Атлас анатомії людини » myshc-myshc

М'язи живота

М'язи живота
Дивись також:
М'язи передньої стінки живота
М'язи бічної стінки живота
М'язи задньої стінки живота
Фасції живота
Паховий канал

За місцем розташування м'язи живота (mm. abdominis) поділяються на групи м'язів передньої, бічної і задньої стінок живота.

* * *

 
Рис. 122. М'язи спини й живота на поперечному розрізі. I-квадратна м'яз попереку; 2-грудо-поперекова фасція (глибока пластинка); 3-грудинно-поперековий фасния (поверхнева пластинка); 4-м'яз, випрямляють!гавкоту тулуб; 5-попе-речний відросток поперекового хребця; 6~великий поперековий м'яз; 7-поперекового хребця остистий відросток; 8-тіло хребця; 9-прямий м'яз живота; 10-біла лінія живота; 11-гли-бокая пластинка піхви прямого м'яза живота; 12-поверх-ностная пластинка піхви прямого м'яза живота; 13-поверхнева фасція (живота); 14-зовнішній косий м'яз живота; 15-внутрішній косий м'яз живота; 16-поперечний м'яз живота; 17-внутрішньочеревна фасція і очеревина; 18-:ia-очеревинна жирова клітковина.
Fig. 122. М'язи спини й живота на поперечному розрізі. 1-m. quadratus lumborum; 2-tascia thoracolumbalis (lamina profunda); 3-fascia thoracolumbalis (lamina superficialis); 4-m. erector spinae; 5-processus transversus vertebrae lumbalis; 6-m. psoas major; 7-processus spinosus vertebrae lumbalis; 8-corpus vertebrae; 9-m. rectus abdomims; l()~linea alba abdominis; 11-lamina profunda vaginae m. recti abdominis; 12-lamina superlicialis vagina m.recti abdominis; 13-fascia supcrtlcialis (abdominis); 14-m. obliquusexternus abdominis; 15-m. obliquus internus abdominis; 16-m. transversus abdominis; 17-tascia endoabdominalis et peritoneum; 18-spatium retroperitoneale (panniculus adiposum).. 
Fig. 122. Muscles of back and abdomen on hori/ontal sectoin. 1-quadratus lumbomm; 2-thoracolumbar fascia (deep layer); 3-franklin-columbar fascia (superficial layer); 4-ercctor spinae; 5-transverse process of lumbar vertebrae: 6-psoas major; 7-spinous process of lumbar vertebrae; 8-body of vertebrae; 9-rectus abdominis; 10-linea alba; 11-rectus sheath (posterior layer); 12-rectus sheath (anterior layer); 13-superlicial fascia of abdomen; 14-external oblique muscle (of abdomen); 15-inter-nal oblique muscle (of abdomen); 16-transversus abdominis; 17-endoab-dominal fascia and peritoneum; 18-retroperitoneal space (fatty layer).
Рис. 122. М'язи спини й живота на поперечному розрізі. I-квадратна м'яз попереку; 2-грудо-поперекова фасція (глибока пластинка); 3-грудинно-поперековий фасния (поверхнева пластинка); 4-м'яз, випрямляють!гавкоту тулуб; 5-попе-речний відросток поперекового хребця; 6~великий поперековий м'яз; 7-поперекового хребця остистий відросток; 8-тіло хребця; 9-прямий м'яз живота; 10-біла лінія живота; 11-гли-бокая пластинка піхви прямого м'яза живота; 12-поверх-ностная пластинка піхви прямого м'яза живота; 13-поверхнева фасція (живота); 14-зовнішній косий м'яз живота; 15-внутрішній косий м'яз живота; 16-поперечний м'яз живота; 17-внутрішньочеревна фасція і очеревина; 18-:ia-очеревинна жирова клітковина.
Fig. 122. М'язи спини й живота на поперечному розрізі. 1-m. quadratus lumborum; 2-tascia thoracolumbalis (lamina profunda); 3-fascia thoracolumbalis (lamina superficialis); 4-m. erector spinae; 5-processus transversus vertebrae lumbalis; 6-m. psoas major; 7-processus spinosus vertebrae lumbalis; 8-corpus vertebrae; 9-m. rectus abdomims; l()~linea alba abdominis; 11-lamina profunda vaginae m. recti abdominis; 12-lamina superlicialis vagina m.recti abdominis; 13-fascia supcrtlcialis (abdominis); 14-m. obliquusexternus abdominis; 15-m. obliquus internus abdominis; 16-m. transversus abdominis; 17-tascia endoabdominalis et peritoneum; 18-spatium retroperitoneale (panniculus adiposum)..
Fig. 122. Muscles of back and abdomen on hori/ontal sectoin. 1-quadratus lumbomm; 2-thoracolumbar fascia (deep layer); 3-franklin-columbar fascia (superficial layer); 4-ercctor spinae; 5-transverse process of lumbar vertebrae: 6-psoas major; 7-spinous process of lumbar vertebrae; 8-body of vertebrae; 9-rectus abdominis; 10-linea alba; 11-rectus sheath (posterior layer); 12-rectus sheath (anterior layer); 13-superlicial fascia of abdomen; 14-external oblique muscle (of abdomen); 15-inter-nal oblique muscle (of abdomen); 16-transversus abdominis; 17-endoab-dominal fascia and peritoneum; 18-retroperitoneal space (fatty layer).

