Медичні терміни » obmo-olig

Оболонки Мозку (Meninges, Єдностей, Meninx)

Оболонки Мозку (Meninges, Єдностей, Meninx)
три вистилають череп і хребетний канал сполучнотканинні оболонки, які оточують головний і спинний мозок (див. рис.). Зовнішня оболонка - тверда оболонка мозку - нееластична, міцна і більш товста, ніж середня (павутинна) і внутрішня (м'яка) оболонки. Дві внутрішні оболонки разом називаються лептоменинксом (leptomeninges); в просторі між ними (підпавутинний, або субарахноїдальний простір - ред.) циркулює спинномозкова рідина.
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.