Медична енциклопедія за алфавітом » ver-aggr

Агглютинини

Агглютинини
(лат. agglutino, agglutinatum склеювати)
антитіла, агглютинирующие корпускулярні антигени, а також розчинні антигени, адсорбовані на еритроцитах або частинках інертного носія; належать до lgM і lgG.
Агглютинини антилейкоцитарние - див. Антитіла лейкоагглютинирующие.
Агглютинини анти-P - А. до однієї або декільком різновидам антигену P еритроцитів людини.
Агглютинини анти-T - А. до антигену Томсена - Фриденрейха, що з'являються в еритроцитах та інших клітинах під дією нейрамінідази бактерій і вірусів.
Агглютинини групові (син. групові антитіла) - природні А. сироватки людини, спрямовані проти відповідних изоантигенов крові системи АВ0.
Агглютинини холодові - А., для яких температурний оптимум реакції аглютинації знаходиться при 18°С і нижче.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр .. 2. Перша медична допомога. - М: Велика Російська Енциклопедія. 1994 р. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр..

.