Психологічна енциклопедія » polo-poxv

Порядок народження (birth order)

Порядок народження (birth order)

Емпіричні дослідж. П. р. пов'язані з пошуком стійких зв'язків між особистісними змінними і порядковим місцем в сім'ї. Ці дослідж. носять безсистемний характер і майже завжди позбавлені к.-л. теорет. передумов, тому в літературі зустрічається безліч суперечливих даних.

Типовою методикою таких дослідж. яв-ся з'ясування (зазвичай у формі опитувань) П. р., не приймає до уваги змінні, пов'язані з самим порядковим місцем у сім'ї, такі як вік, роздільне проживання сиблингов, статеві відмінності, аборти, викидні або мертворожденность. Публікуються результати часто непереконливі, тому що дослідники не порівнюють людей з однаковим статусом народження. Самим слабким місцем яв-ся відсутність усталеної моделі дослідж. у цій області. Більшість дослідників не розглядають П. р. як детерминанту особистості, але вважають, що він яв-ся самостійною характеристикою, що впливає на індивідуума оточення.

Нижче будуть розглянуті емпіричні дослідж. пов'язаних з П. р. відмінностей, статистична значимість яких підтверджена на рівні довірчої ймовірності р < 0,05.="" було="" проаналізовано="" =""="" 3000="" таких="" дослідж.,="" але="" =""="" вельми="" малу="" вибірку="" опублікованих="" робіт="" =""="" звести="" воєдино="" і="" узагальнити="" =""="" результати.="" то="" =""="" інакше,="" наявні="" дані="" дозволяють="" виділити="" 5="" можливих="" психол.="" позицій,="" в="" =""="" з="" к-якими="" і="" підготовлено="" =""="" огляд:="" перший,="" другий,="" середній,="" останній="" і="" єдиний="" дитина="" в="" сім'ї.="">

Перша дитина. Перші діти мають більш високі оцінки в середній школі в порівнянні з більш пізніми дітьми, найбільш вразливі до стресу, частіше навчаються в коледжі, ніж більш пізні діти, і представлені непропорційно великою часткою серед проблемних дітей.

Друга дитина. Друга дитина в сім'ї - особливо виділяється категорія П. р. Такі діти виявляють більшу залежність у своїй поведінці порівняно з дітьми, народженими раніше (першими) або пізніше від них; частіше звертаються за допомогою до дорослих і шукають їх схвалення, ніж перші і наступні діти в сім'ї; більше часу проводять в індивідуальних заняттях; зазвичай більш говіркі і виражають більш негативний афект порівняно з іншими. Мн. хлопчики, що виробляють враження нервами, яв-ся першими або, навіть частіше, другими дітьми в сім'ї. Другі діти в одностатевих діадах, мабуть, більше наслідують батьків тієї ж статі, ніж їхні старші брати/сестри.

Середній дитина. Діти, що займають середню по П. р. становище, тенденції краще пристосовуються емоційно, якщо вони з великих сімей. Середні діти дуже гостро відчувають неналежність (непринятость іншими) і найбільш чутливі до різного роду несправедливостям та проявів зневаги. Вони найкраще досягають успіху в командних видах спорту, безумовно частіше вивчають музику і мови і займаються художньою творчістю. У них виражені естетичні інтереси, і вони явно переважають серед акторів.

Остання дитина. Діти, що народилися останніми, набувають більший досвід братніх (сестринських) відносин, що первістки, не кажучи вже про єдиних дітей в сім'ї. Схоже, що вони мають саму високу самооцінку. Останні діти в сім'ях прекрасно адаптовані, якщо вони з великих сімей, але становлять непропорційно велику частку серед пацієнтів з психіатричними розладами, якщо відбуваються з малих сімей; досить імовірно, що у них найнижчий IQ і неабиякий досвід шкільних невдач. Народилися останніми дівчинки, мабуть, мають знач. більш низьку самооцінку, ніж очікувана.

Єдина дитина. Дорослішання без братів і сестер не надає скільки-небудь незвичайного впливу на розвиток особистості. Єдині діти в родині представлені непропорційно великою часткою у групі осіб з емоційними порушеннями, а єдині сини мають сильну потребу в опіці. Єдині діти, мабуть, менш схильні брати на себе відповідальність за досягнення успіху порівняно з первістками і більш пізніми дітьми в сім'ї. Їм властиво звертатися за мед. допомогою, причому неодноразово, вимагаючи при повторних зверненнях все більшої допомоги.

