Велика психологічна енциклопедія » foka-xajd

ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПОМИЛКА АТРИБУЦІЇ

ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПОМИЛКА АТРИБУЦІЇ
(англ. fundamental attribution error) - тенденція надавати більшого значення особистісним (диспозиционним) факторів і ігнорувати ситуаційні впливу при описі людей і їх поведінки, а також інтерпретації причин поведінки. Ф. о. а. призводить до помилковим, неадекватним атрибуцій. Термін введений Л. Россом в роботі «Інтуїтивний психолог і його недосконалості: спотворення в процесі атрибуції» (1977). Л. Росс і Р. Нисбетт виділяють Ф. о. а. 2 боку: надмірний диспозиционизм і недостатньо розвинений ситуационизм.
Ф. о. а. може проявлятися в різних формах, при цьому найбільш екстремальний варіант той, коли люди з легкістю відносять поведінку на рахунок особистісних рис, спираючись на дані, які допускають його інтерпретацію виключно на підставі ситуаційних факторів або всього лише дозволяють вважати, що дана диспозиція проявляється в певного роду ситуаціях.
Є дані про культурних, соціальних і статевих відмінностях в атрибуції (напр., індійці більше, ніж американці, схильні інтерпретувати події в ситуаційних факторів; люди з більш високим соціально-економічним статусом схильні бачити у своєму становищі результат власних зусиль, а люди з менш високим статусом - дію зовнішніх факторів і пр.), що ставить під сумнів універсальність Ф. о. а. (І. А. Мещерякова.)

Великий психологічний словник. - М.: Прайм-ЄВРОЗНАК. . 2003.

Фундаментальна помилка атрибуції
См. Атрибутивні спотворення.

Психологія. А-Я. Словник-довідник / Пров. з англ. К. С. Ткаченко. - М.: ФАИР-ПРЕСС. . 2000.