Атлас анатомії людини » peche-podv

Підборіддя-під'язиковий м'яз

Підборіддя-під'язиковий м'яз

Подборадочно-подяеичная м'яз, m. geniohyoideus, починається від підборідної ості нижньої щелепи, йде вниз і трохи назад, розташовується над m. mylohyoideus і прикріплюється до передньої поверхні тіла під'язикової кістки.

Функція: тягне вперед і вгору під'язикову кістку; при укріпленої під'язикової кістки бере участь в опусканні нижньої щелепи.

Іннервація: nn. cervicales (СІ-СІІ).

Кровопостачання: аа. sublingualis, submentalis.


Атлас анатомії людини. . 2011.