Інтервал між народженнями. Сиблинги однієї статі з меншою різницею у віці отримують вищі оцінки за тестами когнітивних здібностей. Первістки, які мають молодших братів і/або сестер, різниця у віці з до-якими не перевищує 3-х років, виявляють більш виражену потребу в афіліації та допомоги, що перші діти в сім'ї з великим інтервалом між народженнями дітей.

Батьківський вплив. Первістки повідомляють про більш щільному батьківському контролі, ніж діти, які народилися пізніше. В дослідж. норвезьких сімей встановлено, що в очах батьків хлопчики мають більш високу цінність, ніж дівчатка.

Авторитет батьків у більшою мірою визнається в підлітковому віці синами-первістками, що народилися пізніше. Батьківський авторитет сприймається як найбільш значний в тому, що стосується учеб. і економічних інтересів дітей в сім'ї.

У свідомості людей матері виглядають більш приймаючими, ніж батьки; аналогічно сприймаються і молоді батьки порівняно з батьками більш зрілого віку. Молодші діти в порівнянні зі старшими сприймають своїх батьків як більш приймаючих і щільно контролюючих.

Вплив сиблингов. Старші сиблинги сприймаються як наділені більшою силою і впливом, тоді як молодші виглядають більш скривдженими і частіше звертаються за допомогою до батьків. В дослідж. сімей з двома дітьми найбільша конформність була виявлена у пізніше народжених дівчаток в одностатевих парах сиблингов. Чоловіки, проявляють особливу ніжність до старшої сестри, схильні брати в дружини жінок, що мали тільки молодших братів.

Первістки і більш пізні діти жіночої статі мають, в тенденції, більш виражену соц. орієнтацію, ніж первістки і більш пізні діти чоловічої статі. У первістків і єдиних дітей в сім'ї value. сильніше схильність до саморозкриття, причому представники обох статей розкриваються більше перед друзями, ніж перед сиблингами, віддаючи перевагу сиблингам своєї статі. Найбільша схильність до саморозкриття виявляється у тих, хто має доступного для спілкування сиблинга своєї статі на рік або два старше себе.

Показники інтелекту підвищуються зі збільшенням материнського віку і знижуються зі збільшенням порядкового місця народження.

Останні діти в сім'ях представлені непропорційно великою часткою серед хронічних алкоголіків, а єдині діти - серед тих, хто скотився на дно про-ва. Первістки - або, принаймні, перші хлопчики в сім'ях - виявили більшу схильність до алкоголізму порівняно з ін. дітьми, особливо коли хлопчики-первістки були змушені з самого раннього віку надавати посильну допомогу в забезпеченні своїх сімей.

Академічні досягнення. Перші діти в сім'ях, порівняно з ін. категоріями дітей, частіше навчаються в коледжі і мають більш високі показники в інтелектуальній і учеб. діяльності. Коли в дослідж. контролюється рівень мотивації, відмінності між першими і останніми дітьми в родині зникають.

Показники по Національному кваліфікаційним тесту якості освіти (National Merit Scholarship Qualifying Test) знижуються в міру збільшення розміру сім'ї і, в межах однієї сім'ї, зі збільшенням порядкового місця народження. Підвищена заклопотаність інтелектуальними досягненнями спостерігається у первістків, які мають братів. Перші діти в сім'ї мають більш високі показники за тестами інтелекту, і це співвідношення зберігається незалежно від освіти матері або батька, доходу сім'ї і материнського віку.

Психічне здоров'я. В одному дослідж. шизофренії була виявлена непропорційно велика представленість випадків з другої половини П. р., особливо серед пацієнтів з дуже великих родин. В ін. дослідж. шизофренії виявилася надмірна представленість ранніх позицій (early ranks) у групі з п'яти і більше сиблингов. Пік шизофренії припадає на другу позицію від кінця, і цей результат збігся у всіх п'яти дослідж.

У військовому навчальному закладі. таборі єдині діти в сім'ї порівняно з первістками частіше консультувалися у психіатра, визнавалися «психоневротиками» і звільнялися з армії. Діагнози первістків розподілилися майже порівну між психоневрозом і розладом особистості. Лише дуже небагато з народжених другими в сім'ї отримали діагноз «психоневроз», тоді як діагноз «розлад особистості», навпаки, зустрічався у них досить часто.

