Атлас анатомії людини » moche-myshc

М'яз, випрямляючий хребет

М'яз, випрямляючий хребет

М'яз, випрямляючий хребет, m. erector spinae, розташовується найбільш поверхнево і є найпотужнішою і довгим м'язом спини; вона заповнює на всьому протязі спини поглиблення з боків від остистих відростків до
кутів ребер. Починається м'яз від заднього відділу клубового гребені, дорсальній поверхні крижової кістки, остистих відростків нижніх поперекових хребців і частково від поверхневого листка попереково-грудної фасції. Прямуючи догори, м'яз ділиться в поперековій області на три частини: латерально розташований клубово-реберна м'яз, медіально-остиста м'яз, а між ними знаходиться довга м'яз.

а) Клубово-реберна м'яз, m. iliосоstalis, численними м'язовими і сухожильними зубцями прикріплюється до кутів усіх ребер і поперечних відростках нижніх шийних хребців. Топографічно виділяють наступні м'язи:

клубово-реберна м'яз попереку, m. iliocostalis lumborum, бере початок від заднього відділу латерального крижового гребеня і попереково-грудної фасції і, прямуючи в бік і вгору, утворює 8-9 зубців, які тонкими вузькими сухожиллями прикріплюються до кутах восьми-дев'яти нижніх ребер;

клубово-реберна м'яз грудей, m. iliоcostalis thoracis, починаючись поблизу кутів нижніх п'яти-шести ребер, слід дещо косо догори і назовні і прикріплюється тонкими вузькими сухожиллями до верхніх кутах п'яти-семи ребер;

клубово-реберна м'яз шиї, m. iliосоstalis cervicis, починається від кутів п'яти-семи верхніх ребер, надсилається також косо вверх і латерально і трьома зубцями прикріплюється до заднім горбикам поперечних відростків IV, V і VI шийних хребців.

Іннервація: rr. dorsales nn. spinales (СІІІ-СV; ThI-LI).

б) Довга м'яз, m. longissimus, розташовується медіально від клубово-реберної м'язи, тягнучись від крижів до підстави черепа.

Топографічно в ній розрізняються:

довга м'яз грудей, m. longissimus thoracis, яка починається від задньої поверхні крижів, поперечних відростків поперекових і нижніх шести-семи грудних хребців і, слідуючи вгору, прикріплюється до кутів десяти нижніх ребер і до задніх відділах поперечних відростків усіх грудних хребців;

довга м'яз шиї, m. longissimus cervicis, бере початок від поперечних відростків чотирьох-п'яти верхніх грудних і нижніх шийних хребців і, прямуючи вгору, прикріплюється до поперечних відростках хребців від осьового до V шийного;

довга м'яз голови, m. longissimus capitis, починається від поперечних відростків трьох верхніх грудних і трьох-чотирьох нижніх шийних хребців, прямує вгору і прикріплюється до заднього краю соскоподібного відростка.

Іннервація: rr. dorsales nn. spinales (CI-SII).

в) Остиста м'яз, m. spinalis, розташовується вздовж остистих відростків і топографічно ділиться на ряд м'язів:

остиста м'яз грудей, m. spinalis thoracis, починається від остистих відростків двох-трьох верхніх поперекових і двох-трьох нижніх грудних хребців і, прямуючи догори, прикріплюється на остистих отрост ках VIII-II грудних хребців;

остиста м'яз шиї, m. spinalis cervicis бере початок від остистих відростків двох верхніх грудних і двох нижніх шийних хребців і, йдучи догори, закінчується на остистих відростках верхніх шийних хребців - від IV до II;

остиста м'яз голови, m. spinalis capitis, - слабо розвинений відділ остистої м'язи, іноді становить частину m. semispinalis capitis або відсутня. Починається від остистих відростків верхніх грудних і нижніх шийних хребців, прямує догори і прикріплюється поблизу зовнішнього потиличного виступу.

Функція: вся м'яз, випрямляючий хребет, m. erector spinae, при двосторонньому скороченні є потужним разгибателем хребетного стовпа, утримує тулуб у вертикальному положенні. При односторонньому скороченні нахиляє хребетний стовп у відповідну сторону. Верхні пучки м'яза тягнуть голову у свій бік. Частиною своїх пучків (m. iliocostalis thoracis) вона опускає ребра.

Іннервація: nn. spinales (CI-SII).


Атлас анатомії людини. . 2011.