 
Рис. 123. Піхви прямих м'язів живота (vaginae mm. recti abdominis) на поперечному розрізі передньої черевної стінки на 
різних її рівнях.
А-розріз вище дугоподібної лінії (вище пупкового кільця). Б-розріз нижче дугоподібної лінії (на середині між пупковим кільцем і лобковим симфізом). 
А: 1-біла лінія живота; 2-прямий м'яз живота; 3-передня пластинка піхви прямого м'яза живота; 4-апоневроз зовнішньої косою м'язи живота; 5-апоневроз внутрішнього косого м'яза живота; 6-зовнішній косий м'яз живота; 7-внутрішній косий м'яз живота; 8-поперечний м'яз живота; 9-задня пластинка піхви прямого м'яза живота. Б: 1-біла лінія живота; 2-прямий м'яз живота; 3-передня пластинка піхви прямого м'яза живота; 4^апоневроз зовнішньої косою м'язи живота; 5-внутрішній косий м'яз живота; 6-поперечний м'яз живота; 7-поперечна фасція і очеревина.
Fig. 123. aginae mm. recti abdominis на поперечному розрізі передньої черевної стінки на різних рівнях. А-розріз вище дугоподібної лінії (вище пупкового кільця); Б-розріз нижче дугоподібної лінії (на середині між пупковим кільцем і лобковим симфізом); 
А: 1-linea alba (abdominis); 2-m. rectus abdominis; 3-lamina anterior vaginae m. recti abdominis; 4-aponeurosis m.obliqui extemi abdominis; 5-aponeurosis m. obliqui interni abdominis; 6-m. obliquus externus abdominis; 7-m. obliquus internus abdominis; 8-m. transversus abdominis; 9-lamina posterior vaginae m. recti abdominis. Б: 1-linea alba (abdominis); 2-m. rectus abdominis; 3-lamina anterior vaginae m. recti abdominis; 4-aponeurosis m. obliqui externi abdominis; 5-m. obliquus internus abdominis; 6-m. transversus abdominis; 7-fascia transversalis et peritoneum.
Fig. 123. Schematical representation of horizontal section through 
the sheath of rectus abdominis. A - aboveumbilical ring; В - below arcuate line (between umbilical ring and pubic symphysis).
A: 1-linea alba; 2-rectus abdominis; 3 - rectus sheath (anterior layer); 4-aponcurosus of external oblique (of abdomen); 5-aponeurosus of internal oblique (of abdomen); 6-external oblique; 7-internal oblique; 8-transversus abdominis; 9 - rectus sheath (posterior layer). B: 1-linea alba; 2-rectus abdominis muscle; 3 - rectus sheath (anterior layer); 4-aponeurosus of external oblique; 5-internal oblique; 6-trans-versus abdominis; 7-fascia transversalis and peritoneum.
Рис. 123. Піхви прямих м'язів живота (vaginae mm. recti abdominis) на поперечному розрізі передньої черевної стінки на
різних її рівнях.
А-розріз вище дугоподібної лінії (вище пупкового кільця). Б-розріз нижче дугоподібної лінії (на середині між пупковим кільцем і лобковим симфізом).
А: 1-біла лінія живота; 2-прямий м'яз живота; 3-передня пластинка піхви прямого м'яза живота; 4-апоневроз зовнішньої косою м'язи живота; 5-апоневроз внутрішнього косого м'яза живота; 6-зовнішній косий м'яз живота; 7-внутрішній косий м'яз живота; 8-поперечний м'яз живота; 9-задня пластинка піхви прямого м'яза живота. Б: 1-біла лінія живота; 2-прямий м'яз живота; 3-передня пластинка піхви прямого м'яза живота; 4^апоневроз зовнішньої косою м'язи живота; 5-внутрішній косий м'яз живота; 6-поперечний м'яз живота; 7-поперечна фасція і очеревина.
Fig. 123. aginae mm. recti abdominis на поперечному розрізі передньої черевної стінки на різних рівнях. А-розріз вище дугоподібної лінії (вище пупкового кільця); Б-розріз нижче дугоподібної лінії (на середині між пупковим кільцем і лобковим симфізом);
А: 1-linea alba (abdominis); 2-m. rectus abdominis; 3-lamina anterior vaginae m. recti abdominis; 4-aponeurosis m.obliqui extemi abdominis; 5-aponeurosis m. obliqui interni abdominis; 6-m. obliquus externus abdominis; 7-m. obliquus internus abdominis; 8-m. transversus abdominis; 9-lamina posterior vaginae m. recti abdominis. Б: 1-linea alba (abdominis); 2-m. rectus abdominis; 3-lamina anterior vaginae m. recti abdominis; 4-aponeurosis m. obliqui externi abdominis; 5-m. obliquus internus abdominis; 6-m. transversus abdominis; 7-fascia transversalis et peritoneum.

