Атлас анатомії людини » obshhi-peri

Передня великогомілкова артерія

Передня великогомілкова артерія

Передня великогомілкова артерія а.tibialis anterior, відійшовши від підколінної артерії, спрямовується вперед, прободает в проксимальному відділі міжкісткової перетинки і виходить па передню поверхню гомілки.

Тут вона йде по передній поверхні міжкісткової перетинки у супроводі двох вен і глибокого малогомілкового нерва, n. peroneus profundus, який спочатку слід латерально, а потім перетинає її і залягає медіально, прямуючи вниз. У верхній третині гомілки артерія лежить в глибині між m. tibialis anterior і m. extensor digitorum longus, а починаючи з середини гомілки - між m. tibialis anterior і m. extensor hallucis longus.

В дистальному відділі гомілки артерія розташовується поверхнево і проходить на медіальну поверхню великогомілкової кістки, а на рівні щиколоток лежить на капсулі гомілковостопного суглоба, в області якого, залягаючи під retinaculum mm. extensorum inferius, проходить па тильну поверхню стопи, отримуючи назва тильній артерії стопи, a. dorsalis pedis.

На своєму шляху передня великогомілкова артерія віддає ряд гілок.

1. Задня великогомілкова поворотна артерія, a. recurrens tibialis posterior, непостійна, бере початок від передньої великогомілкової артерії на задній поверхні гомілки і прямує догори під підколінну м'яз, до колінного суглоба, бере участь в утворенні колінної суглобової мережі.

2. Передня поворотна великогомілкова артерія, a. recurrens tibialis anterior, відходить від передньої великогомілкової артерії негайно після того, як остання проходить через міжкісткової перетинки на передню поверхню гомілки. Прямує вгору, проникає через товщу передньої великогомілкової м'язи, проходить на передню поверхню зовнішнього виростка великогомілкової кістки, анастомозіруя, як і попередня артерія, з латеральними і медіальними верхньої і нижньої колінними артеріями і гілками середньої колінної артерії; бере участь в утворенні колінної суглобової мережі.

3. Латеральна артерія передня лодижковая, a. malleolaris anterior lateralis, відходить негайно проксимальніше гомілковостопного суглоба; йде подсухожіліем по довгих розгиначів пальців назовні, на передню поверхню латеральної щиколотки, де бере участь в утворенні латеральної лодижковой мережі, rete malleolare laterale. По дорозі анастомозуючих з r. perforans та rr. malleolares laterales (від a. fibularis), віддаючи при цьому декілька дрібних гілок до гомілковостопному суглобу.

4. Медіальна передня лодижковая артерія, a. malleolaris anterior medialis, відходить від передньої великогомілкової артерії на тому ж рівні, що і попередня. Прямуючи медіально, проходить під сухожиллям m. tibialis anterior на передню поверхню медіальної кісточки і бере участь в утворенні лодижковой мережі.
5. Тильна артерія стопи, а. dorsalis pedis, є продовженням передньої великогомілкової артерії. Виходить з-під retinaculum mm. extensorum inferius і прямує вперед по тилу стопи, розташовуючись між m. extensor hallucis longus і m. etensor hallucis brevis. Досягнувши міжкісткової проміжку між I і II плесновими кістками, ділиться на глибоку підошовну артерію, a. plantaris profundus, і першу тильну плеснової артерію, a. metatarsalis dorsalis prima.

