Словник з психоаналізу » appa-zhela

вибір об'єкта

вибір об'єкта
ВИБІР ОБ'ЄКТА або ОБ'ЄКТНИЙ ВИБІР Ньому.: Objektwahl. - Франц.: choix d objet. - Англ.: object-choice. - Ісп.: elecciцn de objeto або objetal. - Італ.: scelta d oggetto. - Португ.: escolha de objeto або objetal.
• Акт вибору особи або типу особистості як об'єкта любові.
Розрізняють інфантильний і пубертатний вибір, причому перший прокладає шлях другого.
Фрейд розрізняє дві головні різновиди вибору об'єкта: вибір по примиканню і нарцисичний вибір.
• Фрейд уперше використовував цей вираз в «Трьох нарисах по теорії сексуальності» (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905); воно вживається в психоаналізі і понині.
Слово «об'єкт» (див. цей термін означає тут «об'єкт любові».
Що стосується вибору, то його, як і в разі вибору неврозу»*, не слід розуміти як інтелектуальну процедуру вибору між різними одно здійсненними можливостями. Мова йде скоріше про незворотне і визначає характер того вибору об'єкта любові, який суб'єкт здійснює якийсь вирішальний момент своєї історії. У «Трьох нарисах» Фрейд говорить також про Objektfindung - знаходження об'єкта.
Вираз «вибір об'єкта» означає вибір певної особи (наприклад, «він вибрав об'єкт за образом і подобою батька»), або вибір об'єкта певного типу (наприклад, «гомосексуальний вибір об'єкту»).
Як відомо, розвиток поглядів Фрейда на дитячу та постпубертатную сексуальність вело його до все більшого їх зближення, аж до визнання того, що «остаточний вибір об'єкта» відбувається вже в дитинстві (а).
У роботі «До введення в нарцисизм» (Zur Einfьhrung des Narzissmus, 1914) Фрейд розподіляє всі відмінності у виборі об'єкта на дві головні групи; це вибір об'єкта по примиканню і нарцисичний (див. ці терміни) вибір об'єкта.

Словник з психоаналізу. - М: Вища школа. . 1998.