Fig. 123. Schematical representation of horizontal section through
the sheath of rectus abdominis. A - aboveumbilical ring; В - below arcuate line (between umbilical ring and pubic symphysis).
A: 1-linea alba; 2-rectus abdominis; 3 - rectus sheath (anterior layer); 4-aponcurosus of external oblique (of abdomen); 5-aponeurosus of internal oblique (of abdomen); 6-external oblique; 7-internal oblique; 8-transversus abdominis; 9 - rectus sheath (posterior layer). B: 1-linea alba; 2-rectus abdominis muscle; 3 - rectus sheath (anterior layer); 4-aponeurosus of external oblique; 5-internal oblique; 6-trans-versus abdominis; 7-fascia transversalis and peritoneum.

Рис. 124. Передня стінка живота і поверхневе (підшкірне) 
пахове кільце пахового каналу) чоловіки. Вид спереду. 1-пупкове кільце; 2-апоневроз зовнішньої косою м'язи живота; 3-біла лінія живота; 4-поверхневе пахвинне кільце пахового каналу); 5-сім'яний канатик; 6-зовнішня сім'яна фасція; 7-зв'язка, підвішують статевий член; 8-латеральна ніжка поверхневого пахвинного кільця; 9-медіальна ніжка поверхневого пахвинного кільця; 10-поверхневе пахвинне кільце; 11-межножковие волокна; 12-пахова зв'язка; 13-передня верхня клубова ость; 14-зовнішній косий м'яз живота.
Fig. 124. Передня стінка живота і поверхневе (підшкірне) 
пахове кільце пахового каналу) чоловіки. Вид спереду. 1-anulus umbilicalis; 2-aponeurosis m. obliqui externi abdominis; 3-linea alba abdominis; 4-anulus inguinalis superficialis; 5-funiculus spcrmaticus; 6-fascia spermatica externa; 7-lig. suspensorium penis; 8-crus laterale anuli inguinalis superficialis ; 9-crus mediale anuli inguinalis superficialis; 10-anulus inguinalis superficialis; 11-fibrae intercrurales; 12-lig. inguinale; 13-spina iliaca anterior superior; 14-m. obliquus externus abdominis. 
Fig. 124. Anterior abdominal wall and superficial inquinal ring 
(inguinal canal). Anterior aspect. 
1-umbilical ring; 2-aponeurosus of external oblique muscle (of abdomen); 3-linea alba; 4-superficial inquinal ring (of inquinal canal); 5-spermatic cord; 6-externai spermatic fascia; 7-suspensary ligament of penis; 8-lateral crus of superficial inquinal ring; 9-medial crus of superficial inquinal ring; 10-superficial inquinal ring; 11-intercrural fibres; 12-inquinal ligament; 13-anterior superior iliac spine; 14-external oblique muscle.

