Психологічний словник » test-trav

Тест Керна – Йерасека

Тест Керна – Йерасека
Тест Керна - Йерасека - діагностичний метод для визначення рівня психологічної готовності до шкільного навчання - . Включає в себе три субтесту:
   1. Малюнок людини, що свідчить про рівень загального психічного розвитку;
   2. Змальовування схеми розташування точок, показує вміння діяти за формальним правилом;
   3. Списування речень, за яким можна судити, сформувалося уявлення - про поділ мови на слова і окремі літери.
   За просуммированним даними трьох субтестів видається судження про рівень готовності або неготовності до шкільного навчання.

Психологічний словник. 2000.