Словник з аналітичної психології » anal-atti

АСОЦІАТИВНИЙ ТЕСТ

АСОЦІАТИВНИЙ ТЕСТ
(Word Association test; Assozia-tion-experiment), тест словесних асоціацій - метод Юнга для виявлення несвідомих комплексів; демонструє відому автономність і несвідомий характер останніх. Тест складається з стимульного словесного набору (сто слів). Від обстежуваного вимагається негайна відповідь-асоціація. Вимірюється час реакції відповіді. Потім опитування повторюється для виділення будь-яких розрізняються відповідей.На наступному етапі досліджуваного просять прокоментувати ті слова, на які час реакції виявилося значущо більшим, ніж на інші. Останні позначаються як комплексні індикатори. В результаті формується і картирується комплексна картина, що має сенс для саморозуміння особистості досліджуваного, так і для клінічних цілей.

Словник з аналітичної психології. - М.: Б&К. . 2002.