Медична енциклопедія за алфавітом » radi-rezi

Реакція аглютинації лейкоцитів

Реакція аглютинації лейкоцитів
(син. реакція лейкоагглютинации)
метод визначення тканинної сумісності донора і реципієнта, заснований на феномені аглютинації лейкоцитів донора під дією антилейкоцитарні антитіл.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр .. 2. Перша медична допомога. - М: Велика Російська Енциклопедія. 1994 р. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр..