Психологічний словник » etno-ya-id

Я–Концепція

Я–Концепція
Я - концепція - система уявлень людини про самого себе. В рамках єдиної Я - концепції виділяють різні її складові:
   1. Я - фізичне як схема власного тіла;
   2. Я - соціальне, соотносимое зі сферами соціально інтеграції: статевої, етнічної, цивільної, рольовий;
   3. Я - екзистенційне як оцінка себе в аспекті життя і смерті.
   Формування Я - концепції людини відбувається при накопиченні досвіду рішення життєвих завдань і при оцінюванні їх з боку інших людей, насамперед батьків.

Психологічний словник. 2000.