Рис. 124. Передня стінка живота і поверхневе (підшкірне)
пахове кільце пахового каналу) чоловіки. Вид спереду. 1-пупкове кільце; 2-апоневроз зовнішньої косою м'язи живота; 3-біла лінія живота; 4-поверхневе пахвинне кільце пахового каналу); 5-сім'яний канатик; 6-зовнішня сім'яна фасція; 7-зв'язка, підвішують статевий член; 8-латеральна ніжка поверхневого пахвинного кільця; 9-медіальна ніжка поверхневого пахвинного кільця; 10-поверхневе пахвинне кільце; 11-межножковие волокна; 12-пахова зв'язка; 13-передня верхня клубова ость; 14-зовнішній косий м'яз живота.
Fig. 124. Передня стінка живота і поверхневе (підшкірне)
пахове кільце пахового каналу) чоловіки. Вид спереду. 1-anulus umbilicalis; 2-aponeurosis m. obliqui externi abdominis; 3-linea alba abdominis; 4-anulus inguinalis superficialis; 5-funiculus spcrmaticus; 6-fascia spermatica externa; 7-lig. suspensorium penis; 8-crus laterale anuli inguinalis superficialis ; 9-crus mediale anuli inguinalis superficialis; 10-anulus inguinalis superficialis; 11-fibrae intercrurales; 12-lig. inguinale; 13-spina iliaca anterior superior; 14-m. obliquus externus abdominis.
Fig. 124. Anterior abdominal wall and superficial inquinal ring
(inguinal canal). Anterior aspect.
1-umbilical ring; 2-aponeurosus of external oblique muscle (of abdomen); 3-linea alba; 4-superficial inquinal ring (of inquinal canal); 5-spermatic cord; 6-externai spermatic fascia; 7-suspensary ligament of penis; 8-lateral crus of superficial inquinal ring; 9-medial crus of superficial inquinal ring; 10-superficial inquinal ring; 11-intercrural fibres; 12-inquinal ligament; 13-anterior superior iliac spine; 14-external oblique muscle.

