Психологічна енциклопедія » ruko-svyaz

Самоактуалізація (self-actualization)

Самоактуалізація (self-actualization)

С. пов'язана з чолов. потребою у самореалізації. Вона означає, що люди відчувають потребу і прагнуть до здійснення всього того, що вони, ймовірно, можуть здійснити. Як потребу, С. - це не особиста перевагу і не індивідуальна схильність, а біолог. і психол. імператив.

Більшість дослідж. в області С. виходять з запропонованої А. Маслоу ієрархічної моделі чолов. потреб. Згідно Маслоу, існує 5 рівнів чолов. потреб: базові фізіолог. потреби, потреби в безпеці, потреби в приналежності, потреби в оцінці і потреби в С. Т. Робертс, спираючись на аналіз останніх робіт Маслоу, висловлює припущення про імпліцитно існуючому шостому рівні потреб - потреби перевершити себе (need for self-transcendence).

Люди прагнуть не бути просто «нормальними», вони прагнуть бути винятковими. Для самоактуализирующихся людей характерно щире бажання принести користь людству; вони ведуть себе більш доброзичливо і дружелюбно, менше переймаються власними проблемами і вступають у більш близькі взаємини порівняно з несамоактуализирующимися людьми. Самоактуализирующиеся люди демонструють стійку віру в демократичні принципи, при цьому розбірливо підходячи до вибору близьких друзів.

Самоактуализирующиеся люди більш схильні до творчості, ніж інші. Такі люди виходять за межі рідної культури і стають частиною світової культури, проповідує універсальні цінності.

Осн. недолік теорії Маслоу полягає в тому, що він використовував для дослідж. специфічних випробовуваних, а не випадково відібраних репрезентантів загальній популяції. Так само, він дотримувався феноменологічного підходу. Такий підхід забезпечує дослідника цінним і багатим матеріалом, проте одержувані при цьому дані не дозволяють робити загальних висновків.

Найбільш широко використовуваним інструментом для оцінки С. став стандартизований опитувальник Шострома. Опитувальник особистої орієнтації (Personal Orientation Inventory (POD) Шострома складається з 12 субшкал: тимчасова компетентність (time competence), внутрішня спрямованість (inner directedness), цінність самоактуалізації (self-actualizing value), екзистенціальної (existentiality), співчуваюча реактивність (feeling reactivity), спонтанність (spontaneity), самоповага (self-regard), самопринятие (self-acceptance), природа людини (nature of man), синергія (synergy), прийняття агресії (acceptance of aggression) і здатність до близьких контактів (capacity for intimate contact). Всі шкали були розроблені на основі описів Маслоу характеристик самоактуализирующихся людей.

См. також Оптимальне функціонування

Р. Р. Стенсруд


.