Велика психологічна енциклопедія » opti-otve

ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ПРАЦІ ОПЕРАТОРА

ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ПРАЦІ ОПЕРАТОРА
комплекс заходів по створенню найкращих умов діяльності людини-оператора. При О. у. т. о. забезпечується оптимальний стан працюючих систем організму людини, досягається максимальна працездатність, підвищується надійність діяльності людини-оператора. О. у. т. о. здійснюється на основі обліку даних загальної психології, інженерної психології, ергономіки, технічної естетики, фізіології, гігієни і психології праці.

Великий психологічний словник. - М.: Прайм-ЄВРОЗНАК. . 2003.