Велика психологічна енциклопедія » dejs-dets

діти афективні

діти афективні
- діти, які мають стійкі негативні емоційні переживання і поведінку деструктивне, обумовлені незадоволенням важливих для них потреб. Форми деструктивного поведінки бувають різними. Для одних дітей в ситуації неуспіху характерно його неприйняття, що може проявлятися в браваді, зарозумілості, агресивній поведінці. Для інших характерно зниження рівня домагань, що супроводжується невпевненістю в собі, страх розчарування, образливістю, ранимостью. При постійному відтворенні неадекватні реакції на неуспіх знаходять форму стійких рис характеру.

Словник практичного психолога. - М: АСТ, Харвест. . 1998.