Серед осіб зі схильністю до розвитку параної відзначається найвищий відсоток первістків, тоді як групи середніх за П. р. осіб відрізняються високим відсотком тривожних розладів. Коли первістки виступають перед аудиторією, вони демонструють набагато гіршу здатність відтворювати матеріал по пам'яті, ніж більш пізні діти в родині. Первістки повідомляють тж про більш сильному страху, ніж ті, хто народився пізніше. Первістки і єдині діти в родині більш чутливі до болю, а первістки є, до того ж, більш афіліативними.

Шлюб. Первістків жіночої статі, ймовірно, більше серед відвідують передпологові курси, ніж жінок, колишніх більш пізніми дітьми в сім'ї. Первістки чоловічої статі вступають у шлюб у більш молодому віці, ніж чоловіки, що займають наступні місця в П. н. В діадах подружжя-первістків різниця у віці менше, ніж у подружніх парах, де чоловік і дружина не були першими дітьми в сім'ї. Серед жінок, які виходять заміж у червні, первістків більше, ніж тих, хто був більш пізньою дитиною в сім'ї. У перших і наступних дітей (дівчаток) в родині не було виявлено значущих відмінностей у віці заміжжя і тривалості періоду між обручением і весіллям.

Більш висока частка тих, хто перебуває або перебував у шлюбі, виявлена серед найстарших синів й серед старших дітей в сім'ї, а найнижча частка - серед самих молодших хлопчиків. Шлюби, укладені між первістком і більш пізнім дитиною в сім'ї, яв-ся більш вдалими, ніж шлюби між первістками або між особами, які займають наступні місця в П. р.

Делінквентність. Малолітні злочинці походять з сімей, розмір яких більше середнього. Первістки і делинквенти з сімей меншого розміру краще підготовлені до життя в про-ве або мають найкращими ресурсами соціалізації, ніж діти, що займають наступні місця в П. р., або діти з великих, що перевищують середній розмір сімей. Діти, що займають середню по П. р. положення, що найбільшою мірою піддаються ризику делинквентности. Первістки становлять непропорційно малу частку серед делинквентов і, ймовірно, частіше проходять термін умовного ув'язнення без порушень порівняно з більш пізніми дітьми в сім'ї.

Рід занять. Первістки жіночої статі виявляють істотно більший інтерес до кар'єри викладача коледжу, ніж жінки, які народилися в родині не першими; що стосується чоловіків, то первістки і займають наступні місця в П. р. виявляють практично однаковий інтерес до цієї професії.

Жінки, зайняті в професіях, які не належать до типово жіночим, зазвичай молодші і частіше яв-ся первістками, в дитинстві виховуються працюють матерями і згадують про чоловіків, що зробили істотний вплив на їх кар'єру.

Близнюки. Близнюки-дівчатка частіше народжуються недоношеними за вагою; відсоток недоношеності серед близнюків у 7 разів вище, ніж при народженні однієї дитини. Фіз. дефекти зустрічаються найбільш часто при макс. недоношеності. В оцінках вчителями загального стану здоров'я близнюків і неблизнецов значущої різниці не виявлено. Матері дизиготних близнюків на момент пологів матерів старше монозиготних близнюків. Меншу вагу близнюків має тенденцію зберігатися аж до молодшого шкільного віку.

У близнюків, які виховуються окремо з народження, показники за тестами інтелекту вище, ніж у близнюків, що ростуть разом, але нижче, ніж у неблизнецов. У близнюка, який народився першим, психомоторні навички розвиваються краще, незалежно від ваги при народженні. Психомоторне розвиток в перші 6 міс. більше схоже у монозиготних близнюків в порівнянні з дизиготними. Патерни розвитку більшою мірою пов'язані з вагою при народженні, ніж з порядком народження.

Близнюки демонструють зразки незрілої гри в поодинці. У народженого першим близнюка ймовірність мати IQ вище, ніж у народженого другим, на 15% більше; у близнюка з великою вагою ймовірність мати більш високий IQ збільшується на 65%.

См. також Адлерианская психологія, Порядок народження і особистість, Полезалежність, Теорії особистості

Р. Бразингтон


.