Психологічна енциклопедія » obra-ozhir

Обдаровані і талановиті діти (gifted and talented children)

Обдаровані і талановиті діти (gifted and talented children)

З безлічі визначень О. і т. д. одне визначення, що використовується федеральним урядом, відображає прагнення врахувати по можливості всі аспекти дитячої обдарованості і має на увазі рух за створення особливих освітніх можливостей для таких дітей. Це визначення свідчить: «Під О. і т. д. маються на увазі діти і, в соотв. випадках, молоді люди, до-рие в дошкільних закладах, початковій або середній школі були розпізнані як володіють актуальними або потенційними здібностями, к-рие свідчать про високий потенціал у таких областях, як інтелектуальна, творча, специфічна учеб. або організаторська/керівна діяльність, а тж образотворче позов-во та акторська майстерність, і до-рие в силу цього потребують послугах і заняттях, зазвичай не надаються школою».

Це визначення узаконює досить широке розуміння обдарованості, на підставі якого до категорії О. і т. д. можна віднести учнів, які підпадають або можуть потрапити в 3-5% верхнього кінця розподілу всіх учнів по їх успішності. Систематичні спроби розподілити цих людей за категоріями почалися з робіт Ф. Гальтона. Поява інтелектуального тестування дало нам об'єктивну міру, за допомогою до-рій широких межах статистичних границь можна ідентифікувати дітей з найвищим потенціалом - інтелектуально обдарованих. Л. М. Термен на все життя зберіг інтерес до геніальним і обдарованим людям. Термен організував лонгітюдне дослідж. 1500 обдарованих людей, до-рої тривало і після його смерті.

Всі ці події позитивно позначилися на виявленні обдарованих, хоча вони мали і негативну сторону, тому що обдарованість визначалася виключно на основі IQ. Опора тільки на IQ при виявленні обдарованих дітей виключає з розгляду мн. уч-ся, що належать до ін. культури. У зв'язку з цим робилися зусилля знайти засоби виявлення О. і т. д. в різних культурах.

Хоча О. і т. д. можна відшукати у всіх шарах нашого про-ва, все ж їх більше у стабільних сім'ях і серед осіб з социоекономическим статусом вище середнього. Зазвичай вони досягають успіху в навчанні і мають високий соц. статус в школі, здорові фізично і не виявляють емоційних порушень. Ці ж самі позитивні характеристики ставляться до ситуації в сім'ї і до социоекономическим груп, до яких ці О. і т. д. відбуваються.

Обдаровані діти по мірі свого дорослішання стикаються з тими ж проблемами, що і всі діти, але до них додаються ін. проблеми, пов'язані з їх обдарованості. Ці додаткові проблеми м. б. викликані тиском очікувань з боку оточуючих або самої дитини. Проблеми можуть виникати із-за неможливості підібрати собі рівноцінних партнерів в соц. і учеб. середовищі. Труднощі у відносинах з однолітками і дорослими можуть тж виникати в тих випадках, коли таланти дітей стають джерелами соц. і поведінкових неприємностей.

Осн. напрямок руху на підтримку особливого навчання О. і т. д., мабуть, має дві мети: реалізувати потенціал цих дітей на благо об-ва і реалізувати їх потенціал заради успіху і щастя самих дітей. Пропоновані програми такого роду включають прийом у школу раніше встановленого терміну, прискорене проходження шкільної програми і «перестрибування» через клас, поглиблене і самостійне вивчення предметів, роботу з домашнім вчителем, створення можливостей для творчості і формування спеціалізованих класів.

См. також Дитяча психологія, Індивідуальні відмінності

Р. Менистер


.