Медична енциклопедія за алфавітом » test-trav

Торакогастросхизис

Торакогастросхизис
(Торако- + гречок. gastēr, gastros живіт + schisis розщеплення, ущелина)
аномалія розвитку: незарощення передніх відділів грудної і черевної стінки.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр .. 2. Перша медична допомога. - М: Велика Російська Енциклопедія. 1994 р. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр..