Психологічний словник » taly-teor

Тенденцій теорія

Тенденцій теорія
Динамічна теорія людського мислення, систематизирующая тенденції суб'єкт-об'єктних відносин, і пояснює сенс тенденційності. Статичні тенденційності (наприклад: об'єктивізм, матеріалізм, детермінізм, негативізм тощо) розглядаються як джерела людської деструктивності. З точки зору теорії тенденцій еволюція людини складається в розставанні з тенденційністю і приведення мислення в динамічну рухливість, коли, наприклад, об'єктивізм в залежності від ситуації змінюється з суб'єктивізмом, матеріалізм . з ідеалізмом, детермінізм . з релятивізмом, негативізм . з позитивізмом і т. д.). На основі теорії тенденцій розроблено метод идеоанализа, що дозволяє привести мислення в динамічне (гнучке) стан штучно, тим самим позбутися руйнівності, в т. ч. від цілого ряду захворювань, що відносяться до психосоматичним, залежностей, психологічних проблем, деструктивних відносин.

Психологічний словник. 2000.