Велика психологічна енциклопедія » razv-reak

психічний розвиток: філогенез

психічний розвиток: філогенез
(розвиток психіки у філогенезі)
- якісні зміни психіки, що відбуваються в рамках еволюційного розвитку живих істот, зумовлені ускладненням їх взаємодії з зовнішнім середовищем. Можуть відбуватися на біологічній або суспільно-історичній основі. З позицій матеріалізму, сама психіка, як здатність відчуття виникла подразливості живих істот і розвивалася у зв'язку з утворенням і розвитком їх нервової системи. У своїй еволюції психіка пройшла ряд стадій: від сенсорної - до перцептивної - і далі до інтелектуальної стадії - і до формування свідомості. Свідомість як особливість психіки людини є продуктом суспільно-історичного розвитку людського суспільства, можливість існування якого обумовлена використанням та виготовленням знарядь праці, елементів мови, знань, норм поведінки.

Словник практичного психолога. - М: АСТ, Харвест. . 1998.