Велика психологічна енциклопедія » dets-disk

ДІЯЛЬНІСНОГО ОПОСЕРЕДКУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН ТЕОРІЯ

ДІЯЛЬНІСНОГО ОПОСЕРЕДКУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН ТЕОРІЯ
соціально-психологічна теорія колективу, розроблена А. Ст. Петровським. У Д. о. м. о. т. принцип діяльності, що утворює центральна ланка загальпсихологічним розуміння людини, поширений на область соціально-психологічних явищ. В основі Д. о. м. о. т. лежить уявлення про те, що в будь-якій реальній розвиненою (недиффузной) групі міжособистісні відносини опосередковуються змістом, цілями і завданнями соціально значущої діяльності цієї групи. Група, здійснюючи свою мету, змінює себе, свою структуру і внутрішні відносини. Характер і спрямування цих перетворень залежать від ступеня опосередкування їх змістом діяльності і соціальної цінності самої сумісної діяльності. См. Особистість.

Великий психологічний словник. - М.: Прайм-ЄВРОЗНАК. . 2003.