Велика психологічна енциклопедія » parc-pete

персоналізм

персоналізм
(у психології) (від лат. persona - особистість) - напрям, що вважає предметом психології особистість як особливу первинну реальність. Розвиток особистості П. відносить на рахунок спочатку властивого їй прагнення до самоактуалізації, внутрішнього самовдосконалення і всі психічні процеси розглядає з точки зору досягнення цієї мети. П. дає ідеалістичне і телеологічне пояснення цілісності і активності особистість.

Короткий психологічний словник. - Ростов-на-Дону: «ФЕНІКС». . 1998.

персоналізм
- в психології напрям, що вважає предметом психології особистість як особливу первинну реальність. Розвиток особистості персоналізм відносить на рахунок спочатку властивого їй прагнення до самоактуалізації і внутрішнього самовдосконалення, і всі психічні процеси розглядає з точки зору досягнення цієї мети.
Для персоналізму характерно ідеалістичне і телеологічне пояснення цілісності і активності особистості.

Словник практичного психолога. - М: АСТ, Харвест. . 1998.