Медичні терміни » kret-lakt

Ксеногенний (Xenogeneic)

Ксеногенний (Xenogeneic)
даний термін застосовується для опису тканинного трансплантата, отриманого від представника іншого, ніж реципієнт, виду.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.