Атлас анатомії людини » moche-myshc

М'язи верхньої кінцівки

М'язи верхньої кінцівки

Рис. 128. М'язи та фасції верхньої кінцівки, правої. 
Вид спереду. 
1-велика грудна м'яз; 2-подмишсчная фасція; 3-подми-шечная ямка; 4-медіальна борозна двоголового м'яза; 5-міді-альна підшкірна вена руки; 6-медіальний ншшищелок плечової кістки; 7-фасція передпліччя; 8-м'яз - ліктьовий згинач зап'ястка; 9-сухожилля довгої долонній м'язи; 10-короткий долонний м'яз; 11-ладонний апоневроз; 12-піднесення великого пальця; 13-м'яз-променевий згинач зап'ястка; 14-плечелу-чевая м'яз; 15-апоневроз двоголового м'яза плеча; 16-двоголовий м'яз плеча; 17-фасція плеча; 18-латеральна підшкірна вена руки; 19-дельтоподібно-плечова борозна; 20-дельтовидні м'яз.
Fig. 128. М'язи та фасції верхньої кінцівки, правої. 
Вид спереду. 
1-m. pectoralis major; 2-fascia axillaris; 3-t ossa axillaris; 4-sulcus bicipitis medialis; 5-vena собор; 6-epicondylus medialis humeri; 7-f'ascia antebrachii; 8-m. flexor саф1 ulnaris; 9-tendo m. palmaris longi; 10-m. palmarisbrevis; 11-aponeurosis palmaris; 12-thenar; 13-m. flexor carpi radialis; 14-m. brachioradialis; 15-aponeurosis m. bicipitis brachi; 16-m. biceps brachii; 17-fascia brachii; 18-vena cephalica; 19-sulcus delloideobrachialis; 20-m. deltoidcus. 
Fig. 128. Muscles and fasciae of lower limb, right. Anterior aspect. I-pectoralis major; 2-axillary fascia; 3-axillary fossa; 4-medial bicipital groove; 5-bazilic vein; 6-mediaI epicondyl of humerus; 7-antebrachial fascia; 8-flexor carpi ulnaris; 9-tendo of palmaris lonous; 10-palmaris brevis; I l-palmar aponeurosis; 12-henar region; 13-llexor carpi radialis; 14-brachioradialis; 15-aponeurosis of biceps bracii; 16-biceps brachii; 17-bracial fascia; 18-cephalic vein; 19-deltoideopectoral groove; 20-deltoid.

Рис. 128. М'язи та фасції верхньої кінцівки, правої.
Вид спереду.
1-велика грудна м'яз; 2-подмишсчная фасція; 3-подми-шечная ямка; 4-медіальна борозна двоголового м'яза; 5-міді-альна підшкірна вена руки; 6-медіальний ншшищелок плечової кістки; 7-фасція передпліччя; 8-м'яз - ліктьовий згинач зап'ястка; 9-сухожилля довгої долонній м'язи; 10-короткий долонний м'яз; 11-ладонний апоневроз; 12-піднесення великого пальця; 13-м'яз-променевий згинач зап'ястка; 14-плечелу-чевая м'яз; 15-апоневроз двоголового м'яза плеча; 16-двоголовий м'яз плеча; 17-фасція плеча; 18-латеральна підшкірна вена руки; 19-дельтоподібно-плечова борозна; 20-дельтовидні м'яз.
Fig. 128. М'язи та фасції верхньої кінцівки, правої.
Вид спереду.
1-m. pectoralis major; 2-fascia axillaris; 3-t ossa axillaris; 4-sulcus bicipitis medialis; 5-vena собор; 6-epicondylus medialis humeri; 7-f'ascia antebrachii; 8-m. flexor саф1 ulnaris; 9-tendo m. palmaris longi; 10-m. palmarisbrevis; 11-aponeurosis palmaris; 12-thenar; 13-m. flexor carpi radialis; 14-m. brachioradialis; 15-aponeurosis m. bicipitis brachi; 16-m. biceps brachii; 17-fascia brachii; 18-vena cephalica; 19-sulcus delloideobrachialis; 20-m. deltoidcus.
Fig. 128. Muscles and fasciae of lower limb, right. Anterior aspect. I-pectoralis major; 2-axillary fascia; 3-axillary fossa; 4-medial bicipital groove; 5-bazilic vein; 6-mediaI epicondyl of humerus; 7-antebrachial fascia; 8-flexor carpi ulnaris; 9-tendo of palmaris lonous; 10-palmaris brevis; I l-palmar aponeurosis; 12-henar region; 13-llexor carpi radialis; 14-brachioradialis; 15-aponeurosis of biceps bracii; 16-biceps brachii; 17-bracial fascia; 18-cephalic vein; 19-deltoideopectoral groove; 20-deltoid.

 Рис. 129. М'язи верхньої кінцівки, правої. Вид справа. I-дельтовидні м'яз; 2-великий грудний м'яз; 3-передня губчастий м'яз; 4-зовнішній косий м'яз живота; 5-двоголовий м'яз плеча; 6-плечі-променева м'яз; 7-м'яз-довгий променевий розгинач зап'ястка; 8-м'яз-короткий променевої розгинач зап'ястка; 9-м'яз-променевий згинач зап'ястка; 10-довгий м'яз, що відводить великий палець кисті; 11-м'яз-короткий розгинач великого пальця кисті; 12-утримувач розгиначів; 13-сухожилок м'яза - для іншого розгинача великого пальця кисті; 14-1-я тильна міжкісткова м'яз; 15-м'яз - розгинач пальців кисті; 16-ліктьова м'яз; 17-ліктьовий відросток ліктьової кістки; 18-сухожилля триголовий м'язи плеча; 19-лате-регуляції міжм'язова перегородка плеча; 20-плечовий м'яз; 21-латеральна головка триголовий м'язи плеча; 22-широчай-шая м'яз спини; 23-довга голівка триголовий м'язи плеча; 24-велика кругла м'яз; 25-малий круглий м'яз; 26-достная м'яз; 27-трапецієвидна м'яз.
Fig. 129. М'язи верхньої кінцівки, правої. Вид справа. 1-П1. deltoideus; 2-m. pecloralis major; 3-m. serratus anterior; 4-m. obliquusexternusabdominis; 5-m. biceps brachii;6-m. brachioradialis; 7-m. extensor carpi radialis longus; 8-m. extensor carpi radialis brevis; 9-m. flexor carpi radialis; 10-m. abductor pollicis longus; 11-m. extensor pollicis brevis; 12-retinaculum extensorum; 13-tendo m. extensoris pollicis longi; 14-m. interosseus dorsalis 1; 15-m. extensor digitorum; 16-m. anconeus; 17-olecranon; 18-tendo m. tricipitis brachii; 19-sep-lum intermusculare brachii laterale; 20-m. brachialis; 21-caput laterale m. tricipitis brachii; 22-m latissimus dorsi; 23-caput longum m. tricipitis brachii; 24-m. teres major; 25-m. teres minor; 26-m. infra-spinatus; 27-m. trapezius. 
Fig. 129. Muscles of lower limb, 
right. Right aspect. I-deltoid; 2-pectoralis major; 3-serratus anterior; 4-external oblique (of abdomen); 5-biccps brachii; 6-brachioradialis; 7-extensor carpi radialis longus; 8-extensor carpi radialis brevis; 9-flexor carpi radialis; 10-abduclor pollicis longus; 11-extensor polli-cis brevis; 12-flcxor rctinaculum; 13-tendo of extensor pollicis longus; 14-first dorsal interosseus muscle; 15-extensor digitorum; 16-anconeus; 17-olecraiion; 18-tendo of triceps brachii; 19-latcral intermuscular septum of arm; 20-brachialis; 21-lateral head of triceps brachii; 22-latissimus dorsi; 23-long head of triceps brachii; 24-teres major; 25-teres minor; 26-infraspinatus; 27-trape/ius.
Рис. 129. М'язи верхньої кінцівки, правої. Вид справа. I-дельтовидні м'яз; 2-великий грудний м'яз; 3-передня губчастий м'яз; 4-зовнішній косий м'яз живота; 5-двоголовий м'яз плеча; 6-плечі-променева м'яз; 7-м'яз-довгий променевий розгинач зап'ястка; 8-м'яз-короткий променевої розгинач зап'ястка; 9-м'яз-променевий згинач зап'ястка; 10-довгий м'яз, що відводить великий палець кисті; 11-м'яз-короткий розгинач великого пальця кисті; 12-утримувач розгиначів; 13-сухожилок м'яза - для іншого розгинача великого пальця кисті; 14-1-я тильна міжкісткова м'яз; 15-м'яз - розгинач пальців кисті; 16-ліктьова м'яз; 17-ліктьовий відросток ліктьової кістки; 18-сухожилля триголовий м'язи плеча; 19-лате-регуляції міжм'язова перегородка плеча; 20-плечовий м'яз; 21-латеральна головка триголовий м'язи плеча; 22-широчай-шая м'яз спини; 23-довга голівка триголовий м'язи плеча; 24-велика кругла м'яз; 25-малий круглий м'яз; 26-достная м'яз; 27-трапецієвидна м'яз.
Fig. 129. М'язи верхньої кінцівки, правої. Вид справа. 1-П1. deltoideus; 2-m. pecloralis major; 3-m. serratus anterior; 4-m. obliquusexternusabdominis; 5-m. biceps brachii;6-m. brachioradialis; 7-m. extensor carpi radialis longus; 8-m. extensor carpi radialis brevis; 9-m. flexor carpi radialis; 10-m. abductor pollicis longus; 11-m. extensor pollicis brevis; 12-retinaculum extensorum; 13-tendo m. extensoris pollicis longi; 14-m. interosseus dorsalis 1; 15-m. extensor digitorum; 16-m. anconeus; 17-olecranon; 18-tendo m. tricipitis brachii; 19-sep-lum intermusculare brachii laterale; 20-m. brachialis; 21-caput laterale m. tricipitis brachii; 22-m latissimus dorsi; 23-caput longum m. tricipitis brachii; 24-m. teres major; 25-m. teres minor; 26-m. infra-spinatus; 27-m. trapezius.

