Медична енциклопедія за алфавітом » uron-fin

Фельдшерсько-акушерський пункт

Фельдшерсько-акушерський пункт
I Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП)
лікувально-профілактичний заклад, що входить до складу сільської лікарської дільниці та здійснює під керівництвом дільничної лікарні (амбулаторії) комплекс лікувально-профілактичних та санітарно-протиепідемічних заходів на певній території. Що є первинним (доврачебним) ланкою охорони здоров'я в сільській місцевості.
Як правило, ФАП розташовується в найбільш віддалених від дільничної лікарні населених пунктах, що наближає медичну допомогу до сільського населення. Обслуговує частину території сільської лікарської дільниці (Сільська лікарська ділянка) підкоряючись з медичних питань дільничної лікарні (Лікарня) або амбулаторії (Амбулаторія) (коли в районі немає цих установ - центральної районної лікарні). У штаті ФАП: завідувач - фельдшер (акушерка з закінченою середньою медичною освітою; акушерка (патронажна медсестра), також з закінченою середньою медичною освітою, і санітарка. Персонал ФАПУ надає долікарську допомогу хворим (в межах компетенції і прав фельдшера і акушерки) на амбулаторному прийомі і вдома, консультує їх у лікаря, виконує лікарські приписи. У період польових робіт персонал ФАП при необхідності надає допомогу безпосередньо на польових станах.
Лікар дільничної лікарні (амбулаторії), згідно із заздалегідь складеним графіком виїздів на ФАП, здійснює систематичний нагляд за якістю і своєчасністю медичної допомоги, що надається на ФАП, а також консультує хворих.
Важливим розділом діяльності ФАП є родопоміч і лікувально-профілактичну допомогу дітям (див. Охорона материнства і дитинства).
Медперсонал ФАП систематично спостерігає за здоровими дітьми до 1 року життя і здійснює патронаж дітей у віці від 1 року до 3 років, надає медичну допомогу хворим дітям, при необхідності направляє їх до лікаря або викликає лікаря на дім, направляє хворих на госпіталізацію. В обов'язки працівників ФАП входить медичне обслуговування дошкільних закладів (Дошкільні заклади) не мають в штаті медпрацівників.
Персонал ФАПУ спостерігає за станом здоров'я сільського населення, проводить за вказівкою лікаря огляд хворих для направлення їх на диспансеризацію (Диспансеризація) становить картотеки диспансерного обліку, викликає хворих на планові обстеження, обстежує виробничі умови і побут осіб, які перебувають на диспансерному обліку, контролює виконання рекомендацій щодо їх працевлаштування.
Працівники ФАП проводять санітарно-противоепидемическую роботу, зокрема виявляють заразних хворих, здійснюючи подвірні обходи. До госпіталізації хворого співробітники ФАП забезпечують проведення протиепідемічних заходів у вогнищі - поточну дезінфекцію, відсторонення осіб, які були в контакті з хворим, від роботи в харчових, дитячих і лікувальних установах і т.д. Заключну дезінфекцію проводять дільнична лікарня або відповідний центр санітарно-епідеміологічного нагляду. Медперсонал ФАП проводить профілактичні щеплення.
Працівники ФАП здійснюють санітарно-епідеміологічний нагляд за територією населених місць, водопостачанням, виробничими приміщеннями, комунальними об'єктами, підприємствами громадського харчування, торгівлі, школами та іншими дитячими установами, а також за зберіганням і використанням отрутохімікатів та ін.
Персонал ФАПУ під керівництвом лікаря бере участь в аналізі захворюваності (Захворюваність) і Травматизму та розробці плану заходів щодо їх попередження.
Приміщення ФАП має складатися не менше ніж з трьох кімнат. На багатьох ФАП є кілька ліжок для породіль, а також ліжка (в окремому ізольованому приміщенні) для тимчасової ізоляції інфекційних хворих. Необхідна також окрема оглядова кімната для прийому і санітарної обробки породіль.
Оснащення фельдшерсько-акушерського пункти призначене для забезпечення заходів по наданню невідкладної долікарської, в т.ч. екстреної акушерської допомоги. Воно включає прилади, апарати, набори, медичні інструменти, предмети догляду за хворими, медичні меблі і обладнання, дезінфекційну апаратуру, санітарні носилки, предмети для санітарно-просвітницької роботи (див. Служба формування здорового способу життя). На кожному ФАП є предмети догляду за хворими: медичні банки, очні ванночки, грілки та ін.
Необхідні лікарські засоби містяться у фельдшерському наборі, а також у настінному шафі для ліків. Оснащення ФАП здійснюється в межах щорічно виділяються на ці цілі асигнувань. При цьому залучаються кошти державних, кооперативних та інших організацій. Перелік лікарських засобів для надання невідкладної долікарської допомоги визначається з урахуванням місцевих умов та затверджується головним лікарем центральної районної чи дільничної лікарні.
На ФАП видаються довідки про народження дитини, про проведені щеплення, а також довідки про смерть, якщо проводилися спостереження за хворим і лікування. Про порядок видачі лікарняних листів на ФАП - див. Листок непрацездатності. На ФАП ведуться документація (див. медична Документація) та звітність за затвердженими статистичними (формами, які в установлені терміни подаються до дільничної лікарні (амбулаторії).
II Фельдшерсько-акушерський пункт
лікувально-профілактичний заклад, що входить в комплекс медичних закладів сільської лікарської дільниці, призначене для надання населенню силами фельдшера (завідувача Ф.-а. п.) і акушерки долікарської медичної допомоги і допомоги породіллі, для здійснення патронажу вагітних жінок і дітей, проведення санітарно-профілактичних та протиепідемічних заходів; Ф.-а. п. створюються в невеликих, окремо розташованих населених пунктах.

1. Мала медична енциклопедія. - М.: Медична енциклопедія. 1991-96 рр .. 2. Перша медична допомога. - М: Велика Російська Енциклопедія. 1994 р. 3. Енциклопедичний словник медичних термінів. - М: Радянська енциклопедія. - 1982-1984 рр..