 Се. 125. Глибокі м'язи передньої стінки живота і паховий 
канал. Вид спереду. 
1-прямий м'яз живота; 2-передня пластинка піхви прямого м'яза живота (розрізана і відвернута в сторону); 3-бенкетами-дальная м'яз; 4-медіальна ніжка поверхневого (підшкірного) пахового кільця; 5-межножковие волокна; 6-поверхневе пахвинне кільце; 7-латеральна ніжка поверхневого пахвинного кільця; 8-загнута зв'язка; 9-насіннєвий канатик (відрізаний); 10-м-ца, що піднімає яєчко; 11-латеральна ніжка поверхневого пахвинного кільця; 12-загнута зв'язка; 13-апоневроз зовнішньої косою м'язи живота (розрізано і відвернуть в сторону); 14-внутріш-ва косий м'яз живота; 15-зовнішній косий м'яз живота.
Fig. 125. Глибокі м'язи передньої стінки живота і паховий 
канал. Вид спереду. 
l-m. rectus abdominis; 2-lamina anterior vaginae m. recti abdominis (розрізана і відвернута в сторону); 3-m. pyramidalis; 4-crus mediale anuli inguinalissuperficialis (підшкірного пахового кільця); 5-fibrae intercrurales; 6-anulus inguinalis superficialis; 7-crus laterale anuli inguinalissuperficialis; 8-lig. reflexum; 9-luniculusspermaticus(відрізаний); 10-m. кремастер; ll-crus laterale anuli inguinalis superficialis; 12-lig. reflexum; I3-aponeurosis m. obliqui externi abdominis (розрізано і відвернуть в сторону); 14-m. obliquus internus abdominis; 15-m. obliquus externus abdominis. 
Fig. 125. Deep muscles of anterior abdominal wall and inquinal canal, 
Anterior aspect.
l-rectus abdominis; 2-rectus sheath (anterior layer) (divided and displaced); 3-pyramidal; 4-medial cms of superficial inquinal ring (of inquinal canal); 5-intercrural fibres; 6-superficial inquinal ring; 7-lat-eral crus of superficial inquinal ring; 8-refleted ligament; 9-spcmiatic cord (cut away); 10-кремастер; ll-lateral crus of superficial inquinal ring; 12-refleted ligament; 13-aponeurosus of external oblique muscle of abdomen (cut away and displaced); 14-internal oblique (of abdomen); 15-external oblique (of abdomen).
Се. 125. Глибокі м'язи передньої стінки живота і паховий
канал. Вид спереду.
1-прямий м'яз живота; 2-передня пластинка піхви прямого м'яза живота (розрізана і відвернута в сторону); 3-бенкетами-дальная м'яз; 4-медіальна ніжка поверхневого (підшкірного) пахового кільця; 5-межножковие волокна; 6-поверхневе пахвинне кільце; 7-латеральна ніжка поверхневого пахвинного кільця; 8-загнута зв'язка; 9-насіннєвий канатик (відрізаний); 10-м-ца, що піднімає яєчко; 11-латеральна ніжка поверхневого пахвинного кільця; 12-загнута зв'язка; 13-апоневроз зовнішньої косою м'язи живота (розрізано і відвернуть в сторону); 14-внутріш-ва косий м'яз живота; 15-зовнішній косий м'яз живота.
Fig. 125. Глибокі м'язи передньої стінки живота і паховий
канал. Вид спереду.
l-m. rectus abdominis; 2-lamina anterior vaginae m. recti abdominis (розрізана і відвернута в сторону); 3-m. pyramidalis; 4-crus mediale anuli inguinalissuperficialis (підшкірного пахового кільця); 5-fibrae intercrurales; 6-anulus inguinalis superficialis; 7-crus laterale anuli inguinalissuperficialis; 8-lig. reflexum; 9-luniculusspermaticus(відрізаний); 10-m. кремастер; ll-crus laterale anuli inguinalis superficialis; 12-lig. reflexum; I3-aponeurosis m. obliqui externi abdominis (розрізано і відвернуть в сторону); 14-m. obliquus internus abdominis; 15-m. obliquus externus abdominis.
Fig. 125. Deep muscles of anterior abdominal wall and inquinal canal,
Anterior aspect.
l-rectus abdominis; 2-rectus sheath (anterior layer) (divided and displaced); 3-pyramidal; 4-medial cms of superficial inquinal ring (of inquinal canal); 5-intercrural fibres; 6-superficial inquinal ring; 7-lat-eral crus of superficial inquinal ring; 8-refleted ligament; 9-spcmiatic cord (cut away); 10-кремастер; ll-lateral crus of superficial inquinal ring; 12-refleted ligament; 13-aponeurosus of external oblique muscle of abdomen (cut away and displaced); 14-internal oblique (of abdomen); 15-external oblique (of abdomen).

