Велика психологічна енциклопедія » opti-otve

ОРАЛЬНА СТАДІЯ

ОРАЛЬНА СТАДІЯ
(англ. oral stage) - у психоаналітичній теорії З. Фрейда 1-я стадія психосексуального розвитку дитини, яка починається з народження і триває приблизно до кінця 2-го р., змінюється анальної стадією. Під час О. с. основним джерелом задоволень немовляти є оральні відчуття (напр., смаку, запаху) і дії (ссання, ковтання і т. д.). Порушення розвитку на О. с. можуть «породжувати» своєрідні риси характеру і звички у більш зрілих віках («оральна особистість»): напр., куріння, поцілунки, переїдання, вербальна агресія і т. п.

Великий психологічний словник. - М.: Прайм-ЄВРОЗНАК. . 2003.