Психологічна енциклопедія » bori-vall

Вайнлендская шкала соціальної зрілості (vineland social maturity scale)

Вайнлендская шкала соціальної зрілості (vineland social maturity scale)

Ст. ш. с. з., розроблення дизайн. Едгаром Доллом, являла собою одну з перших спроб виміряти соц. компетентність. Дол визначав соц. компетентність як «функціональну композицію чолов. чорт, сприяє соц. корисності у тому вигляді, як вона відображається в самостійності і в служінні ін.». Цей аспект чолов. поведінки тж зв. адаптивним поведінкою і включають як важливий компонент у визначення затримки психич. розвитку.

В. ш. с. з., до-раю оцінює соц. компетентність у перспективі вікового розвитку, нормувалася на осіб чоловічої і жіночої статі у віці від новонародженості до 30 років. Оцінці підлягають 8 осн. категорій поведінки: а) загальне самообслуговування; б) самостійність під час їжі; в) самостійне одягання; г) пересування; д) заняття; е) комунікації (рівень спілкування); ж) здатність до саморегуляції поведінки; з) ступінь соціалізації. Для інтерв'ю вибирається третя особа, добре знає оцінюваного індивідуума (напр., один з батьків, брат або сестра). Мета цього інтерв'ю полягає у визначенні найбільш характерних для оцінюваного індивідуума форм поведінки. Спеціальні процедури тж дозволяють інтерв'ювати або спостерігати самого обстежуваного. Обробка рез-тів полягає в реєстрації кількості найбільш типових для індивідуума дій або форм поведінки, на основі чого розраховується загальний показник у вигляді соц. віку (SA) і/або соц. коефіцієнта (SQ).

См. також Затримка психічного розвитку

К. Дж. Дру


.