Психологічна енциклопедія » ekzo-elli

Експериментальні дослідження пам'яті (memory experiments)

Експериментальні дослідження пам'яті (memory experiments)

В одній з ранніх робіт У. Бернхем описав експерим. методи вимірювання пам'яті щодо вербального або візуального матеріалу, к-рие включали метод відтворення, введений Германом Эббингаузом, і метод пізнавання, використовуваний раніше Ернстом Вебером у своїх психофізичних експериментах по послідовному порівнянні довжини ліній і тягарів. У більш суч. дослідж. збереження і згадування також вимірювався час, що витрачається на порівняння елемента, фігури або пропозиції при послідовному відновленні матеріалу в пам'яті, а тж використовувалися такі заходи, як частковий звіт, пробне відтворення, темпи заучування і показники заощадження (час на донавчання). Дослідники вивчали вплив на збереження, згадування і забування різноманітних експерим. змінних, включ.: типи заучиваемого або запоминаемого матеріалу (слова, речення, оповідання, нерухомі і рухомі зображення, абстрактні і конкретні форми); сенсорні модальності пропонованих стимулів (напр., зорові, слухові, тактильні, нюхові); швидкість і способи пред'явлення матеріалу (від повільного до швидкого і одночасне пред'явлення в порівнянні з послідовним, порційне або часткове в порівнянні з цілісним, багатовимірне і комплексне у порівнянні з одновимірним пред'явленням).

Е. і. п. включають вивчення ефектів проміжної або попередньої діяльності, повсякденних справ, штучних лабораторних ситуацій, аномалій («абсолютна» пам'ять) і патологічних втрат внаслідок хірургічних операцій, амнезії або ін. мозкових змін (викликаних, напр., наркотиками, алкоголем, старінням), а також вивчення випадків «унікальною» сенсорної пам'яті (іконічним або акустичної), первинної або оперативної пам'яті і довготривалої пам'яті. Теорет. гіпотези, які висували для пояснення процесів пам'яті, послужили поштовхом до дослідж. впливів різноманітних додаткових змінних на пам'ять: концентрації в порівнянні з розподілом повторень або вправ; смислового значення або організаційних факторів вербального матеріалу; стратегій обробки інформ. при сприйнятті подій, що запам'ятовуються (глибина обробки); термінів, к-рие запам'ятовується матеріал; і впливів групи або соц. факторів на пам'ять. Е. в. п. проводяться з використанням таких простих інструментів як картки, олівці, папір і секундоміри; більш складних приладів, таких як тахистоскопи, що дозволяють регулювати швидкість пред'явлення матеріалу, обладнані пристроями для реєстрації часу реакції натискання пальцем або часу вербальної реакції; і суч. мінікомп'ютерів і мікрокомп'ютерів з програмованим автоматичним пред'явленням вербальних або візуальних матеріалів з відповідними пристроями, що реєструють голосові реакції або реакції натискання пальцем, а також регулюють разом з часом реакції правильність відтворення.

См. також Забування, Методологія (наукових) досліджень, Пам'ять

Н. С. Андерсон


.