Словник з аналітичної психології » 4)i-anal

АНАЛІТИК і ПАЦІЄНТ

АНАЛІТИК і ПАЦІЄНТ
(Analyst and Patient; Analytiker und Patient) - відносини між аналітиком і аналізованим (анализандом), що виходять за рамки медичної (психотерапевтичної) процедури; складну двосторонню взаємодію між людьми - відношення несуггестивного порядку, в якому динаміка відносин диктується психотерапевтичними імперативами (авторитет лікаря, суггестивними маніпуляціями та ін.), а діалектикою самого процесу, в якому головну роль відіграють не стільки професійні знання аналітика, скільки його власне особистісний розвиток.
З цієї причини Юнг ввів в обов'язкову програму підготовки фахівців-аналітиків навчально-тренувальний аналіз кандидата. Відносини аналітика і пацієнта в своєму розвитку включають аналітичний альянс (раппорт), перенесення і контрперенос. Аналітична процедура створює умови для особистісного саморозкриття анализанда, вироблення у нього символічного погляду на життя та поступового розвитку в ньому нової етики; див. аналіз.

Словник з аналітичної психології. - М.: Б&К. . 2002.