Fig. 129. Muscles of lower limb,
right. Right aspect. I-deltoid; 2-pectoralis major; 3-serratus anterior; 4-external oblique (of abdomen); 5-biccps brachii; 6-brachioradialis; 7-extensor carpi radialis longus; 8-extensor carpi radialis brevis; 9-flexor carpi radialis; 10-abduclor pollicis longus; 11-extensor polli-cis brevis; 12-flcxor rctinaculum; 13-tendo of extensor pollicis longus; 14-first dorsal interosseus muscle; 15-extensor digitorum; 16-anconeus; 17-olecraiion; 18-tendo of triceps brachii; 19-latcral intermuscular septum of arm; 20-brachialis; 21-lateral head of triceps brachii; 22-latissimus dorsi; 23-long head of triceps brachii; 24-teres major; 25-teres minor; 26-infraspinatus; 27-trape/ius.

 Рис. 130. М'язи плечового поясу та плеча, правого. Вид спереду. 1-дсли-ові.чиая м'яз (відвернута заду); 2-мала грудна м'яз (відрізана); 3-м'яз, що піднімає лопатку (відрізана); 4-підлопатковий м'яз; 5-тристороння агверстие; 6-велика кругла м'яз; 7-найширший м'яз спини (відрізана); 8-ключ гай-вовидно-плечовий м'яз; 9-довга голівка триголовий м'язи плеча; 10-медіальна головка триголовий м'язи плеча; 11-пле-чевая м'яз; 12-медіальний надвиросток плечової кістки; 13-апоневроз двоголового м'яза плеча; 14-фасція передпліччя; 15-плечі-променева м'яз; 16-сухожилок двоголового м'яза плеча; 17-круглий пронатор; 18-двоголовий м'яз плеча; 19-корот-кая головка двоголового м'яза плеча; 20-велика фудная м'яз; 21-сухожилля довгої головки двоголового м'яза плеча.
Fig. 130. М'язи плечового поясу та плеча, правого. Вид спереду. 1-m. deltoideus (відвернута заду); 2-m. pectoralis ттог(відрізана); 3-m. levator зсари1ае(відрізана); 4-m. subscapularis; 5-foramen tri-laterum; 6-m. teres major; 7-m. latissimusdorsi (відрізана); 8-m. cora-cobrachialis; 9-caput longum m. tricipitisbrachii; 10-caput mediale m. tricipitis brachii; 11-m.brachialis; 12-eicondylus medialis humeri; 13-aponeurosis m. bicipilis brachii; 14-t asciaantebrachii; 15-m. brachio-radialis; 16-tcndo m. bicipitis brachii; 17-m. pronator teres; 18-m. biceps brachii; 19-caput breve m. bicipitis brachii; 20-m. pectoralis major; 21-tendo m. bicipitis brachii capitis longi.
Fig. 130. Muscles of right shoulder girdle and arm. Anterior aspect. 1-deltoid (is displaced downward); 2-pectoralis minor (cut away); 3-levator scapulae (cut away); 4-subscapularis; 5-triangular foramen; 6-teres major; 7-latissimus dorsi (cut away); 8-coracobrachial; 9-long head of triceps brachii; 10-medial head oftriceps brachii; ll-brachialis; 12-medial epicondyle of humerus; 13-bicipital aponeurosus; 14-ante-brachial fascia; 15-brachioradial; 16-tendo of biceps brachii; 17-prona-tor teres; 18-biceps brachii; 19-short head of biceps brachii; 20-pec-toralis major; 21-tendo ofbiceps brachii.
Рис. 130. М'язи плечового поясу та плеча, правого. Вид спереду. 1-дсли-ові.чиая м'яз (відвернута заду); 2-мала грудна м'яз (відрізана); 3-м'яз, що піднімає лопатку (відрізана); 4-підлопатковий м'яз; 5-тристороння агверстие; 6-велика кругла м'яз; 7-найширший м'яз спини (відрізана); 8-ключ гай-вовидно-плечовий м'яз; 9-довга голівка триголовий м'язи плеча; 10-медіальна головка триголовий м'язи плеча; 11-пле-чевая м'яз; 12-медіальний надвиросток плечової кістки; 13-апоневроз двоголового м'яза плеча; 14-фасція передпліччя; 15-плечі-променева м'яз; 16-сухожилок двоголового м'яза плеча; 17-круглий пронатор; 18-двоголовий м'яз плеча; 19-корот-кая головка двоголового м'яза плеча; 20-велика фудная м'яз; 21-сухожилля довгої головки двоголового м'яза плеча.
Fig. 130. М'язи плечового поясу та плеча, правого. Вид спереду. 1-m. deltoideus (відвернута заду); 2-m. pectoralis ттог(відрізана); 3-m. levator зсари1ае(відрізана); 4-m. subscapularis; 5-foramen tri-laterum; 6-m. teres major; 7-m. latissimusdorsi (відрізана); 8-m. cora-cobrachialis; 9-caput longum m. tricipitisbrachii; 10-caput mediale m. tricipitis brachii; 11-m.brachialis; 12-eicondylus medialis humeri; 13-aponeurosis m. bicipilis brachii; 14-t asciaantebrachii; 15-m. brachio-radialis; 16-tcndo m. bicipitis brachii; 17-m. pronator teres; 18-m. biceps brachii; 19-caput breve m. bicipitis brachii; 20-m. pectoralis major; 21-tendo m. bicipitis brachii capitis longi.
Fig. 130. Muscles of right shoulder girdle and arm. Anterior aspect. 1-deltoid (is displaced downward); 2-pectoralis minor (cut away); 3-levator scapulae (cut away); 4-subscapularis; 5-triangular foramen; 6-teres major; 7-latissimus dorsi (cut away); 8-coracobrachial; 9-long head of triceps brachii; 10-medial head oftriceps brachii; ll-brachialis; 12-medial epicondyle of humerus; 13-bicipital aponeurosus; 14-ante-brachial fascia; 15-brachioradial; 16-tendo of biceps brachii; 17-prona-tor teres; 18-biceps brachii; 19-short head of biceps brachii; 20-pec-toralis major; 21-tendo ofbiceps brachii.