 
Рис. 126. Паховий канал (canalis inguinalis). Вид спереду. 1-прямий м'яз живота; 2-передня пластинка піхви прямого м'яза живота; 3-пирамидальиая м'яз; 4-насіннєвий канатик в глибокому паховому кільці (пахового каналу); 5-латеральна ніжка поверхневого пахвинного кільця; 6-загнута зв'язка; 7-се-менной канатик (відрізаний); 8-м'яз, що піднімає яєчко; 9-ме-диальная ніжка поверхневого пахвинного кільця; 10-насіннєвий канатик в паховому каналі; 11-глибоке пахвинне кільце; 12-апо-невроз зовнішньої косою м'язи живота (розрізано і відвернуть в сторони); 13-поперечна фасція; 14-внугренняя косий м'яз живота (розрізана і відвернута в сторони); 15-поперечна м'яз живота.
Fig. 126. Canalis inguinalis. Вид спереду. 
1-m. rectus abdominis; 2-lamina anterior vaginae m. recti abdominis; 3-m. pyramidalis; 4-funiculus spermaticus ( в глибокому паховому кільці пахового каналу); 5-crus laterale anuli inguinalis superficialis; 6-lig. reflexum ; 7-funiculus spermaticus (в паховому каналі); 8-m. кремастер; 9-crus mediale anuli inguinalis superficialis; 10-tliniculus spermaticus ( в паховому каналі); 11-anulus inguinalis profundus; 12-aponeurosis m. obliqui externi abdominis (розрізано і відвернуть в сторони); 13-fascia transversalis; 14-m. obliquus internus abdominis (розрізана і відвернута в сторону); 15-m. transversus abdomini. 
Fig. 126. The inquinal canal. Anterior aspect. 1-rectus abdominis; 2-rectus sheath (anterior layer); 3-pyramidalis; 4-spermatic cord (incide deep inquinal ring); 5-lateral crus (of superficial inquinal ring); 6-reflected ligament; 7-spennatic cord (cut away); 8-кремастер; 9-medial crus (of superficial inquinal ring); 10-spcrmatic cord (inside inquinal canal); 11-deep inquinal ring; 12-aponeurosus of external oblique muscle of abdomen (cut away and displaced); 15-transversus abdominis muscle.
Рис. 126. Паховий канал (canalis inguinalis). Вид спереду. 1-прямий м'яз живота; 2-передня пластинка піхви прямого м'яза живота; 3-пирамидальиая м'яз; 4-насіннєвий канатик в глибокому паховому кільці (пахового каналу); 5-латеральна ніжка поверхневого пахвинного кільця; 6-загнута зв'язка; 7-се-менной канатик (відрізаний); 8-м'яз, що піднімає яєчко; 9-ме-диальная ніжка поверхневого пахвинного кільця; 10-насіннєвий канатик в паховому каналі; 11-глибоке пахвинне кільце; 12-апо-невроз зовнішньої косою м'язи живота (розрізано і відвернуть в сторони); 13-поперечна фасція; 14-внугренняя косий м'яз живота (розрізана і відвернута в сторони); 15-поперечна м'яз живота.
Fig. 126. Canalis inguinalis. Вид спереду.
1-m. rectus abdominis; 2-lamina anterior vaginae m. recti abdominis; 3-m. pyramidalis; 4-funiculus spermaticus ( в глибокому паховому кільці пахового каналу); 5-crus laterale anuli inguinalis superficialis; 6-lig. reflexum ; 7-funiculus spermaticus (в паховому каналі); 8-m. кремастер; 9-crus mediale anuli inguinalis superficialis; 10-tliniculus spermaticus ( в паховому каналі); 11-anulus inguinalis profundus; 12-aponeurosis m. obliqui externi abdominis (розрізано і відвернуть в сторони); 13-fascia transversalis; 14-m. obliquus internus abdominis (розрізана і відвернута в сторону); 15-m. transversus abdomini.
Fig. 126. The inquinal canal. Anterior aspect. 1-rectus abdominis; 2-rectus sheath (anterior layer); 3-pyramidalis; 4-spermatic cord (incide deep inquinal ring); 5-lateral crus (of superficial inquinal ring); 6-reflected ligament; 7-spennatic cord (cut away); 8-кремастер; 9-medial crus (of superficial inquinal ring); 10-spcrmatic cord (inside inquinal canal); 11-deep inquinal ring; 12-aponeurosus of external oblique muscle of abdomen (cut away and displaced); 15-transversus abdominis muscle.

