Психологічна енциклопедія » mnozh-muzhs

Модель структури інтелекту (structure-of-intellect model)

Модель структури інтелекту (structure-of-intellect model)

М. с. в. виявляє тісні зв'язки з тим, що зараз називають когн. психол. і висвітлює широкий спектр важливих концепцій сприйняття, навчання, пам'яті, логічного висновку, творчого мислення, вирішення задач і прийняття рішень.

М. с. в. визначає інтелект як систематизовану сукупність здібностей або функцій для обробки різного роду одиниць інформ. різними способами. Термін спроможність (ability) використовується в контексті індивідуальних відмінностей, а термін функція - в контексті поведінки індивідуума.

Кожна базова здатність структури інтелекту володіє трьома якостями або має три грані. Це однозначно визначається тип операції, тип інформаційного змісту та тип інформаційного продукту або форми. Кожна здатність характеризується своїм неповторним поєднанням одного типу операції з одним типом інформ., що дає в результаті продукт певного типу.

Якщо безліч з п'яти типів операцій помножити на безліч з п'яти типів інформаційного змісту і, далі, на багато з шести типів продукту (створеного мозком), виходить 150 можливих, однозначно визначених здібностей, приблизно 2/3 з яких були підтверджені факторним аналізом. Математично ця різновид моделі зв. добутком множин.

Крім забезпечення логічного і систематизованого розгляду інтелекту, М. с. в. пропонує інформ. по використанню тестів та інтерпретацій показників при оцінці інтелектуального рівня конкретних осіб. Вона тж висвітлює мн. аспекти когн. психол. в цілому, надаючи у розпорядження дослідників систему недвозначних понять. Є підстави вважати, що здібності структури інтелекту помітні навіть у дуже ранньому віці.

З причини слабкої кореляції між мн. парами базових або першого порядку здібностей, існують фактори вищого порядку, відображають до нек-рой мірою більш широкі здібності другого і третього рівнів узагальнення. Повністю відсутні докази існування загального фактора (єдиної здібності).

См. також Диференційна психологія, Факторний аналіз, Теоретична психологія

Дж. П. Гілфорд


.