Велика психологічна енциклопедія » apod-auti

АТРИБУЦІЯ СИТУАЦІЙНА

АТРИБУЦІЯ СИТУАЦІЙНА
(англ. situational attribution) - приватний випадок атрибуції, знаходження причин свого або чужого поведінки у факторах ситуації (що, як правило, передбачає їх непідконтрольність людині). При А. с. найбільш часто причини спостережуваного поведінки вбачаються у випадковості (для пояснення як успіхи, так і невдачі), везіння чи невезіння, складності самої ситуації, поставленого завдання, супутніх обставин), у зовнішніх впливах, перешкодах, діях ін. людей тощо Відзначимо особливо, що ситуаційність фактора не завжди означає його зовнішнього по відношенню до суб'єкту характеру: атрибуція причин поведінки в таких, безсумнівно, внутрішніх чинниках, як втома або погане самопочуття, являє собою А. с.
А. с. не зводиться тільки до каузальної атрибуції, а стосується і ін. областей повсякденному психології: в першу чергу, опису і розуміння ін. людей. Як показали численні дослідження (Е. Ньютон, Д. Гріффін і Л. Росс; Дж. Дарлен і К. Бетсон; Р. Нисбетт та П. Пьетромонако та ін), в процесі атрибуції люди приділяють ситуаційним факторам недостатня увага. Антагоністом А. с. можна вважати атрибуцію диспозиционную. (І. А. Мещерякова.)

Великий психологічний словник. - М.: Прайм-ЄВРОЗНАК. . 2003.