Психотерапевтична енциклопедія » psix-psix

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЦЕНТР

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЦЕНТР

Спеціалізована установа (функціональний підрозділ клінічної психіатричної лікарні, центру психічного здоров'я), головний установа психотерапевтичної служби території, призначене для організації психотерапевтичної допомоги, проведення консультативно-діагностичних заходів у рамках психотерапевтичної служби, організації та надання спеціалізованого психотерапевтичного лікування.
В даний час у Російській Федерації функціонує 17 П. ц. Форми організації П. ц. різні і визначаються конкретними умовами розвитку психотерапевтичної служби регіону, моделлю організації психіатричної допомоги та системи охорони психічного здоров'я на території. Існують дві основні форми П. ц. - як самостійний лікувально-профілактичний заклад і як функціональний підрозділ лікувально-профілактичного закладу, що входить в систему охорони психічного здоров'я. П. ц. як функціональні підрозділи частіше організовуються при крайових, обласних, міських психіатричних лікарнях, великих психоневрологічних диспансерах, рідше при загальносоматичних стаціонарах.
П. ц. виступає в якості ведучого ланки ступеневої системи психотерапевтичної допомоги. Завданнями П. ц. найчастіше є:
- організаційно-методичні функції (координація роботи психотерапевтичних підрозділів - кабінетів і відділень, аналіз роботи психотерапевтичної служби, заходи щодо розвитку і вдосконалення психотерапевтичної допомоги, взаємодія з установами психіатричної служби, органами управління охорони здоров'я та іншими зацікавленими організаціями, проведення заходів щодо навчання фахівців, зайнятих у психотерапевтичної допомоги, впровадження нових методів психотерапії в клінічну практику);
- консультативно-діагностичні функції (проведення консультативних заходів для підрозділів психотерапевтичної служби з організації лікувального процесу, ведення конкретних пацієнтів, супервізія і проведення заходів з обміну досвідом роботи лікарів-психотерапевтів та інших фахівців, зайнятих у наданні психотерапевтичної допомоги, проведення консультацій за напрямом суміжних фахівців, здійснення поглибленої психологічної діагностики та ін.);
- лікувальні заходи (організація та проведення спеціалізованої психотерапевтичної допомоги з пацієнтами з ускладненими формами пограничних психічних розладів, психічних розладів у стан терапевтичної ремісії, психосоматичних захворювань різних вікових груп, проведення різних форм психотерапії (індивідуальної, сімейно-подружній, групової), організація психотерапевтичний середовища).
У відповідності з цілями і завданнями визначається і структура П. ц. В ньому можуть виділятися:
- організаційно-методичний підрозділ, функції якого аналогічні таким у підрозділах психіатричної служби;
- амбулаторне психотерапевтичне підрозділ (у ньому можуть об'єднуватися психотерапевтичні кабінети, розгорнуті в загальносоматичних поліклініках, інших лікувально-профілактичних закладах). Існує практика, при якій в ряді великих міст в структуру П. ц. передаються психотерапевтичні кабінети інших лікувально-профілактичних установ, що забезпечує наступність і кращу координацію роботи. При цій моделі територіально психотерапевтичні кабінети зберігаються в структурі лікувально-профілактичних закладів, але персонал кабінетів знаходиться в штаті П. ц.;
- відділення спеціалізованої психотерапевтичної допомоги. В межах штатного розкладу П. ц. можуть створюватися спеціалізовані психотерапевтичні кабінети: наприклад, групової психотерапії, сімейно-подружній психотерапії, дитячої психотерапії, підліткової психотерапії, психотерапії для літніх, арттерапії, тілесно-орієнтованої психотерапії, гіпнотерапії, видеотренинга та ін.;
- у структуру П. ц. часто передаються підрозділу кризової психотерапії, кабінет соціально-психологічної допомоги, телефон екстреної допомоги («Телефон довіри»);
- лабораторія клінічної (медичної) психології, в рамках якої організовується робота за різними напрямами психодіагностики;
- відділення психопрофілактики для психологічної допомоги здоровим, тренінгові лабораторії, клуби колишніх пацієнтів, групи спеціалістів, що реалізують різні проекти в області психопрофілактики та ін.
- в деяких випадках П. ц. має у своїй структурі стаціонар і кризовий стаціонар (див. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ).
В даний час єдиної структури П. ц. ні, оскільки досвід їх організації лише узагальнюється. Разом з тим як форма організації психотерапевтичної допомоги П. ц. отримують все більше визнання, оскільки їх створення дозволяє оптимізувати матеріально-технічні ресурси психотерапевтичної служби, поліпшити координацію психотерапевтичної роботи на території обслуговування за рахунок об'єднання фахівців, що надають психотерапевтичну допомогу в рамках однієї установи, створити умови для професійно зростання, проведення спеціалізованих форм психотерапевтичної допомоги, впровадження досягнень психотерапії в практику охорони здоров'я.

Психотерапевтична енциклопедія. - С.-Пб.: Пітер. . 2000.