 
Рис. 131. М'язи плечового поясу та плеча, правого. Вигляд ззаду. I-м'яз, що піднімає лопатку; 2-надостная фасція; 3-надостная м'яз; 4-ость лопатки (відрізана); 5-подостная м'яз; 6-трехсто-роннее отвір; 7-чотиристоронню отвір. 8-великий горбок плечової кістки; 9-дельтовидні м'яз (відрізана); 10-трехгла-вая м'яз плеча (латеральна головка); II-сухожилля триголовий м'язи плеча; 12-плечі-променева м'яз; 13-м'яз-довгий променевий розгинач зап'ястка; 14-латеральний надвиросток плечової кістки; 15-ліктьова м'яз; 16-ліктьовий відросток ліктьової кістки; 17-медіальний надвиросток плечової кістки; 18-медіальна головка триголовий м'язи плеча; 19-довга голівка триголовий м'язи плеча; 20-велика кругла м'яз; 21-малий круглий м'яз; 22-нижній кут лопатки; 23-подостная фасція; 24-велика ромбовидна м'яз; 25-мала ромбовидна м'яз.
Fig. 131. М'язи плечового поясу та плеча, правого. Вигляд ззаду. 1-m. levator scapulae; 2-fascia supraspinata; 3-m. supraspinatus; 4-spina scapulae (відрізана); 5-m. infraspinatus; 6-foramen trilaterum; 7-foramen quadrilaterum; 8-tuberculum major humeri; 9-m. del-toideus (відрізана); 10-m. triceps brachii (caput laterale); 11-tendo m. tricipitis brachii; 12-m. brachioradialis; 13-m. extensor carpi radialis longus; 14-epicondylus lateralis humeri; 15-m. anconeus; 16-olecra-non; 17-epicondylus medialis humeri; 18-caput mediale m. tricipitis brachii; 19-capiit longumm. tricipitis brachii; 20-m. teres major; 21-m. teres minor; 22-angulus inferior scapulae; 23-fascia infraspinata; 24-m. rhomboideus major; 25-m. rhomboideus minor. 
Fig. 131. Muscles of right shoulder girdle and arm. Posterior aspect. 1-levator scapulae; 2-supraspinous fascia; 3-supraspinatua; 4-spine of scapula (cut off); 5-infraspinatus; 6-triangular foramen; 7-quadrangular foramen; 8-greater tubercle of humerus; 9-deltoid (cut away); 10-triceps brachii (lateral head); 11-tendon of triceps brachii; 12-brachioradialias; 13-exteasor carpi radialis longus; 14-lateral epicondyle of humerus; 15-anconeus; 16-olecranon (of ulna); 17-medial epicondyle (of humerus); 18-medial head of triceps brachii; 19-long head of triceps brachii; 20-teres major; 21-teres minor; 22-inferior angle of scapula; 23-infra-spinous fascia; 24-rhomboideus major; 25-rhomboideus minor.
Рис. 131. М'язи плечового поясу та плеча, правого. Вигляд ззаду. I-м'яз, що піднімає лопатку; 2-надостная фасція; 3-надостная м'яз; 4-ость лопатки (відрізана); 5-подостная м'яз; 6-трехсто-роннее отвір; 7-чотиристоронню отвір. 8-великий горбок плечової кістки; 9-дельтовидні м'яз (відрізана); 10-трехгла-вая м'яз плеча (латеральна головка); II-сухожилля триголовий м'язи плеча; 12-плечі-променева м'яз; 13-м'яз-довгий променевий розгинач зап'ястка; 14-латеральний надвиросток плечової кістки; 15-ліктьова м'яз; 16-ліктьовий відросток ліктьової кістки; 17-медіальний надвиросток плечової кістки; 18-медіальна головка триголовий м'язи плеча; 19-довга голівка триголовий м'язи плеча; 20-велика кругла м'яз; 21-малий круглий м'яз; 22-нижній кут лопатки; 23-подостная фасція; 24-велика ромбовидна м'яз; 25-мала ромбовидна м'яз.
Fig. 131. М'язи плечового поясу та плеча, правого. Вигляд ззаду. 1-m. levator scapulae; 2-fascia supraspinata; 3-m. supraspinatus; 4-spina scapulae (відрізана); 5-m. infraspinatus; 6-foramen trilaterum; 7-foramen quadrilaterum; 8-tuberculum major humeri; 9-m. del-toideus (відрізана); 10-m. triceps brachii (caput laterale); 11-tendo m. tricipitis brachii; 12-m. brachioradialis; 13-m. extensor carpi radialis longus; 14-epicondylus lateralis humeri; 15-m. anconeus; 16-olecra-non; 17-epicondylus medialis humeri; 18-caput mediale m. tricipitis brachii; 19-capiit longumm. tricipitis brachii; 20-m. teres major; 21-m. teres minor; 22-angulus inferior scapulae; 23-fascia infraspinata; 24-m. rhomboideus major; 25-m. rhomboideus minor.
Fig. 131. Muscles of right shoulder girdle and arm. Posterior aspect. 1-levator scapulae; 2-supraspinous fascia; 3-supraspinatua; 4-spine of scapula (cut off); 5-infraspinatus; 6-triangular foramen; 7-quadrangular foramen; 8-greater tubercle of humerus; 9-deltoid (cut away); 10-triceps brachii (lateral head); 11-tendon of triceps brachii; 12-brachioradialias; 13-exteasor carpi radialis longus; 14-lateral epicondyle of humerus; 15-anconeus; 16-olecranon (of ulna); 17-medial epicondyle (of humerus); 18-medial head of triceps brachii; 19-long head of triceps brachii; 20-teres major; 21-teres minor; 22-inferior angle of scapula; 23-infra-spinous fascia; 24-rhomboideus major; 25-rhomboideus minor.

