Психологічний словник » kont-kosv

Концепція Породження Мовлення

Концепція Породження Мовлення
Процес породження мовленнєвого висловлювання їм розглядався як складне, поетапно формується мовне дію, що входить складовою частиною в цілісний акт діяльності. Послідовність етапів:
   програмування граматико - синтаксичної сторони висловлення;
   граматична реалізація і вибір слів;
   моторне програмування компонентів висловлювання (синтагм);
   вибір звуків;
   вихід.
   
   Література.
   Леонтьєв А. А. Психолінгвістичні одиниці і породження мовного висловлювання. М., 1969.

Психологічний словник. 2000.