 
Рис. 127. Передня стінка живота і тазу. Вигляд ззаду (на правій 
стороні очеревина і поперечна фасція видалені). l-пряма м'яз живота; 2-задня пластинка піхви прямого м'яза живота; 3-дугоподібна лінія; 4-латеральна пупкова зв'язка; 5-нижні надчеревній артерія і вена; 6-глибоке пахвинне кільце пахового каналу); 7-сім'явивідна протока; 8-зовнішня клубова артерія; 9-зовнішня клубова вена; 10-сечовий міхур; 11-насіннєвий пляшечку; 12-передміхурова залоза; 13-семявиносяший протока (покритий очеревиною); 14-надпузирная ямка; 15-медіальна пахова ямка; 16-глибоке пахвинне кільце (покрита очеревиною); 17-латеральна пахова ямка; 18-латеральна пупкова складка; 19-серединна пупкова складка; 20-медіальна пупкова складка.
Fig. 127. Передня стінка живота і тазу. Вигляд ззаду (на правій 
стороні очеревина і поперечна фасція видалені). 1-m. rectus abdominis; 2-lamina posterior vaginae т. recti abdominis; 3-linea arcuata; 4-lig. umbulicale laterale; 5-artcria et vena epigastricae inferiorcs; 6-anulus inguinalis profundus(naxoBoro каналу); 7-ductus deferens; 8-arteria iliaca externa; 9-vena iliaca externa; 10-vesica uri-naria; 11-vesicula seminalis; 12-prostata; 13-duclus deferens (покритий очеревиною); 14-fossa supravesicalis; 15-fossa inguinalis medialis; 16-anulus inguinalis profundus (покрита очеревиною); 17-fossa inguinalis laleralis; 18-plica umbilicalis lateralis, 19-plica umbilicalis mediana; 20-plica umbilicalis medialis.
Fig. 127. Posterior surface of anterior abdominal wall and pelvis (peritoneum and fascia transversalis are removed on the right). 1-rectus abdominis; 2-rectus sheath (posterior layer); 3-arcuate line; 4-lateral umbilical fold; 5-inferior epigastric artery and vein; 6-deep inguinal ring (inquinal canal); 7-spermatic cord; 8-external iliac anery; 9-external iliac vein; 10-urinary bladder; 11-seminal vesicles; 12-prostate; 13-spermatiscord (is covered by peritoneum); 14-supravesi-cal fossa; 15-medial inquinal fossa; 16-deep inquinal ring (is covered by perotineum); 17-lateral inquinal fossa; 18-lateral umbilical fold; 19-middle umbilical fold; 20-medial umbilical fold.
Рис. 127. Передня стінка живота і тазу. Вигляд ззаду (на правій
стороні очеревина і поперечна фасція видалені). l-пряма м'яз живота; 2-задня пластинка піхви прямого м'яза живота; 3-дугоподібна лінія; 4-латеральна пупкова зв'язка; 5-нижні надчеревній артерія і вена; 6-глибоке пахвинне кільце пахового каналу); 7-сім'явивідна протока; 8-зовнішня клубова артерія; 9-зовнішня клубова вена; 10-сечовий міхур; 11-насіннєвий пляшечку; 12-передміхурова залоза; 13-семявиносяший протока (покритий очеревиною); 14-надпузирная ямка; 15-медіальна пахова ямка; 16-глибоке пахвинне кільце (покрита очеревиною); 17-латеральна пахова ямка; 18-латеральна пупкова складка; 19-серединна пупкова складка; 20-медіальна пупкова складка.
Fig. 127. Передня стінка живота і тазу. Вигляд ззаду (на правій
стороні очеревина і поперечна фасція видалені). 1-m. rectus abdominis; 2-lamina posterior vaginae т. recti abdominis; 3-linea arcuata; 4-lig. umbulicale laterale; 5-artcria et vena epigastricae inferiorcs; 6-anulus inguinalis profundus(naxoBoro каналу); 7-ductus deferens; 8-arteria iliaca externa; 9-vena iliaca externa; 10-vesica uri-naria; 11-vesicula seminalis; 12-prostata; 13-duclus deferens (покритий очеревиною); 14-fossa supravesicalis; 15-fossa inguinalis medialis; 16-anulus inguinalis profundus (покрита очеревиною); 17-fossa inguinalis laleralis; 18-plica umbilicalis lateralis, 19-plica umbilicalis mediana; 20-plica umbilicalis medialis.
Fig. 127. Posterior surface of anterior abdominal wall and pelvis (peritoneum and fascia transversalis are removed on the right). 1-rectus abdominis; 2-rectus sheath (posterior layer); 3-arcuate line; 4-lateral umbilical fold; 5-inferior epigastric artery and vein; 6-deep inguinal ring (inquinal canal); 7-spermatic cord; 8-external iliac anery; 9-external iliac vein; 10-urinary bladder; 11-seminal vesicles; 12-prostate; 13-spermatiscord (is covered by peritoneum); 14-supravesi-cal fossa; 15-medial inquinal fossa; 16-deep inquinal ring (is covered by perotineum); 17-lateral inquinal fossa; 18-lateral umbilical fold; 19-middle umbilical fold; 20-medial umbilical fold.