 Рис. 132. М'язи і фасції плеча, правого. Поперечний розріз на рівні середньої третини плеча. 1-двоголовий м'яз плеча; 2-фаспия плеча; 3-медіальна борозна двоголового м'яза; 4-плечова артерія; 5-медіальна підшкірна вена руки; 6-серединний нерв; 7-плечова вена; 8-ліктьовий нерв; 9-медіальна міжм'язова перегородка плеча; 10-илече-вая кістка; 11-триголовий м'яз плеча; 12-латеральна міжм'язова перегородка плеча; 13-латеральна борозна двоголового м'яза плеча; 14-променевий нерв; 15-плечовий м'яз; 16-глибока фасція плеча.
Fig. 132. М'язи і фасції плеча, правого. Поперечний розріз на рівні середньої третини плеча. 1-m. biceps brachii; 2-fascia brachii; 3-sulcus bicipitalis medialis; 4-arteria brachialis; 5-vena собор; 6-нерви medianus;7-vena brachialis; 8-ncrvus ulnaris; 9-seplum inlermusculare brachii mediale; 10-humerus; 11-m. triceps brachii; 12-septum inlermusculare brachii laterale; 13-sulcus bicipitalis lateralis; 14-нерви radialis; 15-m. brachialis; 16-fascia brachii profunda.
Fig. 132. Muscles and fascias of right arm. Transverse section through middle third of arm. 1-biceps brachii; 2-brachial fascia; 3-medial groove of biceps brachii; 4-brachial artery; 5-basicil vein; 6-median nerve; 7-brachial vien; 8-ulnar nerve; 9-medial intermuscular septum of arm; 12-lateral inter-muscular septum of arm; 13-lateral groove of biceps brachii; 14-radial nerve; 15-brachialias; 16-deep brachial fascia.
Рис. 132. М'язи і фасції плеча, правого. Поперечний розріз на рівні середньої третини плеча. 1-двоголовий м'яз плеча; 2-фаспия плеча; 3-медіальна борозна двоголового м'яза; 4-плечова артерія; 5-медіальна підшкірна вена руки; 6-серединний нерв; 7-плечова вена; 8-ліктьовий нерв; 9-медіальна міжм'язова перегородка плеча; 10-илече-вая кістка; 11-триголовий м'яз плеча; 12-латеральна міжм'язова перегородка плеча; 13-латеральна борозна двоголового м'яза плеча; 14-променевий нерв; 15-плечовий м'яз; 16-глибока фасція плеча.
Fig. 132. М'язи і фасції плеча, правого. Поперечний розріз на рівні середньої третини плеча. 1-m. biceps brachii; 2-fascia brachii; 3-sulcus bicipitalis medialis; 4-arteria brachialis; 5-vena собор; 6-нерви medianus;7-vena brachialis; 8-ncrvus ulnaris; 9-seplum inlermusculare brachii mediale; 10-humerus; 11-m. triceps brachii; 12-septum inlermusculare brachii laterale; 13-sulcus bicipitalis lateralis; 14-нерви radialis; 15-m. brachialis; 16-fascia brachii profunda.
Fig. 132. Muscles and fascias of right arm. Transverse section through middle third of arm. 1-biceps brachii; 2-brachial fascia; 3-medial groove of biceps brachii; 4-brachial artery; 5-basicil vein; 6-median nerve; 7-brachial vien; 8-ulnar nerve; 9-medial intermuscular septum of arm; 12-lateral inter-muscular septum of arm; 13-lateral groove of biceps brachii; 14-radial nerve; 15-brachialias; 16-deep brachial fascia.

 Рис. 133. М'язи передпліччя, правої. Вид спереду. 1-плечова мишпа; 2-присередній надмишелок плечової кістки; 3-апоневроз двоголового м'яза плеча; 4-круглий пронатор; 5-м'яз - ліктьовий згинач зап'ястка; 6-довгий долонний м'яз; 7-м'яз-поверхневий згинач пальців; 8-фасція передпліччя; 9-короткий долонний м'яз; 10-піднесення п'ятого пальця (кисті); 11-ладонний апоневроз; 12-піднесення великого пальця (кисті); 13-сухожилок довгої м'яза, що відводить великий палець кисті; 14-м'яз - довгий згинач великого пальця кисті; 15-променева головка м'язи-поверхневого згинача пальців; 16-м'яз - променевий згинач зап'ястка; 17-плече-променева м'яз; 18-сухожилок двоголового м'яза плеча; 19-дво-головна м'яз плеча.
Fig. 133. М'язи передпліччя, правої. Вид спереду. 1-m. brachiaiis; 2-epicondylus medialis humeri; 3-aponeurosis т. bicipilis brachii; 4-m. pronator teres; 5-m. llexor carpi ulnaris; 6-m. palmaris longus; 7-m. flexor digitirum superficialis; 8-fascia anter-brachii; 9-m. palmaris brevis; 10-hipothenar; 11-aponeurosis palmaris; 12-thenar; 13-tendo m. abductorispollicis longus; 14-m. flexor pollicis longus; 15-caput radiale m. flexoris digitorum superficialis; 16-m. llexor carpi radialis; 17-m.brahioradialis; 18-tendo m. bicipitis brachii; 19-m. biceps brachii. 
Fig. 133. Muscles of right forearm. Anterior aspect. 1-biceps brachii; 2-medial epicondyle ofhumerus; 3-bicipital aponeurosis; 4-pronator teres; 5-flexor сафі ulnaris; 6-palmaris longus; 7-flexor digitorum superficialis; 8-antebrachial fascia; 9-palmaris brevis; 10-hypothenar eminence; 11-palmar aponeurosis; 12-thenar eminence; 13-tendon of abductor pollicis longus; 14-flexor pollicis lonrus; 15-radial head of flexor digilorum superficialis; 16-flexor carpi radialis; 17-brachioradialis: 18-tcndon of biceps brachii; 19-biceps brachii.
Рис. 133. М'язи передпліччя, правої. Вид спереду. 1-плечова мишпа; 2-присередній надмишелок плечової кістки; 3-апоневроз двоголового м'яза плеча; 4-круглий пронатор; 5-м'яз - ліктьовий згинач зап'ястка; 6-довгий долонний м'яз; 7-м'яз-поверхневий згинач пальців; 8-фасція передпліччя; 9-короткий долонний м'яз; 10-піднесення п'ятого пальця (кисті); 11-ладонний апоневроз; 12-піднесення великого пальця (кисті); 13-сухожилок довгої м'яза, що відводить великий палець кисті; 14-м'яз - довгий згинач великого пальця кисті; 15-променева головка м'язи-поверхневого згинача пальців; 16-м'яз - променевий згинач зап'ястка; 17-плече-променева м'яз; 18-сухожилок двоголового м'яза плеча; 19-дво-головна м'яз плеча.
Fig. 133. М'язи передпліччя, правої. Вид спереду. 1-m. brachiaiis; 2-epicondylus medialis humeri; 3-aponeurosis т. bicipilis brachii; 4-m. pronator teres; 5-m. llexor carpi ulnaris; 6-m. palmaris longus; 7-m. flexor digitirum superficialis; 8-fascia anter-brachii; 9-m. palmaris brevis; 10-hipothenar; 11-aponeurosis palmaris; 12-thenar; 13-tendo m. abductorispollicis longus; 14-m. flexor pollicis longus; 15-caput radiale m. flexoris digitorum superficialis; 16-m. llexor carpi radialis; 17-m.brahioradialis; 18-tendo m. bicipitis brachii; 19-m. biceps brachii.
Fig. 133. Muscles of right forearm. Anterior aspect. 1-biceps brachii; 2-medial epicondyle ofhumerus; 3-bicipital aponeurosis; 4-pronator teres; 5-flexor сафі ulnaris; 6-palmaris longus; 7-flexor digitorum superficialis; 8-antebrachial fascia; 9-palmaris brevis; 10-hypothenar eminence; 11-palmar aponeurosis; 12-thenar eminence; 13-tendon of abductor pollicis longus; 14-flexor pollicis lonrus; 15-radial head of flexor digilorum superficialis; 16-flexor carpi radialis; 17-brachioradialis: 18-tcndon of biceps brachii; 19-biceps brachii.

