Велика психологічна енциклопедія » parc-pete

перцепція

перцепція
(від лат. perceptio - сприйняття) - процес безпосереднього активного відображення когнітивної сферою людини зовнішніх і внутрішніх предметів (об'єктів на), ситуацій, подій, явищ і т. п. (див. сприйняття).

Короткий психологічний словник. - Ростов-на-Дону: «ФЕНІКС». . 1998.

перцепція
- сприйняття, безпосереднє відображення дійсності органами почуттів.

Словник практичного психолога. - М: АСТ, Харвест. . 1998.

Синоніми:
воспринятие, сприйняття