (відходження слизової пробки шийки матки).
• Характеристика скорочень матки в пологах. Родові перейми відрізняються від підготовчих частотою (не рідше 1-2 разів за 10 хв) і силою скорочень, а також послідовними анатомічними змінами шийки матки (вкорочення, згладжування та розкриття).
Періоди пологів
• Перший період (розкриття) починається з першою сутичкою. Протягом першого періоду пологів перейми стають досить частими, сильними, тривалими і викликають згладжування і розкриття шийки матки. Період розкриття закінчується переходом переймів до потуг і від-ходінням навколоплідних вод
• Другий період (вигнання). У другому періоді пологів відбувається вигнання плоду. Цей період починається з повного розкриття шийки матки, переходу сутичок в потуги і закінчується народженням дитини
• Третій період (послідовий). Початок - момент народження дитини, закінчення - відділення плаценти і народження посліду. Пологи у потиличному передлежанні. Потиличний (тім'яну) передлежання спостерігають в 95% усіх пологів. Необхідно розрізняти позиції і види позицій плода. Позицію визначає розташування довільно вибраної частини плоду (в даному випадку - потилицю плоду) по відношенню до правій і лівій стороні родового каналу. Більш строго позицію визначають як розташування спинки плода по відношенню до правої і лівої сторін матки. Вид позиції визначають як відношення спинки плода до передньої або задньої сторони матки.
• Позиції при потиличному передлежанні
• Перша (ліва) позиція. При потиличному передлежанні і першої позиції спинка плода повернена вліво, мале джерельце розташований ближче до лівого краю матки, а велике тім'ячко - ближче до правої
• Друга (права) позиція. При потиличному передлежанні і другій позиції розташування протилежне (тобто спинка плода повернена вправо, мале тім'ячко розташоване ближче до правого боку матки).
• Види позицій при потиличному передлежанні
• Передній вид. Стріловидний шов голівки плоду утворює кут 45° з поперечним розміром таза, потилицю повернуть уперед і обернений вправо або вліво
• Задній вид. Пологи в задньому виді потиличного передлежання становлять приблизно 1% усіх пологів у потиличному передлежанні. Діагноз заднього виду ставлять лише у тих випадках, коли потилицю плода залишається повернутим до крижів породіллі в площині виходу малого тазу. Другу (праву) позицію при цьому спостерігають значно частіше, ніж першу (ліву). Задній вид часто поєднується зі звуженням входу в малий таз
• Поперечний вигляд у вітчизняній практиці окремо не виділяють, т.к. стрілоподібний шов знаходиться в поперечному розмірі тільки в площині входу в малий таз, а далі йде в одному з косих розмірів. При цьому виді позиції стріловидний шов головки плоду відповідає поперечному розміру тазу і знаходиться приблизно на однаковій відстані від крижів і симфізу. У першій позиції спинка плода повернена строго до лівій стороні матки, у другій - на правій. Сім основних рухів плода в пологах. Процес пристосування положення голівки плоду до проходження через різні площини тазу необхідний для народження дитини. Ці зміни в положенні передлежачої частини становлять біомеханізм пологів і включають сім послідовних рухів. Вітчизняна школа акушерів при передньому виді потиличного передлежання виділяє чотири моменти механізму пологів, відповідні 3, 4, 5 в. 6 руху плода в пологах за американською класифікацією.
• Вставляння голівки - положення голівки плоду в момент перетину площини входу в малий таз. Вставляння вважають нормальним, якщо вертикальна вісь головки перпендикулярна площині входу в малий таз, а стрілоподібний шов знаходиться приблизно на однаковій відстані від мису і лобкового симфізу. Нормальне вставляння називають осьовим, або синклитическим. При будь-якому відхиленні вставляння вважають асинклитическим.
• Просування. Перша умова для народження дитини - просування плода по родовому каналу. Якщо вставляння голівки плоду вже сталося до початку пологів (у первобере-сних), просування можна спостерігати до початку другого періоду пологів. У повторнородящих просування зазвичай починається одночасно з вставлянням.
• Згинання голівки. Коли голівка опускається плода зустрічає опір з боку шийки матки, стінок тазу і тазового дна, в нормі відбувається згинання голівки. Це
перший момент механізму пологів по вітчизняній класифікації
• Підборіддя наближається до грудної клітки
• В результаті згинання голівка плоду простирається своїм найменшим розміром, рівним малому косому розміру (9,5 см).
• Внутрішній поворот голівки супроводжується опущенням передлежачої частини і завершується, коли голівка досягає рівня сідничних остей. Рух включає поступовий поворот потилиці до переду по напрямку до лонного зчленування. Це другий момент механізму пологів по вітчизняній класифікації.
• Розгинання голівки. Розгинання голівки плоду відбувається після того, як область подзатилочной ямки (точка фіксації) підходить до лобкової дуги; потилицю при цьому знаходиться в безпосередньому контакті з нижнім краєм лобкового симфізу (точка опори). Навколо цієї точки опори голівка розгинається. Це третій момент механізму пологів по вітчизняній класифікації
• При розгинанні з статевої щілини послідовно з'являються тім'яна область, чоло, обличчя і підборіддя
• Виганяють сили переймів і м'язів черевного преса разом з опором м'язів тазового дна сприяють розгортанню тімені в напрямку статевої щілини.
• Зовнішній поворот голівки та внутрішній поворот тулуба. Народилася голівка повертається у вихідне положення. Потилицю повертається спочатку в косе положення, а потім-в поперечну позицію (ліворуч або праворуч). Цей рух супроводжується поворотом тулуба плоду, плечики встановлюються у передньо-задньому розмірі виходу тазу. Це четвертий момент механізму пологів по вітчизняній класифікації.
• Вигнання плоду. Після зовнішнього повороту головки переднє плічко (точка фіксації) з'являється під симфізом (точка опори) і потім народжується. Промежину незабаром розтягується заднім плечиком. Після народження плічок відбувається швидке народження дитини.

Довідник хвороб. 2012.