 Рис. 134. М'язи передпліччя, правої. Вигляд ззаду (довгий долонний м'яз, круглий пронатор і 
променевий згинач зап'ястя видалені).
1-медіальний надвиросток плечової кістки; 2-довгий долонний м'яз, круглий пронатор і променевий згинач :>апястья відрізані і відвернути догори; 3-м'яз-поверхневий згинач пальців (плечова голівка); 4-м'яз-поверхневий згинач пальців (променева головка); 5-м'яз-ліктьовий згинач зап'ястка; 6-горо-ховидная-кістка; 7-утримувач сухожиль м'язів згиначів (поперечна зв'язка зап'ястка); 8-м'яз, протиставляє мізинець; 9-м'яз, що відводить мізинець; 10-м'яз-короткий згинач мізинця; !1-сухожилля м'язи, поверхневого згинача пальців; 12-червоподібні м'язи; 13-м'яз, що приводить великий палець кисті; 14-корогкая м'яз, сгибающая великий палець кисті; 15-короткий м'яз, що відводить великий палець кисті; 16-сухожилля м'язи-променевого згинача зап'ястка (відрізана); 17-квадратний пронатор; 18-сухожилля довгої м'яза, що відводить великий палець кисті; 19-м'яз-довгий згинач болииого пальця кисті; 20-круглий пронатор (м'яз відрізана); 21-м'яз - довгий променевий розгинач зап'ястка; 22-м'яз-супінатор; 23-илече-променева м'яз; 24-двоголовий м'яз плеча.
Fig. 134. М'язи передпліччя, правої. Вигляд ззаду (довгий долонний м'яз, круглий пронатор і 
променевий згинач зап'ястя видалені). 
l-epicondylus medialis humeri; 2-m. palmaris longus, m. pronalor teres, m. flexor carpi radialis відрізані і відвернути догори; 3-m. flexor digitorumsuperficialis(caput humeroulnare); 4-m. flexor digito-aim superficialis (caput radiale); 5-m. flexor carpi ulnaris; 6-os pisi-fonne; 7-relinaculum musculorum flexorum; 8-m. opponens digiti minimi; 9-m. abductor digiti minimi; 10-m. flexor digiti minimi; 11-tendinesm. flexoris digitorum superficialis; 12-mm.lumbricales; 13-rn. adductor pollicis; 14-m. flexor pollicis brevis; 15-m. abductor pollicis brevis; 16-tendo m. flexoris carpi radialisfOTpesaiio); 17-m. pronator quadratus; 18-tendo m. abducloris pollicis longi; 19-m. flexor pollicis longus; 20-m. pronator teres (відрізана); 21-m. extensor carpi radialis longi; 22-m. supinator; 23-m. bra-chioradialis; 24-m. biceps brachii.
Fig. 134. Muscles of right forearm. 
Anterior aspect. Palmaris longus, pronator teres and flexor carpi radialis cut away. 
1-medial epicondyle of humerus; 2-palmaris longus, pronator teres and flexor carpi radialis are cut away and turned up; 3-flexor digitorum super-ficialis (humeroulnar head); 4-flexor digitorum superficialis (radial head); 5-flexor carpi ulnaris; 6-pisiform; 7-flexor rctinaculum: 8-opponeus digi-ti minimi; 9-abductor digiti minimi; 10-flexor digiti minimi brevis; II-tendons of flexor digitorum superficialis; 12-lumbricalcs: 13-adductor policis; 14-llexor pollicis brevis; 15-abductor pollicis brevis: 16-tendon of flexor carpi radialis (cut away); 17-pronator quadratus; 18-tendon of abductor pollicis longus; 19-flcxor pollicis longus; 20-pronator teres 13 (muscle is cut away); 21-extensor carpi radialis longus; 22-supinator; S^ 23-brachioradialis; 24-biccps 
brachii.
Рис. 134. М'язи передпліччя, правої. Вигляд ззаду (довгий долонний м'яз, круглий пронатор і
променевий згинач зап'ястя видалені).
1-медіальний надвиросток плечової кістки; 2-довгий долонний м'яз, круглий пронатор і променевий згинач :>апястья відрізані і відвернути догори; 3-м'яз-поверхневий згинач пальців (плечова голівка); 4-м'яз-поверхневий згинач пальців (променева головка); 5-м'яз-ліктьовий згинач зап'ястка; 6-горо-ховидная-кістка; 7-утримувач сухожиль м'язів згиначів (поперечна зв'язка зап'ястка); 8-м'яз, протиставляє мізинець; 9-м'яз, що відводить мізинець; 10-м'яз-короткий згинач мізинця; !1-сухожилля м'язи, поверхневого згинача пальців; 12-червоподібні м'язи; 13-м'яз, що приводить великий палець кисті; 14-корогкая м'яз, сгибающая великий палець кисті; 15-короткий м'яз, що відводить великий палець кисті; 16-сухожилля м'язи-променевого згинача зап'ястка (відрізана); 17-квадратний пронатор; 18-сухожилля довгої м'яза, що відводить великий палець кисті; 19-м'яз-довгий згинач болииого пальця кисті; 20-круглий пронатор (м'яз відрізана); 21-м'яз - довгий променевий розгинач зап'ястка; 22-м'яз-супінатор; 23-илече-променева м'яз; 24-двоголовий м'яз плеча.
Fig. 134. М'язи передпліччя, правої. Вигляд ззаду (довгий долонний м'яз, круглий пронатор і
променевий згинач зап'ястя видалені).
l-epicondylus medialis humeri; 2-m. palmaris longus, m. pronalor teres, m. flexor carpi radialis відрізані і відвернути догори; 3-m. flexor digitorumsuperficialis(caput humeroulnare); 4-m. flexor digito-aim superficialis (caput radiale); 5-m. flexor carpi ulnaris; 6-os pisi-fonne; 7-relinaculum musculorum flexorum; 8-m. opponens digiti minimi; 9-m. abductor digiti minimi; 10-m. flexor digiti minimi; 11-tendinesm. flexoris digitorum superficialis; 12-mm.lumbricales; 13-rn. adductor pollicis; 14-m. flexor pollicis brevis; 15-m. abductor pollicis brevis; 16-tendo m. flexoris carpi radialisfOTpesaiio); 17-m. pronator quadratus; 18-tendo m. abducloris pollicis longi; 19-m. flexor pollicis longus; 20-m. pronator teres (відрізана); 21-m. extensor carpi radialis longi; 22-m. supinator; 23-m. bra-chioradialis; 24-m. biceps brachii.

Fig. 134. Muscles of right forearm.
Anterior aspect. Palmaris longus, pronator teres and flexor carpi radialis cut away.
1-medial epicondyle of humerus; 2-palmaris longus, pronator teres and flexor carpi radialis are cut away and turned up; 3-flexor digitorum super-ficialis (humeroulnar head); 4-flexor digitorum superficialis (radial head); 5-flexor carpi ulnaris; 6-pisiform; 7-flexor rctinaculum: 8-opponeus digi-ti minimi; 9-abductor digiti minimi; 10-flexor digiti minimi brevis; II-tendons of flexor digitorum superficialis; 12-lumbricalcs: 13-adductor policis; 14-llexor pollicis brevis; 15-abductor pollicis brevis: 16-tendon of flexor carpi radialis (cut away); 17-pronator quadratus; 18-tendon of abductor pollicis longus; 19-flcxor pollicis longus; 20-pronator teres 13 (muscle is cut away); 21-extensor carpi radialis longus; 22-supinator; S^ 23-brachioradialis; 24-biccps
brachii.

