Словник з аналітичної психології » aute-volsh

ВЛАДА КОМПЛЕКС

ВЛАДА КОМПЛЕКС
(Power complex; Macht Komplex) - група емоційно тонованих ідей, асоційована з установкою, яка шукає можливості підпорядкувати будь впливу і досвід верховенства особистого его.Юнг визначав комплекс влади як суму всіх тих енергій, зусиль та ідей, які спрямовані на придбання особистої влади. Коли цей комплекс домінує над особистістю, всі інші підкоряються впливу его, незалежно від того, чи є вони впливами, що виходять від інших людей і зовнішніх умов, або виникають з власних імпульсів людини, його думок і почуттів. Однак можна володіти владою, і не будучи жертвою комплексу або одержимий жагою влади. Вдосконалення і розвиток свідомої здатності користуватися владою є, серед іншого, і метою психотерапії.«Коли будь-який комплекс, який міг би бути пов'язаний з его, перестає усвідомлюватися через придушення або зниження за пороговий рівень, індивід відчуває почуття втрати. Зворотним чином, коли втрачений комплекс знову стає сознаваемим, наприклад в результаті психотерапевтичного лікування, індивід переживає зростання могутності і сили - читай, влади» (CW 8, par. 590).

Словник з аналітичної психології. - М.: Б&К. . 2002.