Велика психологічна енциклопедія » prim-proe

програмно-рольова концепція наукового колективу

програмно-рольова концепція наукового колективу
- теорія колективної наукової діяльності, розглядається в трьох взаємопов'язаних аспектах: предметно-логічному, науково-соціальне та особистісно-психологічному (М. Р. Ярошевський). Одиницею аналізу наукової діяльності виступає дослідницька програма (див. програма дослідницька наукового колективу), що відображає запити логіки розвитку науки і реалізується шляхом розподілу наукових функцій (ролей) між членами дослідницького колективу. Дослідницька програма, що служить підставою консолідації наукового колективу, що обумовлює появу широкого кола специфічних соціально-психологічних феноменів колективної наукової діяльності, серед яких виділяються міжособистісні і предметно-рефлексивні відносини, соціальне сприйняття, колективна мотивація, продуктивний конфлікт, стиль керівництва науковим колективом і адаптація його співробітників, оппонентний коло та ін.

Короткий психологічний словник. - Ростов-на-Дону: «ФЕНІКС». . 1998.