 Рис. 135. М'язи і фасції тильної сторони передпліччя і кисті. 1-плечі-променева м'яз; 2-м'яз-довгий променевий розгинач зап'ястка; 3-м'яз-розгинач пальців;, 4-фасція передпліччя; 5-довгий м'яз, що відводить великий палець кисті; 6-м'яз-короткий розгинач великого пальця кисті; 7-сухожилля м'язи-довгого променевого розгинача зап'ястка; 8-сухожилля м'язи-короткого променевого розгинача зап'ястка; 9-тильна фасція кисті; 10-сухожилок м'яза-довгого розгинача великого пальця кисті; 11-межсухожильние з'єднання; 12-су-хожилия м'яза-розгинача пальців; 13-утримувач сухожиль м'язів-розгиначів; 14-м'яз-ліктьовий розгинач зап'ястка; 15-м'яз-ліктьовий згинач зап'ястка; 16-ліктьова м'яз; 17-ліктьовий відросток ліктьової кістки (ліктьова подкож-ва сумка); 18-фасція плеча.
Fig. 135. М'язи і фасції тильної сторони передпліччя і кисті. 1-m. brachioradialis; 2-m. extensor carpi radialis longus; 3-m. extensor digitorum; 4-fascin antebrachii; 5-m. abductor pollicis longus; 6-m. extensor pollicis brevis; 7-tendo m. extensoris carpi radialis longi; 8-tendo m. extensoris carpi radialis brevis; 9-fascia dorsalis manus; 10-tendo m. extensoris pollicis longi; 11-connexus intertendineus; 12-tendines m. exlcnsoris digilorum; 13-rctinaculum musculorum exlensorum; 14-m. extensor carpi ulnaris; 15-m. extensor carpi ulnaris; 16-m. anconeus; 17-olecranon (bursa subcutanea olecrani); 18-fascia brachii. 
Fig. 135. Muscle and fascias of forearm and hand. Posterior aspect. 1-brachioradialis; 2-extensor carpi radialis longus; 3-extensor digitorum; 4-antebrachial fascia; 5-abductor pollicis longus; 6-extensor pollicis brevis; 7-tendon of extensor carpi radialis longus; 8-tendon of extensor carpi radialis brevis; 9-dorsal fascia of hand; 10-tendon of extensor pollicis longus; 11-intertendinous connections; 12-tendons of extensor digitorum; 13-extensor retinaculum; 14-extensor carpi ulnaris; 15-extensor carpi ulnaris; 16-anconeus; 17-olecranon (subcutaneous olecranon bursa); 18-brachial fascia.
Рис. 135. М'язи і фасції тильної сторони передпліччя і кисті. 1-плечі-променева м'яз; 2-м'яз-довгий променевий розгинач зап'ястка; 3-м'яз-розгинач пальців;, 4-фасція передпліччя; 5-довгий м'яз, що відводить великий палець кисті; 6-м'яз-короткий розгинач великого пальця кисті; 7-сухожилля м'язи-довгого променевого розгинача зап'ястка; 8-сухожилля м'язи-короткого променевого розгинача зап'ястка; 9-тильна фасція кисті; 10-сухожилок м'яза-довгого розгинача великого пальця кисті; 11-межсухожильние з'єднання; 12-су-хожилия м'яза-розгинача пальців; 13-утримувач сухожиль м'язів-розгиначів; 14-м'яз-ліктьовий розгинач зап'ястка; 15-м'яз-ліктьовий згинач зап'ястка; 16-ліктьова м'яз; 17-ліктьовий відросток ліктьової кістки (ліктьова подкож-ва сумка); 18-фасція плеча.
Fig. 135. М'язи і фасції тильної сторони передпліччя і кисті. 1-m. brachioradialis; 2-m. extensor carpi radialis longus; 3-m. extensor digitorum; 4-fascin antebrachii; 5-m. abductor pollicis longus; 6-m. extensor pollicis brevis; 7-tendo m. extensoris carpi radialis longi; 8-tendo m. extensoris carpi radialis brevis; 9-fascia dorsalis manus; 10-tendo m. extensoris pollicis longi; 11-connexus intertendineus; 12-tendines m. exlcnsoris digilorum; 13-rctinaculum musculorum exlensorum; 14-m. extensor carpi ulnaris; 15-m. extensor carpi ulnaris; 16-m. anconeus; 17-olecranon (bursa subcutanea olecrani); 18-fascia brachii.
Fig. 135. Muscle and fascias of forearm and hand. Posterior aspect. 1-brachioradialis; 2-extensor carpi radialis longus; 3-extensor digitorum; 4-antebrachial fascia; 5-abductor pollicis longus; 6-extensor pollicis brevis; 7-tendon of extensor carpi radialis longus; 8-tendon of extensor carpi radialis brevis; 9-dorsal fascia of hand; 10-tendon of extensor pollicis longus; 11-intertendinous connections; 12-tendons of extensor digitorum; 13-extensor retinaculum; 14-extensor carpi ulnaris; 15-extensor carpi ulnaris; 16-anconeus; 17-olecranon (subcutaneous olecranon bursa); 18-brachial fascia.

 Рис. 136. М'язи передпліччя і кисті. Тильна сторона. 1-гшече-променева м'яз; 2-м'яз - довгий променевий розгинач за-п'ястя; 3-мипща - короткий променевої разтбатель зап'ястя; 4-м'яз-розгинач пальців; 5-довгий м'яз, що відводить великий палець кисті; 6-короткий м'яз, разгибающая великий палець кисті; 7-сухожилля м'язи-довгого променевого розгинача зап'ястка; 8-сухожилля мипши-короткого лучевот розгинача зап'ястка; 9-сухожилля м'язи-довгого разгабателя великого пальця кисті; Ю-межсухожильние з'єднання; 11-сухожилля м'яза-розгинача мізинця; 12-сухожилля м'яза-розгинача пальців; 13-удсрживатель сухожиль м'язів розгиначів; 14-м'яз-лікті-вої розгинач зап'ястка; 15-м'яз-розгинач мізинця; 16-м'яз - ліктьовий згинач зап'ястка; 17-ліктьова м'яз; 18-локтсвой відросток ліктьової косги; 19-триголовий м'яз плеча.
Fig. 136. М'язи передпліччя і кисті. Тильна сторона. 1-m. brachioradialis; 2-m. extensor carpi radialis longus; 3-m. extensor саф1 radialis brevis; 4-m. extensor digitorum; 5-m. abductor polli-cis longus; 6-m. extensor pollicis brevis; 7-tendo m. extensoris carpi radialis longi; 8-tendo m. extensoris carpi radialis brevis; 9-tendo m. extensoris pollicis longi; 10-connexus intertendineus; 1 l-tendo m. extensoris digiti minimi; 12-tendines m. extensoris digitorum; 13-reti-naculum musculorum extensorum; 14-m. extensor саф1 ulnaris; 15-m. extensor digiti minimi; 16-m. flexor саф1 ulnaris; 17-m.anconeus; 18-olecranon; 19-m. triceps brachii. 
Fig. 136. Muscles of forearm and hand. Dorsal aspect. 1-brachioradialis; 2-extensor саф1 radialis longus; 3-extensor carpi radialis bravis; 4-extensor digitorum; 5-abductor pollicis longus; 6-extensor pollicis brevis; 7-tendon of extensor carpi radialis longus; 8-tendon of extensor carpi radialis brevis; 9-tendon of extensor pollicis longus; 10-intertendinous connections; 11-tendon of extensor digiti minimi; 12-tendon of extensor digitorum; 14-extensor retinaculum; 14-extensor саф1 ulnaris; 15-extensor digiti minimi; 16-tlexor carpi ulnaris; 17-anconeus; 18-olecranon (of ulna); 19-triceps brachii.
Рис. 136. М'язи передпліччя і кисті. Тильна сторона. 1-гшече-променева м'яз; 2-м'яз - довгий променевий розгинач за-п'ястя; 3-мипща - короткий променевої разтбатель зап'ястя; 4-м'яз-розгинач пальців; 5-довгий м'яз, що відводить великий палець кисті; 6-короткий м'яз, разгибающая великий палець кисті; 7-сухожилля м'язи-довгого променевого розгинача зап'ястка; 8-сухожилля мипши-короткого лучевот розгинача зап'ястка; 9-сухожилля м'язи-довгого разгабателя великого пальця кисті; Ю-межсухожильние з'єднання; 11-сухожилля м'яза-розгинача мізинця; 12-сухожилля м'яза-розгинача пальців; 13-удсрживатель сухожиль м'язів розгиначів; 14-м'яз-лікті-вої розгинач зап'ястка; 15-м'яз-розгинач мізинця; 16-м'яз - ліктьовий згинач зап'ястка; 17-ліктьова м'яз; 18-локтсвой відросток ліктьової косги; 19-триголовий м'яз плеча.
Fig. 136. М'язи передпліччя і кисті. Тильна сторона. 1-m. brachioradialis; 2-m. extensor carpi radialis longus; 3-m. extensor саф1 radialis brevis; 4-m. extensor digitorum; 5-m. abductor polli-cis longus; 6-m. extensor pollicis brevis; 7-tendo m. extensoris carpi radialis longi; 8-tendo m. extensoris carpi radialis brevis; 9-tendo m. extensoris pollicis longi; 10-connexus intertendineus; 1 l-tendo m. extensoris digiti minimi; 12-tendines m. extensoris digitorum; 13-reti-naculum musculorum extensorum; 14-m.

