Словник з психоаналізу » repr-svyaz

репрезентація психічна

репрезентація психічна
(а) Нім.: psychische Reprдsentanz або psychischer Reprдsentant. - Франц.: reprйsentant psychique. - Англ.: psychical representative. - Ісп.: reprйsentante psiquico. - Італ.: rappresentanza psichica. - Португ.: reprйsentante psiquico.
• В теорії потягів Фрейда психічне вираження ендосоматических збуджень.
• Цей термін неможливо зрозуміти без посилання на потяг, що у Фрейда знаходиться на кордоні між соматичним та психічним. З точки зору соматичної, джерело потягу-це органічні явища, що створюють внутрішні напруги, від яких суб'єкт не в змозі позбутися; однак своєї мети і об'єктів «доля» потягу (Triebschicksal), по суті, визначається областю психічного.
Саме ця прикордонна ситуація, безсумнівно, зумовлює звернення Фрейда до поняття репрезентатора або представника соматичного в психічному. Однак ця ідея представництва формулюється двома різними способами.
Іноді саме потяг виявляється чимось на зразок «... психічного репрезентатора збуджень, що виникають у глибині тіла і досягають душі» (1,2); іноді потяг уподібнюється процесу тілесного збудження, і тоді його представляють в психіці двоякого роду «репрезентатори потягу»: уявлення як репрезентатор* і квант афекту* (3).
В протилежність укладачам Standard Edition зовсім не здається нам, що погляди Фрейда з цього питання як-то суттєво змінювалися: ми зустрічаємо в одному і тому ж 1915 р. обидві формулювання. Думка про те, що в останніх своїх роботах Фрейд став схилятися до другої точки зору, нам уявляється неправильним, бо в роботі «Нарис психоаналізу» /Abriss der Psychanalyse, 1938/ ми виявляємо швидше першу точку зору. Чи повинні ми, слідом за укладачами Standard Edition, усунути це протиріччя, звернувшись до далекого від ясності поняття потягу як кордону між соматичним та психічним (4)? Можливо, однак у кожному разі, думка Фрейда з цього приводу слід уточнити.
1) Хоча ці дві точки зору, на перший погляд, суперечать один одному, між ними є щось спільне: це думка про те, що у відношенні між соматичним та психічним немає паралелізму, ні причинного залежності - скоріше воно схоже на відношення між уповноваженим і уполномочивающим (Я ).
Це ставлення часто присутній у фрейдових висловлюваннях, причому зовнішні відмінності між ними суто словесні, а саме: соматичне зміна позначається в одному випадку терміном «потяг» (Trieb), в іншому - терміном «збудження» (Reiz), а психічний репрезентатор називається в одному випадку «уявлення як репрезентатор», а в іншому - «потяг».
2) Однак між цими позначеннями все ж існує відмінність. Те рішення, згідно з яким потяг (соматичне) має представництво в психіці, здається нам одночасно і більш суворим (оскільки воно не обмежується лише загальною вказівкою на те, що соматичне виражається в психічному), і більш послідовним (оскільки ідея запису уявлень нерозривно пов'язана з фрейдовской концепцією несвідомого*).

Словник з психоаналізу. - М: Вища школа. . 1998.