Медичні терміни » vodya-vysk

Вибірка Випадкова, Довільна Вибірка (Random Sample)

Вибірка Випадкова, Довільна Вибірка (Random Sample)
обрана випадковим чином з великої популяції людей група; при цьому вибір проводиться таким чином, що можна припускати наявність рівних шансів увійти в цю групу у всіх членів популяції. Іноді в склад такої вибірки входять окремі категорії людей, підбір яких здійснювався випадковим чином у відповідності, наприклад, з їх статтю або віком. Часто такий підбір полегшується ідентифікацією окремих груп людей . (наприклад, по округах); вважається, що об'єднані разом, вони будуть представляти єдину вибірку (або основу вибірки (sampling frame)).
Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.