Психологічна енциклопедія » vmesh-vrem

Військова психологія (military psychology)

Військова психологія (military psychology)

Ст. п. займається додатком психол. принципів і методів до вирішення військових завдань. Вона включає такі традиційні галузі психол. спеціалізації, як робота з персоналом (добір, классиф. розстановка кадрів), навчання (тренінг), експерим. дослідж. в області чолов. факторів і соц., клінічна та організаційна психологія. У мн. країнах існують ін-ти Ст. п. Як правило, в таких ін-тах працюють як цивільні психологи, так і психологи, що знаходяться на службі в армії.

Тестування

Іноді робота, виконувана психологами для збройних сил, служила поштовхом для розвитку психології в цивільному секторі. Так, груп. тестування було розроблення дизайн. військовими психологами під час Першої світової війни у відповідь на потребу у швидкій классиф. новобранців. Цей вид тестування послужив моделлю для груп. тестів інтелекту і стимулював розвиток напрямку груп. тестування в 1920-х рр. У ході Другої світової війни був розроблення дизайн. Армійський загальний классиф. тест (Army General Classification Test, AGCT), замінив колишній Армійський тест Альфа». Різні тести були сконструйовані для спеціальних цілей. Управління стратегічних служб США (OSS) розроблення дизайн. діяльнісно-орієнтовані тести для відбору оперативних працівників. Ці розроблення дизайн. OSS, принципово відрізнялися від традиційних процедур відбору, що спиралися на бланкові тести, стали попередниками суч. центрів оцінки персоналу (assessment centers).

Інтерес до проведення дослідж. і розроблення дизайн. тестів у військовій області зберігся і після Другої світової війни. Ця робота отримала своє продовження у розвитку комп'ютеризованого адаптивного тестування, при до-ром замість пред'явлення повного набору завдань, що містяться в традиційному груп. тесті, досліджувані отримують набір тестових завдань, соотв. їх рівнем здібностей. На додаток до тестування розумових здібностей та інтересів проводяться дослідж. фіз. здібностей, необхідних для оволодіння конкретними військовими спеціальностями.

Навчання

Ін. важливою областю В. п., тісно пов'язаної з тестуванням, є навчання. Американські збройні сили - найбільший в світі розробник освітніх і навчальних програм, а функція навчання - одна з найважливіших функцій військових орг-ций всього світу. Військові психологи як розроблення дизайн., так і оцінюють програми навчання. Відзначається зрушення від теорет. навчання, орієнтованого на лекційні заняття, до практ., орієнтованого на придбання досвіду або професійних навичок.

Експериментальні дослідження в області людських факторів

Чолов. фактори - багатогалузева прикладна наука, що займається вивченням взаємозв'язків людей з їх машинами, завданнями і середовищем. Область дослідж. чолов. факторів виникла в рез-ті злиття цілого ряду дисциплін, зацікавлених у підвищенні інтенсивності праці, ефективності навчання, безпеки діяльності та узгодженості взаємодії чол. і машини. Додаються безперервні зусилля з розроблення дизайн. обладнання та систем для ефективної військової підготовки та ефективних бойових дій. Це викликає необхідність у проведенні фундаментальних дослідж. зору, слуху, фізіолог. реакцій на стрес і т. д. Проектування кабін пілотів, систем забезпечення учеб. стрільб, обмундирування, озброєння і систем обробки інформ. - все це може служити іл. різноманітних додатків науки про чолов. фактори у військовій області. Як і в інших областях, тут тж відзначається неухильне зростання використання автоматизованої технології, особливо в авіації і при створенні зброї та інформ. систем.

Клінічні та соціальні області

Ролі військових клінічних психологів трохи відрізняються від ролей цивільних клініцистів. Крім цього, військові психологи можуть працювати в реабілітаційних та ін. спеціалізованих клініках і тісно співпрацюють з ортопедами і неврологами. Клінічні психологи в армії можуть тж призначатися на посади, де вони несуть особисту відповідальність за психіатричні служби, включаючи орг-цію стаціонарного лікування.

Існує безліч дослідж. в області соц. психол. військових груп, особливо у зв'язку з бойовими діями. Було виявлено, що взаємини стройового солдата з його первинною групою (малої групою, з до-рій він працює і воює) є важливим чинником, що обумовлює здатність солдата протистояти труднощам і небезпекам бою.

Тж проводилися дослідж. по процесів та ефектів «промивання мізків», допитів і сенсорної депривації. Ряд дослідж. був присвячений вивченню ефектів обмеженого простору, такого як на підводних човнах. Ін. дослідж. концентрувалися на ролі сім'ї, напр., вивчення впливу на військовослужбовців розлуки з родиною, викликаної обов'язками несення служби на кораблі, або зв'язку сімейних ставлень з відновленням військового контракту. Інтеграція расових меншин і жінок у збройні сили викликала значний інтерес з боку військових психологів. Дослідж. по інтеграції чорних чоловіків в армію США показали, що збільшення контакту з членами груп. меншин призвело до збільшення їх прийняття домінуючими групами. Рез-ти дослідж. по інтеграції жінок в армію виявилися більш невизначеними.

Організаційна психологія

На протязі довгого часу лідерство/керівництво являло головний інтерес для військових психологів. Підходи, пов'язані з відбором, професійним зростанням та оцінкою командирів, поступово розширилися і в даний час включають ситуаційні та організаційні фактори. Підвищення ефективності/продуктивності діяльності і поліпшення якості життя все більшою мірою стають важливими цілями проведення організаційних змін.

См. також Прикладні дослідження, Людські фактори, Тренінг керівників

Л. У. Олівер


.