Психологічна енциклопедія » prog-prof

Прогресивні матриці Равена) (progressive matrices (Raven's)

Прогресивні матриці Равена) (progressive matrices (Raven's)

Розроблені британським психологом Дж. К. Равеном тести П. м. вимірюють здатність до виявлення взаємозв'язків між елементами зображень, що містяться в матриці. Пункти матриць являють собою або ціле зображення, у до-ром відсутня його невелика частина, або елементи зображень, розподілені по рядкам і стовпчикам матриці, з одним пропущеним елементом. Стверджується, що ці тести дозволяють більш безпосередньо оцінювати здатність до сприйняття і мислення за рахунок зниження впливів вербальної комунікації і минулого досвіду. Нек-рие психологи вважають П. м. відносно чистою мірою фактора g Спірмена.

См. також Заходи інтелекту, Невербальні тести інтелекту, Бланкові (типу «олівець - папір») тести інтелекту, Психометрика

Р. Робертсон


.