Медичні терміни » -aza-agga

-Філія (-Philia)

-Філія (-Philia)
суфікс, що позначає болісну спрагу або потяг до чого-небудь. Наприклад: никтофилия (nyctophilia) - перевага, що віддається людиною ночі або темряві.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.