* * *

М'язи спини й живота на поперечному розрізі

квадратна м'яз попереку;
грудо-поперекова фасція (глибока пластинка);
грудинно-поперековий фасния (поверхнева пластинка);
м'яз, випрямляюшая тулуб;
поперечний відросток поперекового хребця;
великий поперековий м'яз;
остистий відросток поперекового хребця;
тіло хребця;
пряма м'яз живота;
біла лінія живота;
глибока пластинка піхви прямого м'яза живота;
поверхнева пластинка піхви прямого м'яза живота;
поверхнева фасція (живота);
зовнішній косий м'яз живота;
внутрішній косий м'яз живота;
поперечна м'яз живота;
внутрішньочеревна фасція і очеревина;
очеревинна жирова клітковина.Піхви прямих м'язів живота (vaginae mm. recti abdominis) на поперечному розрізі передньої черевної стінки на різних її рівнях

А-розріз вище дугоподібної лінії (вище пупкового кільця). Б-розріз нижче дугоподібної лінії (на середині між пупковим кільцем і лобковим симфізом).

А:

біла лінія живота; пряма м'яз живота; передня пластинка піхви прямого м'яза живота; апоневроз зовнішньої косою м'язи живота; апоневроз внутрішнього косого м'яза живота; зовнішній косий м'яз живота; внутрішній косий м'яз живота; поперечна м'яз живота; задня пластинка піхви прямого м'яза живота.

Б:

біла лінія живота; пряма м'яз живота; передня пластинка піхви прямого м'яза живота; апоневроз зовнішньої косою м'язи живота; внутрішній косий м'яз живота; поперечна м'яз живота; поперечна фасція і очеревина.Передня стінка живота і поверхневе (підшкірне) пахове кільце пахового каналу) чоловіки

Вид спереду.

пупкове кільце;
апоневроз зовнішньої косою м'язи живота;
біла лінія живота;
поверхневе пахвинне кільце пахового каналу);
сім'яний канатик;
зовнішня сім'яна фасція;
зв'язка, підвішують статевий член;
латеральна ніжка поверхневого пахвинного кільця;
медіальна ніжка поверхневого пахвинного кільця;
поверхневе пахвинне кільце;
межножковие волокна;
пахова зв'язка;
верхня передня клубова ость;
зовнішній косий м'яз живота.Глибокі м'язи передньої стінки живота і паховий канал

Вид спереду.

пряма м'яз живота;
передня пластинка піхви прямого м'яза живота (розрізана і відвернута в сторону);
пірамідальний м'яз;
медіальна ніжка поверхневого (підшкірного) пахового кільця;
межножковие волокна;
поверхневе пахвинне кільце;
латеральна ніжка поверхневого пахвинного кільця;
загнута зв'язка;
сім'яний канатик (відрізаний);
м'яз, що піднімає яєчко;
латеральна ніжка поверхневого пахвинного кільця;
загнута зв'язка;
апоневроз зовнішньої косою м'язи живота (розрізано і відвернуть в сторону);
внутрішній косий м'яз живота;
зовнішній косий м'яз живота.Паховий канал (canalis inguinalis)

Вид спереду.

пряма м'яз живота;
передня пластинка піхви прямого м'яза живота;
пирамидальиая м'яз;
сім'яний канатик в глибокому паховому кільці (пахового каналу);
латеральна ніжка поверхневого пахвинного кільця;
загнута зв'язка;
сім'яний канатик (відрізаний);
м'яз, що піднімає яєчко;
медіальна ніжка поверхневого пахвинного кільця;
сім'яний канатик в паховому каналі;
глибоке пахвинне кільце;
апоневроз зовнішньої косою м'язи живота (розрізано і відвернуть в сторони);
поперечна фасція;
внутрішній косий м'яз живота (розрізана і відвернута в сторони);
поперечна м'яз живота.Передня стінка живота і тазу

Вигляд ззаду (на правій стороні очеревина і поперечна фасція видалені).

пряма м'яз живота;
задня пластинка піхви прямого м'яза живота;
дугоподібна лінія;
латеральна пупкова зв'язка;
нижні надчеревній артерія і вена;
глибоке пахвинне кільце пахового каналу);
сім'явивідна протока;
зовнішня клубова артерія;
зовнішня клубова вена;
сечовий міхур;
насінний пухирець;
передміхурова залоза;
семявиносяший протока (покритий очеревиною);
надпузирная ямка;
медіальна пахова ямка;
глибоке пахвинне кільце (покрита очеревиною);
латеральна пахова ямка;
латеральна пупкова складка;
серединна пупкова складка;
медіальна пупкова складка.Атлас анатомії людини. . 2011.