Медична енциклопедія за алфавітом » psix-radi

Психотерапевтична допомога

Психотерапевтична допомога
вид спеціалізованої медичної допомоги, заснований на застосуванні різних видів психотерапії (Психотерапія).
При наданні П. п. хворим з непсихотическими розладами велике значення має скоординована робота лікарів-психотерапевтів з лікарями загальномедичній мережі (дільничні терапевти і педіатри, невропатологи, ендокринологи, кардіологи та ін.).
В системі П. п. на першому - амбулаторно-поліклінічному - етапі наймасовішим ланкою є психотерапевтичні кабінети, що організуються в територіальних поліклініках, в поліклініках консультативно-діагностичної допомоги, в поліклінічних відділеннях центральних районних, обласних (крайових, республіканських) лікарень, психоневрологічних диспансерах (диспансерних відділеннях).
В психотерапевтичному кабінеті повинні бути кімната лікаря для прийому хворих з картотекою історій хвороби, гипнотарий на 10-12 місць, кімната для колективних сеансів психотерапії, кімната психолога для проведення експериментально-психологічного обстеження, процедурна для проведення лікарської терапії. Основними завданнями психотерапевтичного кабінету є: забезпечення спеціалізованої лікувально-діагностичної, консультативної та профілактичної допомоги, методичне керівництво та безпосередню участь у впровадженні принципів медичної деонтології в роботу всього персоналу установи. На лікування в психотерапевтичний кабінет хворих направляють лікарі лікувально-профілактичних закладів в установленому порядку.
Другий - проміжний - етап включає П. п., здійснювану у денних і нічних стаціонарах, створюваних у психоневрологічних диспансерах, лікарнях, в медсанчастях великих промислових підприємств.
На третьому - стаціонарне - етапі П. п. виявляється в психоневрологічних і психіатричних лікарнях, у спеціалізованих відділеннях багатопрофільних лікарень, а також в інших лікарняних закладах а порядку лікувально-консультативної допомоги.
Крім зазначених спеціалізованих підрозділів на багатьох промислових і транспортних підприємствах, в санаторіях і будинках відпочинку створені кімнати (кабінети) психологічного розвантаження, психогігієни та ін.
З 1985 р в номенклатуру лікарських спеціальностей введена психотерапія. Цю спеціальність набувають в рамках післядипломної освіти, як правило, невропатологи, психіатри, терапевти. Програма підготовки включає вивчення і набуття навичок з питань медичної психології, вищої нервової діяльності, психіатрії, оволодіння спеціальними методичними прийомами.
Головний навчальною базою з підготовки лікарів-психотерапевтів є кафедра психотерапії Центрального інституту удосконалення лікарів, на яку покладено функції Науково-методичного центру по психотерапії. У завдання центру, окрім підготовки фахівців, входять планування та координація наукових досліджень з питань психотерапії, здійснення спеціалізованої лікувальної та консультативної допомоги; організаційно-методичне керівництво лікувально-профілактичними установами з питань П. п.; узагальнення та поширення передового досвіду з питань психотерапії.
Бібліогр: Полустационарние форми психіатричної допомоги, під ред. С. Б. Семичова, Л., 1988; Керівництво по психотерапії, під ред. Ст. Е. Рожнова, Ташкент, 1985.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр .. 2. Перша медична допомога. - М: Велика Російська Енциклопедія. 1994 р. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр..