Психологічна енциклопедія » obra-ozhir

Навчання уві сні (sleep learning)

Навчання уві сні (sleep learning)

Під О. під с. розуміється плановане, а не випадкове научіння під час сну. З теорет. т. зр., пред'явлення матеріалу під час сну звільняє його від конкуруючих сторонніх впливів і критичної перевірки суб'єктом. Для реалізації такої можливості були розроблення дизайн. соотв. програми на аудіокасетах.

Рез-ти експерим. дослідж. носять суперечливий характер: в одних випадках випробовувані демонстрували помітні поліпшення в навчання, у інших такі поліпшення були відсутні. Найбільш хороші рез-ти, мабуть, досягаються в станах напівсну або легкого сну («гемисомнолентних станах»), а найменш хороші - в станах глибокого сну. Індивідуальні відмінності в навчання уві сні, ймовірно, яв-ся наслідком індивідуальних відмінностей у тривалості цих станів напівсну. Такого роду стану володіють більшістю характеристик, властивих навіювання і гіпнозу. Зокрема, виникає можливість отримувати інформ. на вході без її оцінки. Тому, якщо навіювання не перебуває у відвертому протиріччі з базовими цінностями даного індивідуума, воно буде засвоюватися.

Одна з проблем, з до-рій доводиться стикатися при оцінці рез-тів О. у с., пов'язана з відсутністю єдності визначень сну (причому будь-якого рівня сну). Ця ситуація ускладнюється використанням нестандартізованних стимулів. Ще однією змінною яв-ся використання аудіозаписів або природної мови повчального. О. у с., т. о., виявляється дуже невизначеним терміном. На сьогоднішній день відсутні систематичні експерим. дослідж. у цій області.

См. також Теорії навчання, Сон

У. Е. Грегорі


.