М'язи верхньої кінцівки

М'язи верхньої кінцівки

Рис. 128. М'язи та фасції верхньої кінцівки, правої. 
Вид спереду. 
1-велика грудна м'яз; 2-подмишсчная фасція; 3-подми-шечная ямка; 4-медіальна борозна двоголового м'яза; 5-міді-альна підшкірна вена руки; 6-медіальний ншшищелок плечової кістки; 7-фасція передпліччя; 8-м'яз - ліктьовий згинач зап'ястка; 9-сухожилля довгої долонній м'язи; 10-короткий долонний м'яз; 11-ладонний апоневроз; 12-піднесення великого пальця; 13-м'яз-променевий згинач зап'ястка; 14-плечелу-чевая м'яз; 15-апоневроз двоголового м'яза плеча; 16-двоголовий м'яз плеча; 17-фасція плеча; 18-латеральна підшкірна вена руки; 19-дельтоподібно-плечова борозна; 20-дельтовидні м'яз.
Fig. 128. М'язи та фасції верхньої кінцівки, правої. 
Вид спереду. 
1-m. pectoralis major; 2-fascia axillaris; 3-t ossa axillaris; 4-sulcus bicipitis medialis; 5-vena собор; 6-epicondylus medialis humeri; 7-f'ascia antebrachii; 8-m. flexor саф1 ulnaris; 9-tendo m. palmaris longi; 10-m. palmarisbrevis; 11-aponeurosis palmaris; 12-thenar; 13-m. flexor carpi radialis; 14-m. brachioradialis; 15-aponeurosis m. bicipitis brachi; 16-m. biceps brachii; 17-fascia brachii; 18-vena cephalica; 19-sulcus delloideobrachialis; 20-m. deltoidcus. 
Fig. 128. Muscles and fasciae of lower limb, right. Anterior aspect. I-pectoralis major; 2-axillary fascia; 3-axillary fossa; 4-medial bicipital groove; 5-bazilic vein; 6-mediaI epicondyl of humerus; 7-antebrachial fascia; 8-flexor carpi ulnaris; 9-tendo of palmaris lonous; 10-palmaris brevis; I l-palmar aponeurosis; 12-henar region; 13-llexor carpi radialis; 14-brachioradialis; 15-aponeurosis of biceps bracii; 16-biceps brachii; 17-bracial fascia; 18-cephalic vein; 19-deltoideopectoral groove; 20-deltoid.

Рис. 128. М'язи та фасції верхньої кінцівки, правої.
Вид спереду.
1-велика грудна м'яз; 2-подмишсчная фасція; 3-подми-шечная ямка; 4-медіальна борозна двоголового м'яза; 5-міді-альна підшкірна вена руки; 6-медіальний ншшищелок плечової кістки; 7-фасція передпліччя; 8-м'яз - ліктьовий згинач зап'ястка; 9-сухожилля довгої долонній м'язи; 10-короткий долонний м'яз; 11-ладонний апоневроз; 12-піднесення великого пальця; 13-м'яз-променевий згинач зап'ястка; 14-плечелу-чевая м'яз; 15-апоневроз двоголового м'яза плеча; 16-двоголовий м'яз плеча; 17-фасція плеча; 18-латеральна підшкірна вена руки; 19-дельтоподібно-плечова борозна; 20-дельтовидні м'яз.
Fig. 128. М'язи та фасції верхньої кінцівки, правої.
Вид спереду.
1-m. pectoralis major; 2-fascia axillaris; 3-t ossa axillaris; 4-sulcus bicipitis medialis; 5-vena собор; 6-epicondylus medialis humeri; 7-f'ascia antebrachii; 8-m. flexor саф1 ulnaris; 9-tendo m. palmaris longi; 10-m. palmarisbrevis; 11-aponeurosis palmaris; 12-thenar; 13-m. flexor carpi radialis; 14-m. brachioradialis; 15-aponeurosis m. bicipitis brachi; 16-m. biceps brachii; 17-fascia brachii; 18-vena cephalica; 19-sulcus delloideobrachialis; 20-m. deltoidcus.
Fig. 128. Muscles and fasciae of lower limb, right. Anterior aspect. I-pectoralis major; 2-axillary fascia; 3-axillary fossa; 4-medial bicipital groove; 5-bazilic vein; 6-mediaI epicondyl of humerus; 7-antebrachial fascia; 8-flexor carpi ulnaris; 9-tendo of palmaris lonous; 10-palmaris brevis; I l-palmar aponeurosis; 12-henar region; 13-llexor carpi radialis; 14-brachioradialis; 15-aponeurosis of biceps bracii; 16-biceps brachii; 17-bracial fascia; 18-cephalic vein; 19-deltoideopectoral groove; 20-deltoid.