Тильна артерія стопи віддає ряд гілок:

а) медіальні предплюсневие артерії, аа. tarsales mediales, у вигляді 2 - 3 невеликих гілок відходять від дорсальній артерії стопи, йдуть під сухожиллям m. extensor hallucis longus до медіального краю стопи, беручи участь в утворенні медіальної лодижковой мережі;

б) латеральна предплюсневая артерія, a. tarsalis lateralis, берег початок на рівні переднього кінця таранної кістки, йде латерально, а потім вперед по предплюсневим кісток під m. extensor digitorum brevis і кровоснабжают її; досягнувши основи V плеснової кістки, анастомозуючих з дугоподібною артерією, a. arcuata;

в) дугоподібна артерія, a arcuata, починається у проксимальній фаланги II плеснової кістки, що проходить під m. extensor digitorum brevis, прямує вперед і латерально, досягає основи V плеснової кістки, де анастомозуючих з a. tarsalis lateralis, утворюючи артеріальну дугу. Від передньої периферії дугоподібної артерії починаються II, III, IV тильні плеснові артерії, аа. metatarsales dorsales. Вони являють собою прямо йдуть, порівняно тонкі судини, які йдуть вперед, розташовуючись у трьох зовнішніх міжкісткових проміжках на тильних міжкісткових м'язах.

Початкові відділи тильних плеснових артерій II, III, IV на рівні основ плеснових кісток через проміжки між ними анастомозують допомогою прободающих гілок, rr. perforantes, з підошовними плесновими артеріями, аа. metatarsales plantares. На рівні головок плеснових кісток або кілька дистальніше кожна тильна плюсневая артерія розділяється на дві тильні пальцеві артерії, аа. digitales dorsales, що прямують кпереди і залягають уздовж звернених один до іншого країв тильній поверхні пальців.

Прободающие артерії між аа. metatarsales dorsales і аа. metatarsales plantares розвинені слабо;

г) перша тильна плюсневая артерія, a. metatarsails dorsalis prima,- одна з двох кінцевих гілок тильній артерії стопи. Вона йде в першому межкостная проміжку по тильній межкостной м'язі, віддаючи три тильні пальцеві артерії, аа. digitales dorsales: дві до I пальця і одну - до медіальної поверхні II пальця;

д) глибока підошовна артерія, a. plantaris profunda, є другий кінцевий гілкою тильній артерії стопи. Вона прободает біля основи першого міжкісткової проміжку m. interosseus dorsalis prima і переходить на підошовну поверхню стопи, анастомозіруя з кінцевим відділом латеральної підошовні артерії з задньої великогомілкової артерії; утворює підошовну дугу.

Артеріальні мережі. На нижньої кінцівки є ряд анастомозів між великими артеріальними стовбурами і їх гілками, які, особливо в суглобах, утворюють артеріальні мережі.

1. Колінна суглобова мережа, rete articulare genus, являє собою густу артеріальну мережу, в утворенні якої беруть участь гілки, що відходять від: a) a. descendens genicularis (від а. femoralis); б) a. superior medialis genus, a. superior lateralis genus, a. media genus, a. inferior medialis genus, a. inferior lateralis genus (всі від a. poplitea); в) r. circumflexus fibularis (від a. tibialis posterior); г) a. recurrens tibialis posterior (від a. tibialis anterior); д) a. recurrens tibialis anterior (від а. tibialis anterior).

2. Медіальна лодижковая мережа, rete malleolare mediale, утворюється наступними галузями: a) rr. malleolares mediales (від a. tibialis anterior); б) a. malleolaris anterior medialis (від а. tibialis anterior); в) аа. tarsales mediales (від a. dorsalis pedis).

3. Латеральна лодижковая мережа, rete malleolare laterale, утворюється за рахунок наступних галузей: a) rr. malleolares laterales від a. fibularis (peronea); б) гілки від r. perforans a. fibularis (peronea); в) a. malleolaris anterior medialis (від a. tibialis posterior); г) задні гілки a. tarsalis lateralis (від a. dorsalis pedis).

4. П'яткова мережа, rete calcaneum, залягає на задній поверхні бугра п'яткової кістки. В освіті цієї мережі беруть участь: a) rr. calcanei від a. tibialis posterior; б) rr. calcanei від a. fibularis (peronea).

5. Анастомози артерій підошовної і тильній поверхневої стопи описані раніше.


Атлас анатомії людини. . 2011.