 Рис. 129. М'язи верхньої кінцівки, правої. Вид справа. I-дельтовидні м'яз; 2-великий грудний м'яз; 3-передня губчастий м'яз; 4-зовнішній косий м'яз живота; 5-двоголовий м'яз плеча; 6-плечі-променева м'яз; 7-м'яз-довгий променевий розгинач зап'ястка; 8-м'яз-короткий променевої розгинач зап'ястка; 9-м'яз-променевий згинач зап'ястка; 10-довгий м'яз, що відводить великий палець кисті; 11-м'яз-короткий розгинач великого пальця кисті; 12-утримувач розгиначів; 13-сухожилок м'яза - для іншого розгинача великого пальця кисті; 14-1-я тильна міжкісткова м'яз; 15-м'яз - розгинач пальців кисті; 16-ліктьова м'яз; 17-ліктьовий відросток ліктьової кістки; 18-сухожилля триголовий м'язи плеча; 19-лате-регуляції міжм'язова перегородка плеча; 20-плечовий м'яз; 21-латеральна головка триголовий м'язи плеча; 22-широчай-шая м'яз спини; 23-довга голівка триголовий м'язи плеча; 24-велика кругла м'яз; 25-малий круглий м'яз; 26-достная м'яз; 27-трапецієвидна м'яз.
Fig. 129. М'язи верхньої кінцівки, правої. Вид справа. 1-П1. deltoideus; 2-m. pecloralis major; 3-m. serratus anterior; 4-m. obliquusexternusabdominis; 5-m. biceps brachii;6-m. brachioradialis; 7-m. extensor carpi radialis longus; 8-m. extensor carpi radialis brevis; 9-m. flexor carpi radialis; 10-m. abductor pollicis longus; 11-m. extensor pollicis brevis; 12-retinaculum extensorum; 13-tendo m. extensoris pollicis longi; 14-m. interosseus dorsalis 1; 15-m. extensor digitorum; 16-m. anconeus; 17-olecranon; 18-tendo m. tricipitis brachii; 19-sep-lum intermusculare brachii laterale; 20-m. brachialis; 21-caput laterale m. tricipitis brachii; 22-m latissimus dorsi; 23-caput longum m. tricipitis brachii; 24-m. teres major; 25-m. teres minor; 26-m. infra-spinatus; 27-m. trapezius. 
Fig. 129. Muscles of lower limb, 
right. Right aspect. I-deltoid; 2-pectoralis major; 3-serratus anterior; 4-external oblique (of abdomen); 5-biccps brachii; 6-brachioradialis; 7-extensor carpi radialis longus; 8-extensor carpi radialis brevis; 9-flexor carpi radialis; 10-abduclor pollicis longus; 11-extensor polli-cis brevis; 12-flcxor rctinaculum; 13-tendo of extensor pollicis longus; 14-first dorsal interosseus muscle; 15-extensor digitorum; 16-anconeus; 17-olecraiion; 18-tendo of triceps brachii; 19-latcral intermuscular septum of arm; 20-brachialis; 21-lateral head of triceps brachii; 22-latissimus dorsi; 23-long head of triceps brachii; 24-teres major; 25-teres minor; 26-infraspinatus; 27-trape/ius.
Рис. 129. М'язи верхньої кінцівки, правої. Вид справа. I-дельтовидні м'яз; 2-великий грудний м'яз; 3-передня губчастий м'яз; 4-зовнішній косий м'яз живота; 5-двоголовий м'яз плеча; 6-плечі-променева м'яз; 7-м'яз-довгий променевий розгинач зап'ястка; 8-м'яз-короткий променевої розгинач зап'ястка; 9-м'яз-променевий згинач зап'ястка; 10-довгий м'яз, що відводить великий палець кисті; 11-м'яз-короткий розгинач великого пальця кисті; 12-утримувач розгиначів; 13-сухожилок м'яза - для іншого розгинача великого пальця кисті; 14-1-я тильна міжкісткова м'яз; 15-м'яз - розгинач пальців кисті; 16-ліктьова м'яз; 17-ліктьовий відросток ліктьової кістки; 18-сухожилля триголовий м'язи плеча; 19-лате-регуляції міжм'язова перегородка плеча; 20-плечовий м'яз; 21-латеральна головка триголовий м'язи плеча; 22-широчай-шая м'яз спини; 23-довга голівка триголовий м'язи плеча; 24-велика кругла м'яз; 25-малий круглий м'яз; 26-достная м'яз; 27-трапецієвидна м'яз.
Fig. 129. М'язи верхньої кінцівки, правої. Вид справа. 1-П1. deltoideus; 2-m. pecloralis major; 3-m. serratus anterior; 4-m. obliquusexternusabdominis; 5-m. biceps brachii;6-m. brachioradialis; 7-m. extensor carpi radialis longus; 8-m. extensor carpi radialis brevis; 9-m. flexor carpi radialis; 10-m. abductor pollicis longus; 11-m. extensor pollicis brevis; 12-retinaculum extensorum; 13-tendo m. extensoris pollicis longi; 14-m. interosseus dorsalis 1; 15-m. extensor digitorum; 16-m. anconeus; 17-olecranon; 18-tendo m. tricipitis brachii; 19-sep-lum intermusculare brachii laterale; 20-m. brachialis; 21-caput laterale m. tricipitis brachii; 22-m latissimus dorsi; 23-caput longum m. tricipitis brachii; 24-m. teres major; 25-m. teres minor; 26-m. infra-spinatus; 27-m. trapezius.

Fig. 129. Muscles of lower limb,
right. Right aspect. I-deltoid; 2-pectoralis major; 3-serratus anterior; 4-external oblique (of abdomen); 5-biccps brachii; 6-brachioradialis; 7-extensor carpi radialis longus; 8-extensor carpi radialis brevis; 9-flexor carpi radialis; 10-abduclor pollicis longus; 11-extensor polli-cis brevis; 12-flcxor rctinaculum; 13-tendo of extensor pollicis longus; 14-first dorsal interosseus muscle; 15-extensor digitorum; 16-anconeus; 17-olecraiion; 18-tendo of triceps brachii; 19-latcral intermuscular septum of arm; 20-brachialis; 21-lateral head of triceps brachii; 22-latissimus dorsi; 23-long head of triceps brachii; 24-teres major; 25-teres minor; 26-infraspinatus; 27-trape/ius.

 Рис. 130. М'язи плечового поясу та плеча, правого. Вид спереду. 1-дсли-ові.чиая м'яз (відвернута заду); 2-мала грудна м'яз (відрізана); 3-м'яз, що піднімає лопатку (відрізана); 4-підлопатковий м'яз; 5-тристороння агверстие; 6-велика кругла м'яз; 7-найширший м'яз спини (відрізана); 8-ключ гай-вовидно-плечовий м'яз; 9-довга голівка триголовий м'язи плеча; 10-медіальна головка триголовий м'язи плеча; 11-пле-чевая м'яз; 12-медіальний надвиросток плечової кістки; 13-апоневроз двоголового м'яза плеча; 14-фасція передпліччя; 15-плечі-променева м'яз; 16-сухожилок двоголового м'яза плеча; 17-круглий пронатор; 18-двоголовий м'яз плеча; 19-корот-кая головка двоголового м'яза плеча; 20-велика фудная м'яз; 21-сухожилля довгої головки двоголового м'яза плеча.
Fig. 130. М'язи плечового поясу та плеча, правого. Вид спереду. 1-m. deltoideus (відвернута заду); 2-m. pectoralis ттог(відрізана); 3-m. levator зсари1ае(відрізана); 4-m. subscapularis; 5-foramen tri-laterum; 6-m. teres major; 7-m. latissimusdorsi (відрізана); 8-m. cora-cobrachialis; 9-caput longum m. tricipitisbrachii; 10-caput mediale m. tricipitis brachii; 11-m.brachialis; 12-eicondylus medialis humeri; 13-aponeurosis m. bicipilis brachii; 14-t asciaantebrachii; 15-m. brachio-radialis; 16-tcndo m. bicipitis brachii; 17-m. pronator teres; 18-m. biceps brachii; 19-caput breve m. bicipitis brachii; 20-m. pectoralis major; 21-tendo m. bicipitis brachii capitis longi.
Fig. 130. Muscles of right shoulder girdle and arm. Anterior aspect. 1-deltoid (is displaced downward); 2-pectoralis minor (cut away); 3-levator scapulae (cut away); 4-subscapularis; 5-triangular foramen; 6-teres major; 7-latissimus dorsi (cut away); 8-coracobrachial; 9-long head of triceps brachii; 10-medial head oftriceps brachii; ll-brachialis; 12-medial epicondyle of humerus; 13-bicipital aponeurosus; 14-ante-brachial fascia; 15-brachioradial; 16-tendo of biceps brachii; 17-prona-tor teres; 18-biceps brachii; 19-short head of biceps brachii; 20-pec-toralis major; 21-tendo ofbiceps brachii.
Рис. 130. М'язи плечового поясу та плеча, правого. Вид спереду. 1-дсли-ові.чиая м'яз (відвернута заду); 2-мала грудна м'яз (відрізана); 3-м'яз, що піднімає лопатку (відрізана); 4-підлопатковий м'яз; 5-тристороння агверстие; 6-велика кругла м'яз; 7-найширший м'яз спини (відрізана); 8-ключ гай-вовидно-плечовий м'яз; 9-довга голівка триголовий м'язи плеча; 10-медіальна головка триголовий м'язи плеча; 11-пле-чевая м'яз; 12-медіальний надвиросток плечової кістки; 13-апоневроз двоголового м'яза плеча; 14-фасція передпліччя; 15-плечі-променева м'яз; 16-сухожилок двоголового м'яза плеча; 17-круглий пронатор; 18-двоголовий м'яз плеча; 19-корот-кая головка двоголового м'яза плеча; 20-велика фудная м'яз; 21-сухожилля